Senaste nytt

Piratpartiet tar ställning för rätten att bestämma över sin kropp

I en annan tid var Sverige känt som syndens förlovade land. På senare tid har istället nypuritanismen kopplat ett allt starkare grepp om det svenska samhället och sexköpslagen är det tydligaste uttrycket för det.

Sexköpslagen har drivits fram av den svenska feminismen och visar på den feministiska rörelsen problem med att låta människor själva bestämma över sina kroppar. Piratpartiet har nu beslutat att man ska arbeta för att sexköpslagen ska avskaffas och visar därmed att partiet tydligt står på frihetens sida.

I motionen anförs följande argument mot sexköpslagen: Sexarbetarna själva är emot lagen; det saknas bevis för att lagen ger några positiva effekter; sexarbetares stigma har ökat med lagens införande likaså kraven på att även de ska straffas; lagen är moraliserande och ”propagandan” kring den utmålar män som köper sex som djur som ska få någon form av oklar ”behandling” för sitt beteende; att ”sexarbetarna eller misstänkta sexarbetare jagas och blir utfrysta ifrån samhället då alla som har kontakt med dem riskerar straff”; lagen innebär även att både sexarbetare och sexköpare undviker all kontakt med myndigheter och vilket innebär att misshandel och trafficking för sexuella ändamål kan fortgå utan polisanmälningar.

Motionen sammanfattar det på följande sätt:

För ett frihetligt parti som Piratpartiet är det fullständigt självklart att även sexarbetare ska ha rätt att leva ett legalt liv utan att bli utfrysta ifrån samhället. Varje sig de gör det som en hobbyverksamhet, som del av en anställning eller som egenföretagare. Därför måste lagstiftningen kring sexköp vara utformad ifrån sexarbetarnas synvinkel och absolut inte utifrån moralistiska föreställningar om hur folk borde leva sitt liv.

Björn Axén

Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning.

https://bjornaxen.wordpress.com/

%d bloggare gillar detta: