Senaste nytt

Christian Engström: Utredare vill trotsa EU-domstolen och fortsätta datalagra‏

Datalagringsdirektivet är olagligt, eftersom det bryter mot EU’s stadga med våra grundläggande fri- och rättigheter, konstaterade EU-domstolen i en slutgiltig dom för ett år sedan. EU-direktivet upphävdes därför med omedelbar verkan. Men nu har den svenska regeringens ensamutredare Sten Heckscher kommit fram till att han tycker att Sverige kan strunta i det, och fortsätta kräva att mobil- och internetoperatörerna samla in uppgifter om vad vi alla gör med mobilen och på nätet. Det bekräftades när han presenterade sitt utlåtande om datalagringen i veckan.

Nu är risken mycket stor att regeringen använder det utlåtandet som ursäkt för att strunta i EU-domstolen utslag, och tvinga operatörerna fortsätta datalagra. Trots att datalagringsdirektivet alltså ogiltigförklarades och upphävdes av EU-domstolen, eftersom det kränker våra fri- och rättigheter.

EU’s rättighetsstadga och Sveriges grundlag säger båda att vi alla har rätt att slippa bli övervakade om vi inte står under en konkret brottsmisstanke från polisen. När myndigheterna går in och spionerar på människors privata kommunikation måste det ske med stor urskiljning och enligt noga specificerade regler. Övervakning får bara förekomma om den är proportionerlig och nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Annars är den olagligt enligt både EU-rätten och vår egen grundlag. De här reglerna finns till för att skydda oss medborgare mot klåfingriga och maktgalna politiker, som av olika skäl kan tänkas vilja införa massövervakning av medborgarna.

Datalagringen uppfyller inte de nödvändiga kraven, konstaterade EU-domstolen. Och domstolens underkännande handlade inte om några detaljer i datalagringen, som kanske eller kanske inte går att komma runt med kosmetiska ändringar. Det var själva grundprincipen, att data om hela befolkningen samlas in och lagras utan att det finns någon brottsmisstanke alls, som EU-domstolen underkände.

Men ensamutredare Sten Heckscher vägrar erkänna det i sitt utlåtande, utan tycker att den svenska datalagringen inte berörs av EU-domen.

Nu ligger den här bollen på regeringens bord. Att Socialdemokraterna gillar massövervakning och vill behålla datalagringen är väl känt. Miljöpartiet brukar prata vitt och brett i valrörelser om att de är motståndare till massövervakningen, men sedan de tog plats i regeringen har det inte hörts ett knyst från dem i den frågan.

Men vad de olika partierna har för åsikter i frågan borde inte spela någon roll. EU-domstolen har konstaterat att datalagringen är olaglig. Då ska den upphöra. Det är inte acceptabelt att Sverige fortsätter trotsa EU-domstolen, och att regering och riksdag fortsätter kränka våra grundläggande fri- och rättigheter.

Stoppa datalagringen nu!

Christian Engström var EU-parlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

%d bloggare gillar detta: