Senaste nytt

Niklas Lewenhard Gren – Ett reportage

Berätta kort om vem du är och hur det kom sig att du fick ta över @sweden-kontot:

Mitt namn är Niklas Lewenhard Gren och jag är jurist, krönikör (på en synnerligen läsvärd tankessmedja), livsnjutare, nihilist och – om får tro min flickvän – något av en dandy. I korthet är jag en trevlig prick vars kall är att leva, vara och göra som jag vill utan påtvingade begränsningar

Anledningen till att jag fick ta över som twittrare på @sweden torde ha sin bakgrund i att flera av mina kära följare, tillika vänner, tog sig tid att rekommendera mig. Under en dag eller två var det åtskilliga som – under hashtag – skrev oerhört fina rekommendationer å mina vägnar. Tydligen ansåg de att det var hög tid att någon dekadent sate med messiaskomplex fick agera ansiktet utåt åt ett land vars kanske starkaste varumärken annars är IKEA och jante.

Varför bär du aldrig fluga:

Jag bär fluga tre gånger om året. Vid vår- och höstbal samt på nyårsafton och då alltid till frack eller smoking. Att jag inte bär fluga oftare än så är av rent estetiska skäl. Jag är nämligen av den – måhända kontroversiella – åsikten att fluga gör sig bäst på män med något smalare ansiktsform, åtminstone om flugan bärs till normal skjortkrage. Fick jag bestämma – vilket jag gudbevars inte får – skulle flugor uteslutande bäras till skjorta med vingkrage.

Jag har även utvecklat något av en aversion gentemot flugan som accessoar då den inte sällan bärs av yngre män som vill, av skäl jag visserligen kan förstå, framstå som intellektuella. Tänk fluga, tweed och runda glasögon.

_It6ytFZ

Du säger att du har haft ett förflutet i alla allianspartier, hur kommer det sig:

Jag började min politiska ’karriär’ i tidig ålder och har alltid varit oerhört politiskt intresserad. Intresset kom sig av en naiv föreställning om att kunna ändra världen till det bättre genom partipolitiskt engagemang.

Jag har alltid varit höger enligt definitionen,varför mina första trevande steg började i MUF, varpå jag kort därefter lockades till LUF. Jag var aldrig särskilt aktiv i något av dessa förbund.

År senare fann jag tillhörighet i Kristdemokraterna, varpå jag under längre tid var 1:e vice ordförande i KDU Uppsala och drev klassiska högerfrågor (skatt, näringsliv, försvar, lag och rätt, etc.). Jag trivdes ypperligt i KDU, men insåg snart att jag har en tendens att känna mig tyngd under partiflagg, varför jag valde att lämna i samband med ordförandeskifte.

Intåget i Centerpartiet började på twitter, där åtskilliga människor drev twitterkampanjen #niklastillcenterpartiet. I min egenskap av obotlig narcissist föll jag naturligtvis pladask – och mitt medlemskap står sig än. I centern, och då i CUF i synnerhet, upplever jag att taket är betydligt mycket högre än inom andra partier. Lägg där till att de libertarianska idéerna bereds allt större plats, vilket gör mig oerhört glad.

Vem föredrar du mellan Birgitta Ohlsson eller Ebba Bush?

Jag har någon gång sagt att jag anser Birgitta Ohlsson vara en av Sveriges bästa politiker och det står jag fast vid. Hon är inte sällan rak och saklig i debatter. Men sedan känner jag ju Ebba Bush Thor personligen och har följt hennes resa från ordförande i KDU Uppsala till kommunalråd till partiledare i Kristdemokraterna. Jag vet vad Ebba Busch Thor går för och hur stadigt hennes ideologiska kompassvisare pekar. Redan 2010 sa jag att Ebba skulle kunna komma att bli partiets räddning, om valdes till partiledare. Det tror jag fortfarande.

Har du funderat på att bli författare:

Det stämmer. Allt sedan jag vann en nationell novelltävling i slutet av högstadiet har jag gått och lekt med tanken att en dag skriva en bok. Dessa idéer och tankar lades emellertid på hyllan under mina juridikstudier och det av flera skäl. Dels eftersom juristprogrammet i mångt och mycket förändrar ditt sätt att skriva, dels för att inspiration helt enkelt saknades.

Under det senaste året har jag emellertid återupptagit skrivandet, liksom tankarna på att skriva en bok, varför jag nu påbörjat ett – enligt mig – oerhört intressant bokprojekt. Antalet sidor är ännu blygsamma, men uppslagen många. Projektet är lika delar en biografi, lika delar en samhällsskildring. En bok som jag tror behövs, kanske inte minst i dessa dagar.

Gamma_Tanqueray

Du är ju känd för att marknadsföra gin, har du möjligen kontrakt med London Dry Gin:

Jag har återkommande fått frågan om jag – på ett eller annat sätt – är sponsrad av något ginbränneri. Varje gång så sker blir jag nästan rasande, inte för själva frågan utan för det faktum att ingen ännu erbjudit mig ett kontrakt eller annan sponsring.

Mitt svar är alltså nej, jag har inte något kontrakt med något destilleri men tar gärna emot förfrågningar.

Har du fått diskutera liberala frågor nu när du har varit konto innehavare för @sweden? Om så hur har responsen varit?

Sanningen är att jag sökt undvika att bli för politisk. Åtminstone uppenbart politisk. De som känner mig på twitter sedan tidigare vet att jag mycket sällan är ute och vevar i debatter. Twitter är onekligen ett bra forum för politisk diskussion, men mitt mål och syfte med twitter har aldrig varit att driva politik. För mig är politik ord och handling, varför jag tror att mina liberala övertygelser inte sällan kan utläsas utan att jag skriver folk på näsan.

De få libertarianska frågor jag lyft har emellertid – nästan uteslutande – bemötts positivt.

11292885_758832410896193_2071503478_n

Berätta kort om vilka politiska frågor som är viktiga för dig:

Frihet. Frihet är viktigt för mig. Friheten att bo och leva precis vart man vill. Friheten att få göra vad än man önskar med den människokropp i vilken man fötts. Friheten att få råda över sin egendom och göra vad man vill med den utan att staten eller kollektivet sätter stopp. Friheten att få låta sälja och köpa vadhelst man vill på en oreglerad marknad.

För att inte nämna friheten att få vara den man är, utan att riskera samhällets repressalier.

Individens rätt att vara den hon är, med alla sina fel och brister, är en fråga som aldrig får glömmas bort i en tid av orimligt nischade och snäva frågor. Föräldraförsäkring, kvotering och skolavslutningar i all ära, men bör vi inte börja vårt arbete från grunden? Hos den enskilde; hon som ska leva ett helt liv på det bästa sätt hon kan. Jag bryr mig ytterst lite om den stora massan, men varje enskild individ ligger mig oerhört varmt om hjärtat.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: