Senaste nytt

Lärare, ta lärdom av varandra

Under gårdagen publicerades ett brev från en anonym lärare, 49 år gammal, i tidningen Skolvärlden. Under hela brevet ger läraren sitt perspektiv på skolans utmaningar och försöker illustrera varför yrkesstatusen ligger i botten. Jag tror att jag har svaret på det.

Läraren berättar hisnande berättelser om hur elever går till rektorn för att underminera hans uppgifter. Han berättar hur elever får betyg som de inte förtjänar och hur han möter motstånd från både skolledningen och elever när han ställer krav på eleverna. Han talar om betygsättning som inte fungerar och elever som blir godkända i svenska utan att ha läst en bok.

Det mest slående är anhörigas reaktion. Vår anonyme lärare berättar en hisnande historia om hur han kvällstid blir uppringd av elevers anhöriga och får okvädesord för att han inte har godkänt elever.

Han berättar om en otillräcklig lön. Hur en rektor som aldrig besöker lärarna i klassrummet bedömer lärarens insatser efter vilka betyg eleverna får. Han berättar hur han känner motstånd.

Första kommentaren på detta brev lyder: ” Känner allt för väl igen det som skrivs.. Nu slipper jag i fall hantera det då jag slutat som lärare. Blev så trött på att hela tiden sänka kraven och om någon elev blev underkänd var det lärarens fel…”.

I den här situationen finns det två alternativ för hur lärarnas status ska öka.

  1. Lärare skriver anonyma brev i Skolvärlden och ej yrkesverksamma lärare bekräftar bilden.
  2. Lärare skriver anonyma brev i Skolvärlden och ej yrkesverksamma lärare bekräftar bilden. Tillsammans skriver de ytterligare ett förslag om hur vi faktiskt kan förbättra bilden av lärarnas yrkesprofession. De kan bjuda in till ett möte om det, som i sin tur får fler lärare att berätta om sina upplevelser om ett yrke som inte längre är det som de förväntade sig under åren på utbildningen. De kan i sin tur ta kontakt med dagens lärarstudenter och tala om vad man kan göra för att öka statusen. Kollegialt utbyte. Därefter kan de prata med ledningen i kommunen eller koncernen. Tillsammans kan de presentera sina och sina blivande kollegors förslag på hur rektorer ska göra för att tillsammans med lärarna och eleverna ska agera för stärka statusen och bidra till att eleverna får en mer likvärdig bedömning, då mycket av problemen kretsar kring det. Om de utvecklar ett framgångskoncept, låt fler ta del av det! Sprid det till andra skolor och andra lärare. Ta del av varandras undervisning och bidra därmed till lärare som står upp för yrket. Visa på den glädje som finns när undervisningen fungerar. Smitta av den på andra. Förändra långsiktigt.

Välj de alternativ som du tycker är mest givande för skolan.

jessica [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: