Senaste nytt

”Skattepengar är inte statens personliga egendom”

Almedalen 2015

Årets talarkavalkad på Almedalsscenen inleddes av Centerpartiets Annie Lööf. För frihetsfrågorna är det givetvis intressant – Centerpartiet är ju ett av de partier som tydligast intagit en liberal ställning i den svenska politiken, om än lite stapplande då det ibland är svårt att få med de mer traditionella medlemmarna och väljarna på landsbygden på det liberala tåget. Riktningen är dock tydlig och partiledningen har bestämt sig för vart de vill.

Så levererade Annie Lööf några frihetliga budskap? Jo, det får vi ändå säga. Redan första dagen har vi antagligen ett av de bästa liberala citaten som årets upplaga av Politikerveckan kommer att leverera:

Skattepengar är inte statens personliga egendom.

För de flesta liberaler är detta en självklarhet. Oavsett din syn på skatter, så är vi ganska överens om att pengarna är våra och att vi antingen av nödvändighet eller under hot om våld lämnar över dem till staten, för att sedan förhoppningsvis få något vettigt tillbaka. Tyvärr tycker många på vänsterkanten dels att staten och alla de individer som står under dess kontroll på något sätt är samma sak, dels att skattepengar visst tillhör just staten eftersom den ju själv bestämt att den har rätt till dem. Däri ligger en stor del av förklaringen till problemet med slöseriet i offentlig sektor.

Lööf talade som vanligt väl om småföretagen och vill ha en grön skatteväxling, där skatter på kemikalier och andra saker som riskerar att skada miljön, byts mot sänkta arbetsgivaravgifter och andra skatter. Denna gröna skatteväxling är ju något som det pratats om i många år, men oftast har skatterna snarast höjts totalt, än att ha växlats.

Förhoppningsvis skulle en sådan skatteväxling, om den faktiskt genomförs så som retoriken föreslår, leda till ett totalt sett sänkt skattetryck på sikt, i takt med att de beskattade kemikalierna fasas ut ur produktionen. Det som är en fin tanke kan dock riskera att stanna just där, när en moderat finansminister bestämmer sig för att det inte är tillräckligt nära socialdemokratisk politik att skära i statens utgifter på det sätt som i så fall skulle krävas.

Det bör ur liberal synvinkel också nämnas att Lööfs engagemang för öppna gränser och fri rörlighet står starkt. Engagemanget när hon talade om dessa frågor var uppenbart. Samtidigt är hon tydlig med att integrationen måste bli bättre, att vi måste se till att de människor som kommer hit från andra länder också får en chans att komma in i vårt samhälle.

Tyvärr blir hon, precis som alla andra, svaret skyldig när det gäller exakt hur det ska gå till. Vaga ord om fler bostäder är såklart en av de viktigaste nycklarna, men med ett kommunalt planmonopol som premierar bostäder för dem som kommunen kan gå med vinst på och med överklagandeprocesser som förhalar bostadsbyggandet med flera år, så är det svårt att se hur  det ska gå till. Centerpartiets åsikter om lägre ingångslöner är såklart något som också kan öka integrationen och göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden – men eftersom politiken har i det närmaste noll inflytande över lönebildningen, så får den sortens politik stanna vid opinionsbildning snarare än politiska åtgärder.

Almedalens första tal var således i sammanfattning ett bra linjetal för frihet och liberalism – men det är tydligt att politiken inte har alla de svar som behövs för ett friare samhälle.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: