Senaste nytt

Det vi kallar rasism, riktat mot en annan färg lika unket dofta

Rasism

Igår deltog jag i kompetensutveckling kring antirasism som ett led i ett av mina styrelseuppdrag. I utbildningen var det egentligen inga nyheter eller konstigheter för en som varit engagerad i antirasism ett tag. Utom en sak – i definitionen av rasism som gavs i början ingick att det är omöjligt att vara rasistisk mot en person som är eller uppfattas som vit. Om en vit person diskrimineras för sin hudfärg är det enbart en individuell diskriminering, medan alla andra hudfärger handlar om strukturell diskriminering, fick vi höra.

Det är i grunden inte konstigt att den definitionen görs. Alla stora problem vi har med rasism bygger just på att ljus hudfärg är bättre än mörk. Globalt är det en fördel att uppfattas som vit. Den så kallade vithetsnormen är stark på de flesta platser. Den är det dock inte på alla, speciellt inte när ett mikroperspektiv anläggs. Många uppfattar dock att det är ett problem som inte är värt att fokusera på och väljer därför att i sin definition av ordet rasism enbart inkludera det som uppfattas som stora problem som måste lösas. Normalt sett stöter åtminstone jag på denna begreppsdefinition från vänsterhåll, medan de liberaler jag känner ofta protesterar – vilket gör att kampen fastnar i att handla om begreppet rasism, istället för att energin läggs på att faktiskt bryta maktstrukturer och fördomar baserade på helt ovidkommande saker som hudfärg och ursprung.

Vår föreläsare och jag pratade om det efteråt och lyckades förhoppningsvis reda ut varför jag anser att det finns ett stort problem med definitionen, även om jag inte fick medhåll om att det perspektivet är relevant. Men för alla andra, kände jag att det behövs en liten grundläggande utbildning i hur begreppet rasism ska definieras för att så många som möjligt ska känna sig bekväma i att delta i kampen mot diskriminering och rasism.

I grunden bygger rasismen på en föreställning att människan kan delas in i så kallade raser och att den egna rasen är överlägsen andra. Ras brukar traditionellt grunda sig på hudfärg, men i den moderna rasismen ingår även kultur och ibland religion. Egentligen kan dessa rent begreppsligt vara andra maktstrukturer och fobier, så som islamofobi, men det är i grund och botten samma sak. Det har enbart tagit sig andra uttryck än enbart hudfärg. Oftast brukar dock en individs hudfärg, utseende och språk vara basen för att anta att hen är exempelvis muslim.

Rent globalt och historiskt är det främst vita som ägnat sig åt rasism av denna typ, med kolonialismen och slavhandeln som tidiga exempel och nazismen som ett mer sentida dito. Det är dock inte unikt. Både Japan och Kina har varit och är i viss mån ännu rasistiska kulturer, i liknande utsträckning som västerländska kulturer. Under 1930-talet, när nazisterna i Tyskland angrep judar, så angrep japanska nationalister vita personer i Japan.

Idag ser vi i Sverige främst en rasism som grundar sig mer på kultur och religion än hudfärg, även om det sistnämnda också ingår. Islamofobin är en ofta återkommande del i rasismen. Samtidigt finns det en stark strömning med antisemitism, dvs rasism som riktar sig mot judar. Ibland är det samma personer som står för båda dessa åsikter, men ofta är det olika grupper. Det finns också en rasism mellan olika grupper av invandrare i Sverige, där människor med bakgrund i Somalia ofta står längst ner på en imaginär stege. Inom vissa grupper med bakgrund utanför Sverige och Europa finns också en rasism som riktar sig mot det vita majoritetssamhället, där olika förminskande epitet tillskrivs vita personer. Till skillnad från majoritetssamhällets strukturella rasism, bygger denna dock sannolikt mest på en känsla av utanförskap, frustration och diskriminering – den blir ett sätt att slå tillbaka. Det ändrar dock inte det faktum att det handlar om att rasifiera andra människor och tillskriva dem egenskaper baserad på exempelvis deras upplevda hudfärg.

Rasism kan alltså riktas åt alla håll och det är samma unkna föreställningar i grund och botten. Visst är det sant att de som lidit värst är icke-vita och att det finns ett generellt historiskt mönster att mörkare hudfärger behandlas sämre. Det betyder dock inte att vi ska ignorera samma strukturer när de riktas åt ett för oss ovant eller mindre problematiskt håll. Om inte rasismen bekämpas varhelst den visar sitt fula tryne, så kommer vi inte att bli av med den. Det är därför inte produktivt att det är omöjligt att vara rasistisk mot vita personer. Det är däremot helt korrekt att det inte finns omvänd rasism – för rasism är rasism oavsett åt vilket håll den riktas. I ett makroperspektiv är det också korrekt att den strukturella rasismen behandlar icke-vita negativt, men i ett mikroperspektiv kan det omvända vara sant. Det stora problemet är att det framför allt från vänsterhåll  bara blir intressant att diskutera just makroperspektiven – vilket medför att hela begreppsvärlden förminskas och förenklas till att enbart inkludera just detta. Det är en tendens som syns på många områden och som både förbryllar och oroar mig. Det sistnämnda eftersom saker, som med detta perspektiv ignoreras, riskerar att växa sig starka och bli morgondagens problem. Det förstnämnda, eftersom jag inte förstår varför det ska vara ett problem att hålla flera olika saker och perspektiv i huvudet samtidigt.

Antirasismen riskerar, precis som så många andra rörelser, att fastna i vem som är ”godast” eller mest renlärig. Det är bara dumt. Fokusera istället på att bekämpa rasismen. Vill du enbart bry dig om den som handlar om att bekämpa vithetsnormen, så gör det. Hävda dock inte att det inte finns något annat att bekämpa. Vill du bekämpa även rasism som riktas mot vita? Gör det. Men förneka inte vithetsnormen och förringa den inte heller, för det är den som ställer till mest problem rent kvantitativt. Var inte heller orolig för att göra fel – vi är alla produkter av det samhälle vi växer upp i. Även vi som vill väl gör fel ibland. Ta till dig av återkopplingen och lär dig av den, istället för att antingen hamna i försvarsställning eller bli så rädd för att göra fel att du slutar att yttra dig. Tillsammans kan vi bekämpa rasismen – om vi fokuserar på att göra detta istället för att bekämpa varandra.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: