Senaste nytt

Vladan Lausevic: En liberal revolution i Baltikum?

”Jag är bara en människa, som vill leva fritt och ha ett normalt liv(…)jag vägrar att bli placerad i en box eller placera andra i boxar.”
De urplockade orden kommer från liberalen Imre Sooäär som är parlamentsledamot i Estlands parlament och medlem av Reformpartiet. I Riga befann jag mig den 15 maj på ett seminarium om Estlands sambolag som ska träda i kraft den första januari nästa år. Seminariet organiserades av relativt nybildade liberala partiet samt ALDE-medlemmen Latvijas Attistibai (Lettlands utveckling).

Imre Sooäär var initiativtagare till lagen om registrerat partnerskap som även omfattar samkönade par. Därmed skrev Estland en ny historia mycket tack vare liberala politiker som fick landet att vara den första av gamla Sovjetrepubliker med en sådan lagstiftning. Redan under Sovjets tid var Estland den republiken där levnadsstandarden ansågs vara som högst. Även idag är levnadsstandarden i genomsnitt högre jämfört med de andra förre detta delarna av Sovjet. Denna utveckling kan jämföras med Slovenien hade högst levnadsstandard i Ex-Jugoslavien och som även till skillnad från de andra förre detta delarna har legaliserat samkönat äktenskap.

Utvecklingen i Estland var dock ingen lätt historia. Lagförslaget rörde upp många känslor. Förutom politisk ovilja inledningsvis även bland en del liberaler så skakades processen av anti-kampanjer vars budskap bland annat var att man skulle ”skydda den traditionella familjen”. Det blev även värre i debatterna när det började bli känt att finansieringen till organisationer som satte sig emot lagförslaget kom från bland annat Ryssland. Imre och flera andra liberaler samt andra parlamentariker fick flera hot om våld, även på dagen vid omröstningen den 9 oktober 2014. Dessutom ur rörelserna har ett nationalistiskt parti bildats som nu finns med i parlamentet som det fjärde största och kräver att Estlands konstitution ska ändras där äktenskap ska vara mellan en man och en kvinna.

Vilka lärdomar kan då dras från det liberala agerandet i Estland. Första steg var att upptäcka problemet, nämligen när politikerna började inse att det fanns ett stort antal fall där människor levde tillsammans i förhållanden utan att vara gifta. Man insåg dels att många inte vill gifta sig i kyrkan utan ville ha alternativ samt att den estniska konstitutionen krävde att staten måste ordna lagstiftning som underlättar familjebildning.

Det andra var hur lösningar på problemet presenterades. För Imres del handlade det om att partiet skulle erbjuda en lösning som skulle underlätta livet för medborgarna utifrån moderna samhällsvärderingar. Genom opinionsbildning kunde liberaler visa att lagen behövdes för vanliga människor och inte exklusivt för ”homosexuella”. Det handlade om ett problem som många människor upplevde i sin vardag och därmed kom lagen att inte handla om heterosexuella eller homosexuella utan om människor. Därmed har lagen bidragit till att Estland nu är en mer öppnare, tolerantare och ödmjukare samhälle. Det visade också att mycket kunde åstadkommas genom politisk vilja. Tack vare det kunde skillnad göras för att ge människor både större frihet och ansvarsrättighet över egna liv.

Nu hoppas jag personligen att Lettland kan gå samma utveckling. Här har jag märkt att Estland ses av många individer som ett modelland. Det gäller bland annat skatter, finanssektorn och digitaliseringen. Eftersom Lettland än så länge saknar en lagstiftning om samlevnad för ogifta partners så har lagen i modellandet blivit en inspiration för mina liberala kollegor som vill att landet ska ha liknande lagstiftning.

Samhället i Lettland är väldigt konservativt och bland annat förväntas oroligheter när Euro Pride ska äga rum. Inget parti i Lettlands parlament driver frågan om att medborgare ska ha rätten till partnerskap utan giftermål. Trots att det finns många par i Lettland som skulle behöva en sådan lag där man kan bilda familj med barn men utan giftermål i kyrkan eller borgligt. Av denna anledning har kollegorna från Latvijas Attistibai chansen att ta upp en fråga som kommer att få en stor media uppmärksamhet. För tillfället samlar partiet underskrifter för att man ska kunna lägga ett medborgarförslag i parlamentet (Saeima).

Även om mina kollegor räknar med att majoriteten av Saeima kommer att rösta bort lagen så är tanken att på långsikt arbeta med opinionsbildning tills lagen blir en verklighet. Det kommer att ta tid men förändringar sker redan. I Lettland har man sedan flera år tillbaka Pridetåg samt förra året i början av november offentliggjorde landets liberalkonservativa utrikesminister Edgars Rinkevics att han var gay. Med en sådan lagstiftning skulle även utrikesministern kunna leva med en partner i ett mer tolerant och firare Lettland.

Vladan Lausevic är ordförande för Folkpartiet Liberalernas nätverk EU-liberaler i Stockholms Län och individuell medlem i ALDE. Masterstudent inom ramen för Europaprogrammet i Lettland, Universitet i Riga.

%d bloggare gillar detta: