Senaste nytt

Blir det kärnvapenkrig till sommaren?

En icke-amerikansk Nato-general har enligt säkerhetsanalytikern John Schindler varnat för ett stundande krig med Ryssland med hög risk för att kärnvapen kan komma att användas. Schindler skrev den 20 maj följande i ett twittermeddelande:

Said a senior NATO (non-US) GOFO to me today: ”We’ll probably be at war this summer. If we’re lucky it won’t be nuclear.” Let that sink in.”

Är det dags att flytta ut på landet och bygga sig en kärnvapensäker bunker? Nej det är nog bättre att sitta still i båten.

Detta på grund av två anledningar:

  • Det har gått två dagar sedan Schindlers twittermeddelande skådade världen och ingen större nyhetspublikation eller annan etermedia, varken i Sverige eller i världen, har rapporterat om Schindlers twittermeddelande. Om kriget vore på glänt borde någon publikation eller etermedia med räckvidd och förtroende rapporterat händelsen.
  • Twittermeddelandet i sig är ganska kryptisk. Det enda vi får veta genom att läsa meddelandet är att en Natogeneral för ett Natoland tror att kriget kommer snart. Av förklarliga skäl får vi inte veta vilket eller vilka länder som kommer hamna i krig, vi kan dock gissa oss till att de gäller Ryssland och Ukrainakonflikten . 

Nato och artikel 5
Om ett enskilt Natoland attackeras så är det en attack på alla medlemsländer, vilket artikel 5 i Nordatlantiska fördraget konstaterar. Medlemsländerna är enligt artikel 5 skyldiga att komma till undsättning för det medlemsland som är attackerat.

Det är med detta i åtanke som Schindlers twittermeddelande är av intresse.

Även om Schindlers twittermeddelande kan väcka en och annan alarmist ifrån sömnen
så är det så att utvecklingen i Ryssland inte är farlig.
Det är en mycket obehaglig utveckling där Rysslands ledning beter sig allt mindre rationellt vilket ökar risken för att de ska  använda kärnvapen. Det ryska aggressiva Ryazan_Airborne_School_2013_(505-40)beteendet handlar mycket om att Ryssland snabbt förlorar allt mer makt och kärnvapen är det medel de har för att hålla kvar sin
stormaktsstatus. Det betyder att de måste börja skylta med att de har denna möjlighet.


Perspektiv

Men vi måste också sätta detta hot i perspektiv. Vi lever alla människor under ett ständigt hot om död. Kärnvapnen ökar den risken avsevärt. Efter det kalla kriget har vi andats ut och vi har tänkt allt mindre på den hotande utplåningen av mänskligheten. Men kärnvapenhotet bör fortfarande tas på allvar.
Det handlar inte längre om MAD (Mutual Assured Destruction) utan om att enskilda länder med tillgång till kärnvapen kan komma att använda dem i mindre skala. Eller hota att använda kärnvapen, ett vanligt förfarande av Nordkorea, det för att hindra övermäktig fiende ifrån att använda sin militära makt, ekonomiska makt eller fördömanden mot dem eller för att få de ge eftergifter.

Dagens hot i Östersjöområdet handlar om att uppvisa sin makt.
Ryssland vill projicera sin makt i sina forna kolonialstater Putin_Ryazan_Margelov_Institute_RVVDKU
som nu ingår i Västsfären och är redan
eller försöker bli medlemmar i EU och Nato.

I försvaret av Baltikum är Sverige strategiskt viktigt. Inte minst då Gotland. En extrem hotbild mot Sverige innebär att Ryssland vill stoppa Nato från att använda sig av Sverige som bas för att skydda Baltikum. För att förhindra detta skulle Ryssland kunna tänkas bomba Sverige med kärnvapen. Det här är så klart ett av de värsta scenarierna och inte särskilt troligt.

Ett rimligare scenario utifrån citatet är att kriget mellan Ukraina och Ryssland eskalerar och att Nato eller västmakter ingriper mot Ryssland som använder kärnvapen mot dessa trupper. Även detta scenario är relativt otroligt eftersom det skulle göra Ryssland till en riktig paria i internationella relationer.

Inrikesangelägenheter och nationens stolthet 
Den ryska ledningen är snarast intresserad av att hålla sig kvar vid makten men att använda kärnvapen skulle inte gagna den ryska ledningen alls. Inte heller kommer de att vilja trappa upp konflikten med Väst. Landet och ledningen har fullt upp med att hantera sin ekonomi, förnya sina stridskrafter och den pågående konflikten i Ukraina.

Ryssland är en makt på nedgång vilket man är medveten om och det skakar landets självbild, därav varför ledningen ytterligare tar ett järngrepp av det ryska samhället och satsar stort på utåtriktad propaganda. Kärnvapnen är som sagt ett av de få maktkorten de har kvar så de vill visa upp dem så att resten av världen tar med det i beräkningarna. Ledningen har ett behov av att visa sig vara starkt både inåt landet där man bygger upp en hotbild om att Ryssland är ansatt från omvärlden och utåt där man visar sin styrka.

Det bästa sättet att förstå Ryssland är som en stöddig mobbare som blir aggressiv när han känner sig osäker. För att dölja sin svaghet för både sig själv och resten av världen agerar landet aggressivt. Det är så klart mycket farligt. Särskilt när man faktiskt har en stor krigsmakt och stor kärnvapenarsenal. Men det handlar inte primärt om att Ryssland vill använda sin krigsmakt utan om att Ryssland vill bli erkänt som en stormakt och som en viktig internationell spelare. På hemmaplan handlar det om att skapa legitimitet för en allt mer förtryckande stat som har allt svårare att leverera allt högre materiell standard.

Björn Axén

Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning.

https://bjornaxen.wordpress.com/

%d bloggare gillar detta: