Senaste nytt

Alina Koltsova: Kvinnolobbyn vill ta ifrån kvinnors rätt att få vara surrogatmödrar

Surrogatmödraskap har åter dykt upp i debatten igen. Under veckan som gått har regeringen gjort hearing efter att en utredning gjorts. I den utredningen har kvinnolobbyn motsatt surrogatmödraskap. Sveriges Kvinnolobby har hissat motståndets flagg i frågan. En ställning som exkluderar kvinnor, barn och HBTQ-personer.

Ordet surrogatmödraskap väcker starka känslor som står i kontrast mot varandra. I skrivande stund pågår en utredning av Sveriges Riksdag om det. Vissa vill tillåta det. Andra vill inte, och vill t.o.m. förbjuda det, som t.ex. Clara Berglund, ordförande för Sveriges Kvinnolobby. På en debattartikel i SVT Opinion tar Berglund upp aspekter såsom att det är en internationell industri där stora summor pengar omsätts, och att kvinnokroppen kan utnyttjas. Jag håller verkligen med Berglund om att regeringen bör arbeta med att minska handeln med kvinnor och barn.

Men det sorgliga i denna aspekt är att Berglund vandrar i fel vägs ände, och blandar ihop altruististisk surrogatmödraskap med människohandel, likt värdekonservativa politiker/debattörer.

Visst finns det en svart marknad även hos surrogatmödraskapet, men då hjälper det föga att staten tar ifrån kvinnors rätt att få vara surrogatmödrar, för de som verkligen vill det. Snarare göder det den svarta marknaden. Idag är surrogatmödrar i princip rättslösa i Sverige, det finns inget rättsligt skydd för kvinnor som bär barn åt andra. Ett förbud vore då att ta ännu mer stryptag på dessa individer, vilket är (om än omedvetet) kvinnoförakt och exkludering.

Som feminist ser jag rött på denna slags politisering av människors rätt att föda barn. Var människa har en fundamental rätt att få bestämma över sin egen kropp, likaså hen som föder andras barn.

Finns det någon som man kan förlita sig på vad gäller detta ämne så är det läkarna. För enligt SMER (Statens medicinsk-etiska råd) är det vettigast att tillåta surrogatmödraskap. Enligt rapporten ”Assisterad befruktning – etiska aspekter” kan altruistiskt surrogatmödraskap vara en etiskt godkänd metod att hjälpa ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Såklart ska det då ske under förutsättning att det sker med självbestämmande, att det finns en nära relation mellan föräldrarna surrogatmamman.

För vissa HBTQ-familjer är surrogatmödraskap det enda sättet att få barn på. Eftersom surrogatmödraskap ännu inte är tillåtet måste adoptioner ske utifrån. Ibland eventuellt av en svart marknad, vars kommersiella attribut faktiskt skulle kunna förebyggas på helt andra sätt än förbud. Enligt RFSL är det dessutom det enda sättet för vissa transpersoner att få barn på. Läser man vidare på RFSLs hemsida kan man få reda på att det finns barn i Sverige som kommit till genom surrogatmödraskap, och att studier visat på att de mår likadant som andra barn. Surrogatmetoden skadar inte barn, under förutsättning att metoden sker fullständigt, då de inte utsätts för mer fysisk skada än barn som blir till genom befruktning utanför kroppen. Självklart ska barnets rätt att få veta om sin surrogatmamma säkerställas. Barnets rättigheter är fundamentalt. Och likaså för de barn som blivit till av en surrogatmamma.

Jämlikhet ska det inte bara pratas om. Det ska också sättas i praktiken. De som argumenterar för förbud av surrogatmödraskap värjer sig farligt nära värdekonservatismen. Den vägen anser jag vara befängd. Som feminist, HBTQ-vän och barnvän vill jag lägga vikt vid att vi tillåter altruistisk surrogatmödraskap. För kvinnans och barnets frihet.

Alina Koltsova är sekreterare för Miljöpartiet i Arvika. Hon är en socialliberalt sinnad grön liberalfeminist som starkt ifrågasätter höger och vänsterskalan.

%d bloggare gillar detta: