Senaste nytt

All politik är egentligen lokal politik: Debatten om mänsklig rörlighet över gränser

För några dagar sen skrev jag en artikel om östgötska centerpartiska avdelningens migrationsförslag. Många av förslagen var pådrivna av den för detta riksdagsledamoten Staffan Danielsson som tillsammans med sina partikollegor menade att Sverige tog för stort ansvar i förhållande till våra grannländer men även också i jämförelse med övriga europeiska länder.

Danielsson och många med honom har rätt i att våra grannländer och övriga europeiska länder gör för lite och bör göra mer. Men att argumentera för att Sverige gör för mycket i jämförelse med andra länder och därför bör göra mindre hjälper inte de individer som i trånga båtutrymmen, som är ämnade för ett femtiotal personer, med 300-600 andra individer försöker ta sig över Medelhavet. När jag skrev ovannämnde artikel hade uppåt mot 400 människor befarats ha dött i försök att ta sig över Medelhavet. Idag har uppåt mot 650 personer uppgetts drunknat.

Hur många lik ska det krävas innan den svenska staten kräver lagliga vägar in Europa? Idag har över 600 hundra liv slocknat i Medelhavet, hur många blir det i morgon eller dagen därpå?

Parallellt med denna debatt pågår debatten om EU-migranter som kommer hit och tigger. Många av de personer som tycker att andra länder gör för lite och därmed anser att Sverige bör göra mindre argumenterar också för att tiggeri antingen ska förbjudas eller motverkas genom att gå hårt emot tiggarna. Andra debattörer, bl.a. Danielsson, har argumenterat för att man ska hjälpa på plats.

Som ni märker så berör båda debatterna samma ämnen, nämligen rörlighet över gränser. Förslagen som föreslås är ett Europa som är öppet för vissa och stängt för andra. För detta finns det ett blockskriande stöd här hemma men även hos våra grannländer och i övriga europeiska länder.
Här i Sverige har välmenande organisationer som Hjärta till Hjärta, ”liberala” riksdagsledamöter, LO och främlingsfientliga partier som SD gjort en gemensam sak när det kommer till de rumänska tiggarna, av skilda anledningar men ändå med samma mål vilket är att de, tiggarna, inte hör hemma här, i alla fall om de ska tigga.

Inställningen att ”att tiggeri innebär förnedring och det är ett ovärdigt sätt att tjäna pengar” är väl menad och lätt att ta till sig som humanist och vän av ett harmoniskt samhälle, men är det verklighetsförankrat?   

Förr i tiden hade man lagar för dagdriveri, alla skulle arbeta eller låsas in. Är det ett sådant samhälle som vi vill ha? Är det ett sådant samhälle som liberaler vill stå bakom. För samma liberaler som tycker att tiggeri innebär förnedring vill inte tvinga svenska skattebetalare till att bekosta rumänska tiggares tillvaro här i Sverige. En linje som jag håller med. Men om man inte tänker ge tiggaren jobb eller utbildning som leder till att vederbörande blir sin egen lyckas smed så tror jag nog att tiggaren betackar dina moraliska ståndpunkter, för tiggaren handlar det om att överleva, för moralisterna verkar det handla om att få behålla sina pengar och eller sova gott om nätterna. 

Om någon vill tigga så ska man få göra det, om någon vill ge bidrag så ska man få göra det. Att beskatta välgörenhet och gåvor är ett tecken på att vi går bakåt, attackera den politiken istället. Att Rumänien får miljarder ifrån EU:s strukturfond för att hjälpa den romska befolkningen men väljer att inte använda dessa pengar är besynnerligt och Sverige bör kräva att få tillgång till dessa medel och använda de här.

All politik är egentligen lokal politik, det börjar med dig och mig och leder senare till enskilda politikers, partiers, staters politik.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: