Senaste nytt

Blir det kärnvapenkrig till sommaren?

En icke-amerikansk Nato-general har enligt säkerhetsanalytikern John Schindler varnat för ett stundande krig med Ryssland med hög risk för att kärnvapen kan komma att användas. Schindler skrev den 20 maj följande i ett twittermeddelande:

Said a senior NATO (non-US) GOFO to me today: ”We’ll probably be at war this summer. If we’re lucky it won’t be nuclear.” Let that sink in.”

Är det dags att flytta ut på landet och bygga sig en kärnvapensäker bunker? Nej det är nog bättre att sitta still i båten.

Detta på grund av två anledningar:

 • Det har gått två dagar sedan Schindlers twittermeddelande skådade världen och ingen större nyhetspublikation eller annan etermedia, varken i Sverige eller i världen, har rapporterat om Schindlers twittermeddelande. Om kriget vore på glänt borde någon publikation eller etermedia med räckvidd och förtroende rapporterat händelsen.
 • Twittermeddelandet i sig är ganska kryptisk. Det enda vi får veta genom att läsa meddelandet är att en Natogeneral för ett Natoland tror att kriget kommer snart. Av förklarliga skäl får vi inte veta vilket eller vilka länder som kommer hamna i krig, vi kan dock gissa oss till att de gäller Ryssland och Ukrainakonflikten . 

Nato och artikel 5
Om ett enskilt Natoland attackeras så är det en attack på alla medlemsländer, vilket artikel 5 i Nordatlantiska fördraget konstaterar. Medlemsländerna är enligt artikel 5 skyldiga att komma till undsättning för det medlemsland som är attackerat.

Det är med detta i åtanke som Schindlers twittermeddelande är av intresse.

Även om Schindlers twittermeddelande kan väcka en och annan alarmist ifrån sömnen
så är det så att utvecklingen i Ryssland inte är farlig.
Det är en mycket obehaglig utveckling där Rysslands ledning beter sig allt mindre rationellt vilket ökar risken för att de ska  använda kärnvapen. Det ryska aggressiva Ryazan_Airborne_School_2013_(505-40)beteendet handlar mycket om att Ryssland snabbt förlorar allt mer makt och kärnvapen är det medel de har för att hålla kvar sin
stormaktsstatus. Det betyder att de måste börja skylta med att de har denna möjlighet.


Perspektiv

Men vi måste också sätta detta hot i perspektiv. Vi lever alla människor under ett ständigt hot om död. Kärnvapnen ökar den risken avsevärt. Efter det kalla kriget har vi andats ut och vi har tänkt allt mindre på den hotande utplåningen av mänskligheten. Men kärnvapenhotet bör fortfarande tas på allvar.
Det handlar inte längre om MAD (Mutual Assured Destruction) utan om att enskilda länder med tillgång till kärnvapen kan komma att använda dem i mindre skala. Eller hota att använda kärnvapen, ett vanligt förfarande av Nordkorea, det för att hindra övermäktig fiende ifrån att använda sin militära makt, ekonomiska makt eller fördömanden mot dem eller för att få de ge eftergifter.

Dagens hot i Östersjöområdet handlar om att uppvisa sin makt.
Ryssland vill projicera sin makt i sina forna kolonialstater Putin_Ryazan_Margelov_Institute_RVVDKU
som nu ingår i Västsfären och är redan
eller försöker bli medlemmar i EU och Nato.

I försvaret av Baltikum är Sverige strategiskt viktigt. Inte minst då Gotland. En extrem hotbild mot Sverige innebär att Ryssland vill stoppa Nato från att använda sig av Sverige som bas för att skydda Baltikum. För att förhindra detta skulle Ryssland kunna tänkas bomba Sverige med kärnvapen. Det här är så klart ett av de värsta scenarierna och inte särskilt troligt.

Ett rimligare scenario utifrån citatet är att kriget mellan Ukraina och Ryssland eskalerar och att Nato eller västmakter ingriper mot Ryssland som använder kärnvapen mot dessa trupper. Även detta scenario är relativt otroligt eftersom det skulle göra Ryssland till en riktig paria i internationella relationer.

Inrikesangelägenheter och nationens stolthet 
Den ryska ledningen är snarast intresserad av att hålla sig kvar vid makten men att använda kärnvapen skulle inte gagna den ryska ledningen alls. Inte heller kommer de att vilja trappa upp konflikten med Väst. Landet och ledningen har fullt upp med att hantera sin ekonomi, förnya sina stridskrafter och den pågående konflikten i Ukraina.

Ryssland är en makt på nedgång vilket man är medveten om och det skakar landets självbild, därav varför ledningen ytterligare tar ett järngrepp av det ryska samhället och satsar stort på utåtriktad propaganda. Kärnvapnen är som sagt ett av de få maktkorten de har kvar så de vill visa upp dem så att resten av världen tar med det i beräkningarna. Ledningen har ett behov av att visa sig vara starkt både inåt landet där man bygger upp en hotbild om att Ryssland är ansatt från omvärlden och utåt där man visar sin styrka.

Det bästa sättet att förstå Ryssland är som en stöddig mobbare som blir aggressiv när han känner sig osäker. För att dölja sin svaghet för både sig själv och resten av världen agerar landet aggressivt. Det är så klart mycket farligt. Särskilt när man faktiskt har en stor krigsmakt och stor kärnvapenarsenal. Men det handlar inte primärt om att Ryssland vill använda sin krigsmakt utan om att Ryssland vill bli erkänt som en stormakt och som en viktig internationell spelare. På hemmaplan handlar det om att skapa legitimitet för en allt mer förtryckande stat som har allt svårare att leverera allt högre materiell standard.

Björn Axén

Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning.

https://bjornaxen.wordpress.com/

 • 1) Tanken att se Ryssland som den osäkre stöddige mobbaren leder tankarna fel. Tänk istället en björnhona som känner sig hotad av dem som kommit för nära hennes ungar. Ryssland har flera gånger de senaste hundra åren sett stora västliga arméer marschera österut med syfte att krossa Ryssland. Nu ser man hur väst kommit ungefär lika långt som under WW1 utan att behöva använda vapenmakt – genom WPs sönderfall, Sovjetunionens sammanbrott, färgrevolutioner och Majdanrevolution. Att allt detta skulle bero på att folken i länderna som vänt sig till väst faktiskt vill detta ingår inte i föreställningsvärlden, det beror naturligtvis, tänker man sig, på skickliga aggressiva västliga operationer och kupper. Stora delar av regimen TROR på ungefär den verklighetsbild som kolporteras ut av RT. Man upplever sig uppträngda i ett hörn, med en svärdspets mot strupen. Precis som stora delar av maktetablissemanget i väst trodde på att Sovjet var ett dödligt hot med aggressiva avsikter under 1980-talet. Och många hyllar devisen att anfall är bästa försvar.

  2) Vidare VET Ryssland att man är enormt mycket militärt svagare än USA och EU. Men man vet också att man har en stor strategisk fördel: man har ett politiskt system och en inställning hos stora delar av befolkningen, som gör att det inte kostar lika mycket att vara den som börjar med att använda våld. Och särskilt har man en mycket mindre politisk kostnad än regeringar i väst med att vara först med att använda kärnvapen. Därför vågar man spela det kortet. Och jag kan tyvärr inte känna mig särskilt säker på att man inte bara tänker på att spela det verbalt, utan också kan tänka sig att göra det i verkligheten. Jag tycker inte man ska räkna med att det bara är på låtsas Ryssland för några år sedan skrev om sin kärnvapenstrategi.

  3) Slutligen misstänker jag att Ryssland misstänker att USA och NATO bara bluffar när de säger att de tänker försvara Baltikum och Polen. Man har ju hittills inte gjort speciellt mycket som kostar något, för att sätta trovärdighet bakom löftena. Obama höll ett kaxigt tal förra sommaren, och Ryssland synade korten redan efter någon vecka genom att gå över gränsen och kidnappa en baltisk underrättelseofficer. Vad gjorde NATO då? Ingenting. Kan vi utesluta att Putin bestämmer sig för att syna korten en gång till, med en lite kraftigare provokation? Nej. Kan vi känna oss säkra på att USA och NATO bara stillatigande kommer att se på ifall Ryssland kommer med kraftigare och kraftigare provokationer, som efter några steg med liknar Donetsk än en enstaka kidnappning? Naturligtvis inte, någonstans har rimligen NATO ritat en linje i sanden. Vad kan Ryssland då göra för att tala om för NATO att inte bry sig om den linjen? En självklar möjlighet är att demonstrera att man inte tvekar att kasta en atombomb i huvudet på en NATO-stad. En annan att man för säkerhets skull tar hela Baltikum innan NATO hinner få dit något effektivt försvar. I så fall har man mycket goda anledningar att oskadliggöra eller preventivt besätta ett och annat på svenskt territorium, som NATO annars skulle kunna använda för att ta tillbaka Baltikum.

  När Ryssland ockuperade Krim för ett drygt år sedan blev jag väldigt orolig för att det här skulle utveckla sig mycket, mycket snabbt, så att Europa kanske skulle stå i brand på några månaders sikt. Men Ryssland skyndade enormt mycket långsammare än jag föreställt mig, och jag förstår inte varför denne twittrare fått för sig att just de kommande månaderna skulle vara kritiska. Så kring vad som skulle kunna komma delar jag hans oro – även om jag tror risken är lite mindre än 50%. Men jag förstår inte varför han tror det isf skulle gå så snabbt.

  • Björn Axén

   Bra poänger Henrik. Jag håller med om att bilden av mobbaren inte är fullständig och att björnhonan är bra liknelse. Alla liknelser har sina brister. Min bild av mobbaren handlar framförallt om hur Ryssland beter sig mot sina närmsta och mindre grannar.

   Jag håller med dig om att Ryssland antagligen är berett att använda kärnvapen men inte i stor skala. Osäkerheten här är mycket större än under kalla kriget. Det är verkligen något man måste hålla i minnet om man vill sätta hårt mot hårt mot Ryssland.

   Jo jag tror också att Ryssland inte riktigt tror att Väst kommer att försvara Baltikum. Ryssland håller på att testa var gränsen går för Väst. Detta är ju något som balterna varit rädda för i många år. Artikel 5 är ju mycket viktig för dem och det med rätta.

   Jag var också rädd att Ryssarna skulle gå fram mycket fortare. Jag tror de hade en tydlig plan för Krim som utlöstes av EU-avtalet. Att de inte gick längre snabbt i resten av Ukraina får mig att misstänka att de inte hade någon plan för det. Vi får se vad framtiden visar.

   • Jag tror de hade en plan. De skulle provocera fram ”spontana” folkresningar från Charkiv över Lugansk, Donetsk, Nikolajev och Zaporozje till Odesa. de började sjösätta planen, med den sket sig. Jag är övertygad om att man faktiskt trodde på vad man sade i sin propaganda, och därför trodde de skulle få folket att resa sig. Men planen sket sig. Kvar blev bara en tumme, som nu

    kostar Putin oöändligt mycket mer än han planerna sade att det skulle kosta, både militärt, i pengar och i utrijespolitisk kostnad.

    • snobban

     Jag tror precis som du att frustationen kommer ur förlorad makt. Jag tänker mig att Putin söker motvikt mot EU och USA.
     Därför är samarbete just nu av stort intresse med andra diktaturer som Kina. Frågan är vilken nytta dom ser. Antar att dom också vill ha en rymdbas. Samtidigt brukar inte makten få behållas när nyttan är genomförd. Det har alltid varit skrämmande när nya stormakter har bildats. Alla vill ha maktbalans.

  • marlies

   Det där med björnhonan känner jag igen, från Älvdalen. Stora björnspår bredvid mina skidor. Tror att Putin som jag liftar hem.

 • snobben

  Man kan aldrig så noga veta hur Putin tänker, men att han känner stark frustation över underläget är klart. Tror på alternativ 3 att han vill få med sig folk som är krigsvana.
  Men tror inte det lyckas. Dels är dom väl krigströtta, dels räcker inte ekonomin. Och att erövra i stort kommer dom inte att hinna, eftersom upptrappningen har pågått ett tag.
  Tror inte NATO väntar in i det sista, och gör bort sig en gång till. Att spränga atomer håller inte heller på sikt, då får han absolut ingen med sig. Han är en person som vill utveckla i helhet, inte förstöra tror jag. Annars hade han väl dragit igång på direkten.
  Tidiga Ubåtar i Östersjön sägs vara svenska, för vi ville ha en hotbild för att få mer pengar till vårat försvar. Så sådant kan man heller inte lite på.

 • joachim

  Glöm inte att ryssen har Kina med sig (samt några andra länder) vid ett eventuellt ”världskrig”. Något som många tycks ha missat.

  • snobben

   Ja, det är sant. Men lite tveksam av avståndet, och att se någon nytta för Kina.
   Dom kanske vill ha egen rymdbas, inte vet jag. Båda är diktaturer, men Kina har en befolkning som är hårt dribblade i att göra mer än mänskligt möjligt.
   Jag kan tänka mej att Putin själv inte i sådana fall fick behålla makten efter en tänkbar nytta.

 • snobben

  Vilket århundrade kommer människan att se realistiskt på tillvaron ? Det finns ingen varaktig fred, så länge människan inte förändras i sina tankar och känslor. Vi vänder inte andra kinden till när vi får en örfil. Vi strider och försvarar oss för att överleva.
  Det enklaste är gjort för att fungera, men vi drivs till att utveckla mer och mer i allt som vi behöver, samt inbillar oss att vi behöver. Vi är en jobbig, besvärlig, egoistisk art.
  Vi tror på något lugnt sansat som bara finns i oss själva. Vi kanske ska sluta att kunna kommunicera med varandra ,Då slipper vi bli upptriggade på alla oanade möjligheter och drömmar.

 • snobben

  Även när vi ger av oss själva till andra, gör vi det för att själva må bra, och få ny energi.

 • snobben

  Antar att energibrist i hjärnan som jag har efter operation är samma sak i konflikter.
  Folk blir förbannade när jag säger ifrån. Vi ser ju så pigga och friska ut. Så länge ingen kan se orsak är det obegripligt. Folk förväntar sig att man ska vara djupt deprimerad, och älta allt i det oändliga. Inte vara glad och orka allt efter dags förmåga.
  Och strida för våra rättigheter. Exakt så ser även våra invandrare ut. En vilja av stål,
  och gott humör underlättar för dom flesta. Får inte folk det dom behöver, blir det bråk.

 • snobben

  Vi får hoppas att Schindlers list återuppstår, som utväg för alla drabbade. I krig är vi tappra och målmedvetna, laddade med energi. Dör några i stridens segrar blir vi lyckliga. Några färre som är i vägen. Bara vinna eller förlora gäller. Sedan kan vi börja om med moral och mänskliga rättigheter.

 • marlies

  Jag tänker att Ryssland jobbar för status utomlands när broar är klippta på hemmaplan. Ett atomkrig kostar för alla stater, mer en maktsymbol. Vissa hoppas på paradiset, trots att alla redan är i kosmos med himlen runt om. Vi har mäktiga klimathot utan radioaktivt utöver, om vi vill dö tillsammans för allas rättvisa. Mycket effektivare. Krig skapar en dubbelt ökad befolkning som också kan ta till värre vapen än dagens, så inte tror jag vi är helt blåsta.

 • marlies

  Det finns så mycket strunt, kometer som skulle ha landat nu och då, nu en ny om kanske trettio år, som om folk idag vet hur det ser ut i kosmos då i riktning och hastighet. Vi har ju kratrar från tidigare skeden i Siljan, Vättern en horst, spricka till stort nöje, m.fl. Vulkanöar som semesterparadis, så en atombomb med tanke mot atmosfärens påverkan i hela solsystemet med alla planeter och mängder med månar är en baggis, som vi enbart förlorar på. Inget nyskapande bra alls. En PLUMP i historieboken.

 • marlies

  Historiska sprängningar kostar än idag, samt gamla läckande kärnkraftverk. Den som kan redovisa vad som vunnits i naturkatastrof, sjukdomar, brända lik. De maktlösa har alltid tagit till idiotlösningar. Fega som attan utan vapen. Ansvariga skålar under tiden,
  hinner gömma sig långt därifrån. Fega kräk. En arena på nordpolen för blodhundar utan civila oskyldiga offer. I alla tider luras deras bröder att delta i Guds namn, men utan satan i andra handen omöjligt.

 • marlies

  Enda anledningen till att vi lever är att utveckla allt samt uppleva allt på gott och ont just därför. Då verkar det helt ologiskt att ha ihjäl så många som möjligt, för att få fler generationer att mätta, skola och växa upp, i allt mindre tillgångar.. Vore bra om de med ansvar begriper det. Inte klokt att stänga gränser, när det finns hur mycket ytor som helst samt arbetslösa som betalas med bidrag. Samtidigt som folk springer bort fett i spåret, och gymhallar äter lightprodukter. Handeln har så stor konkurrens att de ständigt går i konkurs i massproduktion och i ständigt nya trender. Snart är Second Hand handeln ifatt.

%d bloggare gillar detta: