Senaste nytt

Handlandets eller reflektionens samhälle

Jag är en typiskt reflekterande människa som älskar att läsa, skriva och konversera för att förstå världen. Den reflekterande människan kan ställas mot den handlande som agerar i världen. Vår moderna värld värdesätter handlingen framför reflektionen. Vårt ekonomiska system, kapitalismen, ger direkt materiell avkastning till den som är handlingskraftig. De handlande människorna förkroppsligas av entreprenören medan de reflekterande av de intellektuella. Många intellektuella, så väl inom högern som vänstern, förkastar detta system. De efterlyser en värld där reflektionen värdesätts mer än handlandet. Det här kan också förklara varför så många intellektuella är antikapitalister.

Jag kan känna igen mig i denna frustration. Men jag inser att det tjänar mig bättre att världen värderar handlandet framför reflektion. Medan handlandet riktar sig utåt mot andra människor så riktar sig reflektionen inåt mot en själv. Med reflektion växer man som människa men man gör inget för andra människor. Strikt taget är det endast genom handlandet som man gör något åt andra. Förenklat kan man säga att det kapitalistiska systemet bygger på att man utför handlingar som man belönas för utifrån hur de värderas av människor via den abstraktion som kallas marknaden. För att man ska belönas för reflektion av marknaden måste man omvandla den till en handling – alltså rikta den utåt – som jag gör med den här texten. För att jag ska bli materiellt belönad för min reflektion måste den vara så tilltalande och intressant att människor är villiga att betala för den.

Reflektionen kan ta sig en mängd olika uttryck som vi samlar under begreppet kultur. Med kultur syftar jag här även på  filosofi och stora delar vetenskapen. Den kultur som många människor har lätt att ta till sig värderas relativt högt av marknaden. Tillräckligt många människor värderar den så mycket att de är villiga att betala för den vilket innebär att på en tillräckligt stor marknad kan man tjäna pengar. Oftast är den form av kultur som man kan tjäna mycket pengar på så pass urvattnad att den knappast kan kallas reflekterande. Den är i alla fall sällan berikande på ett sätt så att man når nya insikter och har istället övergått till ren underhållning.

Den kultur som verkligen är berikande är däremot svår att ta till sig. Det är först när kulturen genererar reflektion som man verkligen berikas och utvecklas. Denna utveckling innebär också att man förändras som människa. Ju större förändring desto större arbete vilket betyder att man måste prioritera. Det är helt enkelt allt för krävande att utvecklas inom för många områden samtidigt. Det innebär att de mest intressanta och berikande kulturyttringarna också per definition kommer att vara smala och således inte värdesättas allt för mycket av marknaden.

Men är det inte synd och skam att vi har ett system som inte värdesätter det som utvecklar och berikar oss mest? Det är ju just vad många antikapitalistiska intellektuella anser. Det är inte så konstigt. Deras reflekterande värdesätts ju inte. De ser hur vulgära entreprenörers handlande i världen värdesätts mångdubbelt mer än intellektuellas reflekterande om världen. Den ekonomiska strukturen tvingar oss reflekterande att arbeta med saker som andra värdesätter. Den tvingar oss att sälja oss själva och bli marknadens slavar.

Eller är det verkligen så? En bättre beskrivning är att detta handlingens sociala imperativ möjliggör att vi kan ägna oss åt reflektion och förkovran. Just att den sociala strukturen främjar handlande och materiell utveckling skapar ett överflöd av tid och andra resurser vilket är nödvändigt för att människor ska ha möjlighet att reflektera. Ett samhälle där reflektion är det sociala imperativet skulle inte detta överflöd finnas och därmed skulle färre människor kunna ägna sig åt reflektion. Vi skulle helt enkelt ha en mindre rik kultur. Ett fåtal personer med upphöjd social status skulle vara de enda som hade möjlighet att reflektera. Alltså som i det förmoderna samhället där en elit hade monopol på tanken och den djupa kulturen. Det moderna samhället har givit alla människor möjligheten att reflektera och med internet även möjligheten att enkelt sprida sina idéer.

En intressant utveckling som diskuteras allt mer är den nya våg av automatisering som blir allt starkare och som kan komma att slå ut många kvalificerade arbeten. Det kommer frigöra än mer tid och förhoppningsvis kan vi även finna ett sätt att sprida materiella resurser på ett bra sätt. Det skulle kunna leda till en kulturell förändring där reflektionen blir blir mer jämställd handlingen. Om människor får allt mer tid till annat än arbete så får vi också allt mer tid till att utveckla oss själva.

Många fruktar dock att automatiseringen skulle innebära att en elit fortsätter arbeta och tjäna allt mer pengar samtidigt som en allt större skara passivt genomlider livet endast med underhållande kultur. Ett annat minst lika rimligt scenario är att människor faktiskt ägnar sig allt mer åt reflekterande utveckling och vi får en allt mer berikande kultur. Människor utbildar sig allt mer och även om det snarare verkar vara en kvantitativ ökning än en kvalitativ så har aldrig så många människor haft så stora möjligheter att reflektera. Möjligen står vi inför ett paradigmskifte från handlandets till reflektions samhälle. Och det tack vare kapitalismens belönande av handling.

Länk: Robert Nozick – Why Do Intellectuals Oppose Capitalism?

 

Björn Axén

Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning.

https://bjornaxen.wordpress.com/

 • snobben

  En helt underbar filosofi, att automatiseringen äntligen frigör människor att utvecklas självständigt utifrån egna ideér. Idag går det knappt att samtala på djupare och vidare nivå, för alla är så stressade. Allt heter bara JAG och NU. Dom orkar inte ens tänka varken inåt eller utåt. Att en ny era kommer med kreativa individer är exakt vad vi nu behöver i ett kommande mångkulturellt samhälle. Jättespännande. En avspänd, social anda med mycket kultur och nytänk.

 • snobben

  Full frihet kommer att få begränsningar, eftersom våra tillgångar idag inte är obegränsade. Att skapa ett nytt synsätt hur vi ska förhålla oss till detta faktum kommer att ta tid. Vi måste lära oss att uppskatta livet i sig som en gåva, och fokusera mera på gemensamma värden, bli mer sociala men också börja utforska oss själva som individer. Tänka inåt och ta fram den kreativitet vi alla äger. Tror inte vi kommer att bygga vidare i bredd så länge till. Inte nya kläder, tapeter, möbler stup i kvarten heller.
  Troligtvis kommer en era med uthållig livsmedelsförsörjning, med ett mindre men bättre utbud. Ett biologiskt antibiotika kommer att odlas igen, levande bakterier som mutas med smitta, något som återfanns rester av, till militärer under Stalintiden.
  En tid med eftertanke i vad som är nödvändigt. Alla vet att summan för utveckling och kostnader i resursslöseri ökar för varje timma inget görs.

 • snobben

  En tröst är att det forskas febrilt överallt på hållbara lösningar. Jag tror på biokol som en viktig förutsättning i miljösanering. Den ger också bättre skördar än idag, och är helt naturlig. Den binder och frigör syre, näring och gifter, hindrar smitta. Men gamla kolminor ska nog moderniseras. Kolet är vårt ursprung, och har avgörande betydelse i evolutionen.

 • snobben

  I framtiden kommer tekniken att visuellt ta fram färg och form i våra hem, tror jag.
  Vi kommer att kunna ändra mönster på väggar och i tak både ute och inne kan jag tänka efter dagsformen. Att skapa egna miljöer i större format för gemensamma kulturella sammankomster. Jag tror vi kommer att använda mera ur det biologiska i nyskapande, som redan nu görs. En härmning ur fåglars behärskning i vingarnas formation för exakt anpassning till vindar, på vingar till flygplan. Samt rörelseenergi som får humlor att lyfta. Jag skulle gärna vilja ha spårvagnar ovanför mark, formade som ormar som kränger sig fram med hjälp av rörelseenergi.. Det ska vara roligt att ta sig fram .Det skulle finnas hissar från mark så alla kan kliva av och på. Man sparar på underhåll på mark. Jag trivs med barnslig påhittighet. Jag tror att vi får loss kapital när inga chaufförer längre behövs, och mycket personallöner försvinner i högteknologin.
  Människor kommer inte att leva i ensamhet på samma sätt utan ha mera tid att umgås. Husen kommer att byggas på höjd med terrasser, i blandad stil och inriktning.
  Vi kommer att få fler oaser och mötesplatser emellan hus och bebyggelse. Så ser det ut i mitt huvud.

 • snobben

  En tragisk erfarenhet av medlemskapet i EU har inneburet en urholkning i Sverige av eget kunnande. Våra företag har sålts, utländska har kommit in men vinsterna har inte investerats här i fortsatt utveckling. Vi har hyrt ut vår personal, men betalat själva deras löner, våra lokaler. Dom var här i studiebesök inom flera områden, även äldrevård. Vi var världsbäst. Idag utbildar dom egen personal, utvecklar i sina länder till ett billigare pris och svenskar som varit där får åka hem, utan att ha något att återvända till. Landsbygden ligger i träda nu efter att Arla har skaffat sig monopol på våra världsbästa varor på världsmarknaden. En vansinnig ekonomiskt spel med våran befolknings investeringar som skulle legat till grund för pensioner, infrastruktur, en lavinartad kommande åldringsvård, utbildning och framtidsjobb för våra ungdomar. Idag är utvecklingen på marknaden likriktad vilket aldrig har utvecklat något nytt.

 • snobben

  Den dag politiker tar ansvar för den befolkning dom är satta till att försörja får dom nobelpris EN LÄXA ALLA STYRANDE BORDE KUNNA OCH RABBLA I SÖMNEN.Ett värde är något man ska behålla och kapital något man förvaltar. Aktier och slantar i papper har aldrig utvecklat något.

 • snobben

  Trots att vi var världsbäst är vi nettokund med rabatt i EU. Snacka om storhetsvansinne. Nu vill dom ha åsikter i FN som inte alls har intresse av oss. Dom har ett annat TEMA. Maktbalans, världsekonomi och säkerhetsintressen. Hemma går dom flesta på knäna, och förväntas hålla hela Sverige plus invandring under egna armar. Normalt folk tar ansvar innan för egna dörrar, innan man spelar märkvärdig.

 • snobben

  Mycket av det gamla kommer tillbaka i nya former, som närbutik, kondis, frisör och annat. Redan idag är stora köpcentrum bara till för till fullo rörliga starka individer.
  En utveckling troligen för att bud, och tjänstebilar kommer att reduceras. Antar att fler jobbar på plats då. Samtidigt tror jag larm blir kopplade direkt till misstänkta objekt, som larmar sig själva vid ankomst. Vi kan inte ha tusen dörr larm som det hela tiden går att bryta säkerhet på. kameror kommer bara att reagera på utvalda beteenden.
  Våra sinnen kommer att kopplas mer som lösen, som personlig identitet. Vad som forskas på i dag.

 • snorre

  Människan är så beskaffad att den vill ha förväntningar och önskemål på sig. Vi vill alla känna oss behövda inom självvalda gränser. Att bara beundra sig själv blir tråkigt i längden. På det sättet utvecklas vi. Men vi behöver också andra för att se oss själva.

 • snorre

  Extrema som lever långa perioder i enskildhet, blir ibland totalt enkelriktade i sitt tänkande. Vi behöver jämföra och byta perspektiv för att se helhet. Jag kan tänka en fullsatt buss med blandade åldrar. Där finns en otrolig erfarenhet och kunskapsbank, drömmar och tankar ur ett otroligt perspektiv. Alla helt olika liv, privat och i arbete.

 • snobben

  Jag vet inte hur länge folk har fantiserat och skissat upp planer för samhällen i hav.
  Häftigt ser det ut, med kupoler i våningar, för bostäder, energi och livsmedelsförsörjning, transporter upp och ner och ut och in.. Den översta kan flyta på havsytan, och dras ner i havet vid häftiga stormar och flodvågor. Man kan ju bedåra dessa mästerverk, men vilka vill leva så begränsat ? Man lever liksom i ett akvarium,
  skyddad från dess innehåll. Något för kungar, presidenter att fly till i knappa verkligheter. Jules Vernes Kapten Nemo kanske är förebild. ? Vi har ju radioaktiva hav, så inte ens fisken lär le in genom glasperspektivet. Undrar vart avloppet ska tömmas ? Tänker fisken ! Har vi tur försvinner dragningskraften, och dom får uppleva kosmos.

 • snobben

  Ett uthålligt samhälle innehåller både reflektion, handling och kapital för den stora massan av människor. Idag utrotar kapitalet mänskligheten, ett pågående människoförakt i modern tid. Kapitalet gynnar enbart kapitalet självt. Individer är deras spelpjäser, som jagas att tjäna och slava in detta. Ekonomi har ingen förankring alls i verkligheten. För att lura oss finns serier som bästa uppfinning, lyxfällan som naturligtvis inte handlar om oss, utan om dom som styr den dit. Dom som sitter i den REALA LYXFÄLLAN lyser med sin frånvaro i dessa serier. Den dag fler stannar hemma än jobbar för godtagbar lön, får dom, den VÄRSTA EKONOMISKA PROBLEMATIKEN, att reda ut i HANDLING ALLT OMKRING DOM ! I miljöförstöring,
  fattigdom, krig och sjukdomar ! Själva begriper dom inte det. Men småbarn fattar.

 • snobben

  När motorer ( människor ) brakar samman av brist på näring och energi, alla delar rasar sönder, inget nytt finns att få, SKÄR DEN IHOP ! Att utgå från det som är närmast befintligt för att begripa andra sammanhang är en förutsättning ! Bor folk i slott med betjäning begriper dom inte det !

 • snobben

  Jag tror mej känna av en ny mänskligare era, bort från effektivisering. Det sociala kostsamma systemet kommer troligtvis att förenklas. Samt att skolan kommer att bli mer individuellt anpassat, med nya kunskaper och teknik mer anpassat för ett växande släkte. I Pad kan ge funktionsskador i användandet, även ständig mobillyssning utan hjärnvila. En tänkbar medborgarlön som jämkar inkomst, och ett billigare effektivare äldreboende, blandning mellan forna ålderdomshem och serviceboende. Jag tror även missbruksvård måste splittras, för effektivare behandling. Jag tror även specialbehandling för folk från krigshärdar blir nödvändigt, innan dom släpps in i civilt samhälle. En önskan är billigare boenden för yngre som blir
  mer rörliga i studier och arbeten. Troligtvis tuffare regler i produktion och i dess användning med tanke på säkerhet och sekretess. Jag kan tänka att näringsliv också
  får fler miljödirektiv. Att löner och pensioner jämkas, med tanke på icke existerande
  jämlikhet. Att lärarlöner höjs vartefter kompetens höjs. Att barnskötare återinförs som har grund i barns hela utveckling i förskolor och i familjer med stödbehov. Inget jobb för outbildat folk som nyttjas av dagens socialen. Att kultur för alla åldrar subventioneras för allas tillgång. Att invandrare får tillgång till alla bostadsområden.
  En önskan om att religioner blandas i gemensam kyrka, samt att skoluniform införs
  som ett realt bevis på allas LIKA värde. Ett demokratiskt samhälle som stämmer i verkligheten !!!

 • snobben

  Att dom 10 senaste årens penningslöseri, kunskapsslöseri måste upphöra för våran fortlevnad är nödvändigt. Vore bra att splittra storstäder och skicka ut folket därifrån,
  helblinda nördar. Dom gör mode av besparingar till folket. Hemmafödslar, träningshysteri av felproduktion, privat vård utan kontroll, föräldrautbildning ?
  Sammanslagning av kommuner, så folk dör innan dom får hjälp, sjukvård på löpande band, diagnoser i det oändliga på sådana som stör makten, byråkratiska hinder för alla eldsjälar, fackförbund som inte fattar sitt ämbete, miljöförstöring dom kallar miljövård. Allt ska källsorteras utan dom.

%d bloggare gillar detta: