Senaste nytt

Gästinlägg av Vladan Lausevic: Europeisk samhälles och politiska traditioner hotas av ryska nationalistiska strömningar

I samband med djupa samhällskriser är det inte ovanligt att identitetspolitiken blir viktigare, även i form av retorik om att bevara traditioner. Men begreppet tradition missbrukas ofta och kopplas ihop med föreställningen om att vissa saker och ting ska vara huggna i sten.

Dagens kriser i Europa har jämförts med 30-talets utveckling som ledde till motstånd mot demokratin och kapitalism samt till stöd för diktaturer och statsmonopolekonomier. I krisens spår har många bland annat hävdat att EU skulle vara en odemokratisk organisation där beslut fattas ”över våra huvud”.

Det finns en del sanning i kritiken men faktumet är dock att Unionen inte bara är världens största ekonomi utan även en av världens starkaste demokratiska aktörer. Bestående av demokratiska medlemsstater som själva har format och förändrat EU genom tiderna utifrån exempelvis olika politiska traditioner som ständigt förändras, uppkommer och försvinner.

Traditioner omtolkas i takt med att människor och samhällen förändras. Bakom varje tradition finns individer som genom sin drivkraft har skapat något som andra kan föra vidare. Sveriges utveckling under 1900-talet har bland annat påverkats av olika politiska partier, folkrörelser och intresseorganisationer men även av uppfinnare, företagsledare och debattörer. Olika åsikter hos olika aktörer har med tiden format olika traditioner som kunnat överföras från äldre till yngre generationer. På det sättet samspelar gammalt tänkande med nytt tänkande vilket resulterar i en form av utveckling.

Traditioner är därför viktiga för samhällets utveckling under förutsättningen att individer och grupper själva får välja och utforma dem. Ett samhälle där traditioner ska kunna formas fritt måste därmed vara demokratiskt. Demokratins styrka ligger även i att idéer, argument men även traditioner kan ställas mot varandra för att hålla igång dynamiken i samhällsutvecklingen.

Det som dock motverkar ett traditionellt samhälle är avsaknad av demokrati. I dagens Europa så går anti-demokratiska, populistiska och extrema partier framåt. Partier som Sverigedemokraterna ofta sympatiserar med i Europaparlamentet. Inte minst de nationalistiska partierna som har en tendens att anse sig ha monopol över identitet, kultur eller historia. Ju mer sådana partier växer sig starka desto mer hotas och utmanas samhällsviktiga traditioner som sekulär stat, religionsfrihet samt även själva demokratin där olika traditioner binder samman människor, kärnan i ett vibrerande samhälle som vilar på pluralism.

I bland annat i SVT:s serie Fosterlandet framgick det om att europeiska nationalistiska partier hittar sin inspiration i Ryssland. Under de senaste åren har Ryssland presenterat sig som ett land byggd på ”traditionella värderingar” och som en motpol mot det ”mångkulturella” Europa präglat av ”moraliskt förfall och homosexualitet”. Det är något som Putin har manifesterat i sina tal under slutet av 2012 där han deklarerade att Ryssland borde återgå till ”traditionella värderingar” eftersom Ryssland under början av 2000-talet genomgick en värderingskris och att samhället saknade ”spirituella band”.

Sverigedemokraternas ledamöter Kristina Winberg och Peter Lundgren i Europaparlamentet står upp i plenum i försök att stoppa kritik mot Ryssland tillsammans med bland andra ledamöter ifrån högerextrema National Front.

Sverigedemokraternas ledamöter Kristina Winberg och Peter Lundgren i Europaparlamentet står upp i plenum i försök att stoppa kritik mot Ryssland tillsammans med bland andra ledamöter ifrån högerextrema Front National.

Enligt Kremls tolkning av den ”ryska sociala modellen” ska den bland annat bygga på ”traditionella familjevärderingar” helst med stora familjer samt med ”organiserat religion i det offentliga livet”, det vill säga att den Ryska Ortodoxa Kyrkan ska vara nära anknuten till staten samt vara en källa för ”moraliska principer”.

Faktumet är dock att de värderingar som påstås prägla det ryska samhället formades främst efter Sovjetunionens upplösning i en tid när många människor i Ryssland ville utveckla en ny identitet som skulle skilja sig från den sovjetiska. Det innebär att europeiska nationalister hittar inspiration i ett av de minst traditionella samhällena i Europa jämfört med t.ex. Sverige, Tyskland eller Frankrike.

Däremot är det sociala arvet från kommunismen i en form av omfattande förtryck, korruption och avsaknad av mänskliga rättigheter fortfarande starkt i Ryssland och dess närområden. Dessutom innebar det kommunistiska systemet att samhällsbärande organisationer som kyrkan och folkrörelser men även otaliga individer systematiskt infiltrerades, förtrycktes eller tvingades att upphöra.

Traditioner är människors sociala konstruktioner i vilka individer formas och verkar inom. Beroende på vilka traditioner som lever vidare samt hur människor förhåller sig till dem avgör hur ett samhälle kan utvecklas och handskas med utmaningar. För ett demokratiskt samhälle ligger styrkan i att massor med traditioner hos massor av aktörer är i en kontinuerlig konkurrens om vilka idéer visar sig fungera bra eller dåligt.

Ett traditionellt samhälle behöver alltså inte vara konservativ, gammaldags eller reaktionär. Det handlar snarare om traditionernas mångfald och ständiga utveckling, förnyelse eller försvinnande. I ett demokratiskt land gäller det därför att värna om det traditionella samhället eftersom ett sådant samhälle är ett samhälle som är rikt, inte fattigt, på traditioner och tar till vara på dessa.

Vladan Lausevic är ordförande för Folkpartiet Liberalernas nätverk EU-liberaler i Stockholms Län och individuell medlem i ALDE samt Masterstudent.

Referenser

Lena JonsonStephen White Waiting For Reform Under Putin and Medvedev (2012, Palgrave Macmilan, London) se Boris Dubins text under kapitel 5 s.81

Expo. ”Så stöder SD Putin”. Publiceringsdatum: 2015-06-02 Websida: http://expo.se/2015/sa-stoder-sd-putin_6892.html

EU bloggen. ”Dålig dag för Sverigedemokraternas försök att tvätta sin image” . Publiceringsdatum: 2015-06-10. Websida: https://eublogg.wordpress.com/2015/06/10/dalig-dag-for-sverigedemokraternas-forsok-att-tvatta-sin-image/

SVT. ”Därför sänder SVT serien Fosterland”. Publiceringsdatum:2015-01-08. Websida: http://www.svt.se/fosterland/darfor-sander-svt-serien-fosterland

%d bloggare gillar detta: