Senaste nytt

Centerpartiet i Östergötland med Staffan Danielsson i spetsen, är det senaste parti att fråga chans på SD:s väljare

Staffan Danielsson (C)
I bakgrunden till DÖ-debatten (Decemberöverenskommelsen) och kravet ifrån borgerliga debattörer om att begrava DÖ har delar av Allianspartierna både på riks och regionalnivå kommit med politiska utspel kring migrationsfrågor som visar på att partierna känner av pressen ifrån Sverigedemokraterna och dess högljudda svans.

Först ut var Kristdemokraterna som ville ta bort PUT (permanent uppehållstillstånd) och istället ha TUT (temporärt uppehållstillstånd) sedan var det delar av Folkpartiet där vissa gick i samma fotspår som KD och andra ännu längre.

Nu har turen kommit till Centerpartiet där Centerpartiet i Östergötland i sin distriktsstämma tog orda i migrationsdebatten med Staffan Danielsson som fanbärare.

Staffan Danielsson säger att vi måste invänta
att andra europeiska länder går i bräschen innan Sverige tar initiativ att i stor skala bevilja asyl på ambassader, samtidigt som han implicit betonar att övriga europeiska länder lågprioriterar migrationsfrågor. Frågan jag ställer mig undrande till är varför Sverige ska invänta på andra europeiska länder, vad för indikation har Staffan Danielsson på att de europeiska länderna kommer inom sinom tid börja bevilja asyl på deras ambassader, då han håller vid att Sverige gör mer än övriga europeiska länder.

Både Staffan Danielsson och Karin Jonsson (distriktsordförande i Norrköping) betonade att Sverige inte kan gå i bräschen utan att förklara varför Sverige inte kan göra det. Detta är besynnerligt då det öppnar för tankar om att Centerpartiet i Östergötland inte tar frågan på allvar.
Bara igår dog uppåt mot 400 människor när de försökte ta sig över Medelhavet till Europa. Politiska förslag likt Staffan Danielssons och hans kollegor i Centerpartiet i Östergötland möjliggör fortsatta tragedier som den ovan beskrivna.

Visst finns det stora utmaningar med migration men lösningen är inte att ytterligare befästa fort Europa ännu mer med politiska förslag a la Staffan Danielssons. Det behövs större visioner och långsiktigt tänkande än att likgiltigt se på när människor i hopp om ett bättre liv drunknar halvvägs på sin resa.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: