Senaste nytt

Machiavellisk intelligens: En utmaning för liberala värdens fortsatta bestånd

Jag har nu varit politisk medveten i över ett decennium. Jag har röstat blått, grönt och rött. Alltid blått och vissa enstaka gånger grönt och rött på internationell och nationell nivå.

Oberoende hur jag har röstat har jag försökt vara sann mot mig själv. Jag har aldrig torgfört idéer som jag själv inte trott på.

Däremot har jag ändrat åsikter och ideologisk inriktning genom åren.

Till skillnad ifrån många som är aktiva i politiken eller försöker driva opinion så har jag inte varit aktiv partipolitiskt och på många sätt är det befriande. För är det något man har dragit lärdom av under de senaste åren när man blickat denna sfär är att många av de som varit partipolitisk aktiva innan de ens hann med sin första fylla snabbt lär sig att utveckla sin machiavelliska intelligens.

Egenkänning för machiavellisk intelligens är förmågan att bland annat kunna säga och göra saker som man tidigare argumenterat emot.
Ett tydligt dagsaktuellt exempel ifrån den borgerliga sidan är hållningen till SD medan på det vänstra sidan är påståendet att någonting har gott sönder i det svenska samhället.

Political hacks är personer som kan sägas besitta machiavellisk intelligens. Hacks finns överallt, vänster som höger, i politiken som på kontoret. När det lag de hejar på eller jobbat för sitter vid makten så håller de käft men när de mist makten så öppnar de genast käften och beklagar sig om det ena och andra även om de satt tysta när deras gäng satt vid makten och samma frågor diskuterades

Hacks är helt principlösa och skrupelfria.

Dagens hacks i den svenska politiken och samhällsdebatten 
Idag märker man hur många börjat tillkännagiva att de tycker att invandringsvolymer bör diskuteras. Många av dessa tyckte förut att det var rasistiskt att uttrycka något annat än a la öppna era hjärtan retorik.

Personligen har hållningen varit att kritik mot invandring som bygger på ekonomiska argument är rimligt och befogat givet vår välfärdsstat. Denna hållning hade de gamla moderaterna.

Ekonomiska argument mot en generös invandring är väsensskilt ifrån den politik som Sverigedemokraterna driver — oberoende vad hacksen på vänsterkanten tycker om saken — Moderaterna har under en tid haft fri invandring som en vision inskrivet i deras partiprogram. Sverigedemokraterna har som enda riksdagsparti rötter ur den svenska vit-makt rörelsen och deras motstånd mot invandring bygger inte i första hand på ekonomiska argument utan den har byggt på idén ”Sverige åt etniska svenskar”.

Sverige åt de svenska arbetarna
1989 beslutade den socialdemokratiska regeringen Carlson det som kom att kallas för Luciabeslutet. I beslutet ingick att invandringen skulle halveras med 50%. Man skulle också ändra de kriterier som berättigade asyl och göra det svårare att få asyl. När Bildtregering kom till makten 1991 rev man Luciabeslutet. Kriget i Balkan eskalerade, krisen och nöden i Östafrika blev värre, Sverige öppnade sitt hjärta. 1992 kom jag ifrån Östafrika till Sverige som anhöriginvandrare.

Förutom att riva Luciabeslutet avskaffade Bildtregeringen Lex Pysslingen och Löntagarfonderna. Se där en borgerlig regering som är för en generös invandring och åtagande under en hemsk tid samtidigt som man motar bort socialisering av samhället. Socialistregeringen återkom till makten 1994 men Bildtregeringens reformer bibehölls.

Efter att ha tvingats till att inse den ekonomiska verkligheten som Sverige befann sig i — på  grund av oansvarig socialdemokratisk politik under andra halvan av 1960-talet och första halvan av 1970-talet — tvingades den socialdemokratiska regeringen under Persson att omstrukturera och anpassa delar av den svenska modellen.

De som fick klä skott för den socialdemokratiska misskötseln och den svenska modellens orimlighet blev invandrare. Den dåvarande statsministern Göran Persson riktade varningsklockor om socialturism ifrån Östeuropa i och med EU:s östutvidgning. Under samma period trakasserade fackanslutna och ombudsmän ifrån Byggnads lettiska arbetare som kommit för att arbeta med orden ”Go home”.

Jag ställer mig frågan om dagens hacks på den borgerliga sidan hade stött Bildtregeringens beslut att riva Luciabeslutet. För idag talar delar av borgerligheten i samma termer som den dåvarande statsministern Göran Persson gjorde.

Reinfeldteran och Framtiden
I kontrast till den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken och integrationen av invandrare erbjöd den borgerliga regeringen Reinfeldt arbetslinjen. En politik som hade som syfte att både rätta till den socialdemokratiska misskötseln av arbetsmarknaden men även också fixa de tillkortakommande som den svenska modellen uppgav.

Istället för att följa den negativa utveckling som våra grannländer gjorde när högerpopulistiska partier äntrade parlamenten eller växte till sig räckte Reinfeldtregeringen handen över blockgränsen och fick till en migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet.

Idag är det få aktiv borgerliga politiker med rang som vill kännas vid överenskommelsen. Istället skriker hacksen efter realism — vilket här menas fler gränsvakter och tuffare tag mot de som är här — och uppryckning vilket menas att det är dags att visa att man är vuxen samtidigt som tusentals människor dör på sin väg till något bättre.

På en del verkar det som att man nu befinner sig i en fas där borgerliga eller liberala värden måste till reträtt. Somliga säger att man måste prioritera eller välja mellan de (migranter på flykt) eller den svenska modellen. Andra säger att ”Vi tar avstånd från både socialism som liberalism”.

Denna hållning är historielös och saknar förankring. Som redan nämnt kunde Bildtregeringen avskaffa Lex Pysslingen och Löntagarfonderna och samtidigt ha en generös invandring.

Man kan vara både ekonomiskt liberal och positiv till en generös invandring.
Men det kan man inte tro när man idag lyssnar till vad en hel del inflytelserika borgerliga debattörer torgför idag.

När det kommer till väljarbasen verkar en del av borgerligheten enbart fokusera sig på deras egna plånböcker. De har gjort sina prioriteringar och det är att bekosta för fler gränsvakter.

Att utvecklingen blivit så illiberal ser man när 3 av 4 allianspartier som påhejat av hacksen gör allt för att möta SD halvvägs. Allt ifrån förslag om TUT till särskild lagstiftning för icke medborgare och även icke-etniska medborgare finns på förslagsbordet hos svenska riksdagspartier.

Samtidigt visar studier att redan idag att nämndemän utsedda av Sverigedemokraterna är mer benägna att fälla om den åtalade är av invandrar bakgrund och mindre benägna att ge bifall till asyl. Detta bryter så klart mot de liberala värden om rättssäkerhet, som är garanterat även icke-medborgare och rättvis prövning av skuld och sak. Vad är då de borgerliga partiernas svar på denna utveckling? Jo som redan nämnt så ska man institutionalisera de sverigedemokratiska nämndemännens lagvidriga och rättsosäkra beteende.

Framtiden ser dyster ut för den borgerliga väljaren som måhända fortfarande tror på liberala värden, även om Centerpartiet och speciellt deras ungdomsförbund (CUF) men även också LUF och MUF fortsätter att kämpa för liberala värden.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: