Senaste nytt

Presidentvalet i USA 2016 – En överblick över Texas

Med över FEMHUNDRA dagar kvar till det amerikanska presidentvalet har valet redan skapat rubriker och tyckarstorm i USA, vilket inte är så förvånande, och i alla amerikaniserade länder.

Det republikanska partiet har varit borta från presidentmakten i över 8 år och är revanschsugna. Det demokratiska partiet är sugna på att välja den första kvinnliga presidenten.

Artikeln är del två av fler kommande artiklar om det amerikanska presidentvalet 2016. Artikeln beskriver utifrån det republikanska partiet hur delstaten Texas förändrats valmässigt och vad som skiljer Republikanerna och Demokraterna åt i olika frågor.

Del ett i artikelserien kan läsas här.

Texas: Den solida demokratiska delstaten som blev republikanskt
I den första artikeln var delstaten Texas i fokus, detta för att det är den största delstaten där 800px-USCapitol5republikanerna har störst inflytande. Av de 36 kongressledamöter som staten skickar till Kapitolium i Washington DC är 25 av de republikaner. De två senatorer som varje delstat skickar till Washington DC är också republikaner. Guvernören har sedan 1995 varit republikan. Av delstatens egna kongresskammare som består av 150 kongressplatser tillhör 98 platser republikanerna, medan delstatssenaten som består av 31 platser har 20 republikaner. Sedan presidentvalet 1980 har Texas oavbrutet gått till den republikanska presidentkandidaten.

Texas är för republikanerna vad Kalifornien eller New York är för det Demokratiska partiet.

Fast det har inte alltid varit så.

Texas fick delstatsstatuts 1848 och sedan dess och fram till 1948 vanns staten av den demokratiska presidentkandidaten. Guvernören har fram till 1995, förutom vid ett par enstaka tillfällen, alltid varit tillhörande det Demokratiska partiet. Förklaringen till detta ligger bland annat i att det Demokratiska

Thomas Paine

Thomas Paine

partiet sedan det grundades och fram till valet av Franklin D Roosevelt (FDR) var ett parti för väljarkåren i sydstaterna. Demokraterna var jordägarnas parti medan republikanerna grundades i slutet av 1850-talet av radikaler som till en början agerade i Thomas Paines anda.

År 1952 förlorade för första gången den demokratiska presidentkandidaten till den republikanska kandidaten. Det demokratiska partiet hade övertagit rollen som det radikala partiet ifrån republikanerna, övergången skedde dock fullt ut 1960-talet. Men redan 1948 visade President Truman, demokrat, genom att desegregera militären åt vilket håll som partiet skulle utvecklas.

Skillnaden mellan de radikala republikanerna och de radikala demokraterna är synen på staten. De senare såg staten som verktyg inte till att bara göra det orättfärdiga rättfärdigt utan de ville med statens makt skapa ett nytt samhälle. Ett samhälle som delvis gick stick och stäv med vad USA:s grundlagsfäder hade kanske tänkt sig om man ser det hela ifrån ett traditionalistiskt perspektiv. Ett flertal av de radikala republikanerna mellan 1850-talet och fram till 1890-talet menade likt Robert Nozick att fel hade begåtts1850_Liberator_HammattBillings_design och att dessa fel skulle rättas till men att andemeningen hos grundlagsfäderna generellt var rätt. Staten skulle inte vara alltför stor och man förordade ekonomisk liberalism.

Demokraterna hade sedan FDR utvecklats till att förorda en större stat med stora ambitioner att förse medborgarna med skattefinansierade nyttigheter. Detta kan ses som en del av förklaringen till varför det demokratiska partiet ökade sin röstmaximering i de folkrika staterna och i de urbana städerna medan man minskade sitt väljarstöd i de glesbebyggda staterna. Men minskningen har också att göra med att det Demokratiska partiet hade intagit en kulturell inställning som inte överensstämde med den kultur som rådde i de glesbebyggda staterna, vilket Texas är.

Om man gör en överblick över de politiska sakfrågor som engagerar många amerikanska väljare så är det bland annat frågor som:

Som ni märker har jag medvetet delat upp frågorna utefter social liberalism till ekonomisk liberalism. Ju högre upp eller lägre ner man kommer kan man utläsa vilket parti och väljargrupp som förordar vad och delvis också vilka stater som föredrar vad. Det finns inom båda partierna och oberoende vilken stat det handlar om en skepticism mot det förda kriget mot narkotika och övervakningssamhället. Vissa frågor har starkare vikt hos det ena partiet eller i vissa regioner medan den har mindre i det andra partiet och andra regioner. Exempel på sakfrågor som särskiljer parti, väljarkår, ideologi och region är de frågor ovan som ligger på varsin ände av tabellen. Om man är Demokrat är chansen mycket större att man är för samkönade äktenskap och abort än om man är Republikan och vice versa om frågorna är statens storlek och skatter.

Samkönade äktenskap är till exempel en fråga som i större grad drivs av demokratiska politiker än av republikanska politiker. Medan frågor om statens storlek och skatter drivs i större grad av republikanska politiker än av demokratiska politiker.

I Sverige är det annorlunda, för den svenska högern och liberalismen så är de sociala frågorna lika viktiga som de ekonomiska frågorna.

DallasLogoFör de lite äldre är nog Texas mest förknippad med 80-tals såpan DALLAS som handlade om den dysfunktionella släkten Ewing vars dynasti var starkt beroende av oljeinkomster.

Förutom att utvinna olja ägnade familjemedlemmarna en hel del tid till att underminera varandra och utkämpa konflikter mot varandra. Familjen Ewings inre konflikter är på många sätt lik de konflikter som utspelas i det republikanska partiet.

Likt Ewing familjen har det republikanska partiet olika viljor dock har alla viljor samma slutgiltiga mål och det är att öka partiets inflytandet så att man kan forma miljön runt omkring sig- vilket republikanerna har gjort genom att 2010 manipulera valdistrikten så att det är gynnsamt för de vid uppkomna val- så att den är anpassad efter partiets egna ideal.

I familjen Ewing är det bröder och makar som bråkar i det republikanska partiet slås olika falanger om vilken falang som ska leda partiet till valseger 2016. I nästa artikel ska vi bekanta oss med det libertarianska alternativet inom det republikanska partiet. Det är den libertarianska falangen som sätter stor vikt på både ekonomisk liberalism och liberalism när det kommer till de sociala frågorna.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: