Senaste nytt

Aftonbladets egenvärvade panel vill inte se Folkpartiet i riksdagen

Efter riksdagsvalet under det stora supervalåret och efter DÖ (Decemberöverenskommelsen) så har den politiska debatten i stort sett handlat om partiernas ideologi och utveckling. Reinfeldt avgick med honom gick även Hägglund och många folkpartister undrar när de blir av med Björklund.

Vad som är ett faktum och  gemensamt för de tre partiledarnas partier är att deras väljare är arga och missnöjda. Vad som är oklart är varför de är arga, är moderaternas väljarbas arga för att de inte vann valet? Är Kristdemokraterna arga för att de inte tog chansen och flörtade tidigare med sverigedemokratiska väljare. Är folkpartisterna arga för att Björklund inte var lika kluven som Gunnar Helén?

Ett sätt få svar på dessa frågor är genom att fråga väljarna om deras åsikter. Vilket har blivit populärt under de senaste åren,  även nu när det är över 1500 dagar kvar till nästa riksdagsval.

Dagens opinionsundersökning från Aftonbladets Sverige Tycker  som visade på att Folkpartiet blivit det nya KD när det kommer till opinionssiffrorna är en dyster läsning för Björklund och den folkpartistiska partiledning . Och visst bör partiet se över sin politik. Att försöka bli gamla Moderaterna light verkar inte ge utdelning hos väljarna.

Det som är dock intressant med opinionsundersökningar är dess giltighet. Det man kan utläsa ifrån den senaste och andra tidigare opinionsmätningar ifrån Sverige Tycker är att Sverigedemokraterna ständigt får höga siffror, samma mönster ser man även hos YouGov.

Om man läser hur Aftonbladets Sverige Tycker arbetar så kommer man fram till att Sverige Tycker inte är en bra indikator på hur partiers opinionsläge ser ut. Detta av flera faktorer men enskilt viktigaste är som man själv skriver:

Tusentals läsare från Aftonbladet och andra mediesajter i Schibstedkoncernen har anmält sig till en researchpanel som svarar på aktuella frågor.

Farorna med att ha en så öppen rekrytering är att det är en stor risk att det är enbart de som är intresserade av politik eller kring en viss politisk fråga eller ett visst politiskt parti som kommer att registrera sig. Det finns alltså stor risk för snedfördelning. Partier med en passionerad väljarbas som driver en fråga eller några få kan få större representation med denna typ av panelsystem.

Under mina tre år som marknadsundersökare för ett marknadsundersökningsföretag som håller på med konsument-, produkt och opinionsundersökningar så var det ytterst viktigt att urvalet utifrån, kön, ålder, boendeort, utbildning, var representativt.
Vi hade ytterligare en faktor på min arbetsplats när vi gjorde F2F (personliga undersökningar) undersökningar som lades på utöver de vanliga faktorer som brukar ingå i urval när man mäter människors åsikter och det var hur pass intresserad man var att var med i undersökningarna. Det vill säga vilka motiv man hade för att  vara med i våra undersökningar. Eftersom att vi ibland erbjöd en eller två trisslotter eller kanske presentkort kunde personer som tidigare varit med i en annan undersökning tänka sig vara med igen i en helt annan undersökning dock med samma tema. Därför brukade slutstandard frågan som vi ställde innan vi kunde avgöra om personen kunde var med i vår undersökning vara följande: Har du varit med i någon undersökning de senaste veckorna kring detta tema.

Det är inte bara Aftonbladet som gör opinionsundersökningar genom att låta respondenterna själva registrera sig i deras panel. Förutom Sverige Tycker så består även YouGovs panel av respondenter som själva registrerar sig på deras paneler. Sifos panel, som enligt de själva består av över 140 000 människor, består av människor som är ”värvade via riksrepresentativa undersökningar på ett slumpmässigt register.”

Risken för snedfördelning är mycket mindre med det system som Sifo använder sig av.

En tydlig indikator på snedfördelningen i panelundersökningar där respondenterna själva anmäler sig ser man när man tittar på sverigedemokraternas opinionssiffror hos Sverige Tycker och YouGovs mätningar. Partiets siffror är höga i deras mätningar i förhållande till andra opinionsföretags mätningar, men detta betyder inte nödvändigtvis att resultaten är helt fel utan det betyder att det finns en stor risk för att antalet sverigedemokrater som söker sig till Sverige Tycker och YouGovs är högre än de folkpartister eller kristdemokrater som söker sig dit.

Det finns fördelar för partier som har en väljarbas som är aktiv på nätet.

De sverigedemokratiska väljarna, ”skrivbordskrigarna”, skulle jag gissa tillhör de mest aktiva på nätet medan många av de andra partiernas väljarbas fortfarande läser sin morgon eller dagstidning. Samma människor svarar på opinionsundersökningar ifrån SCB och de andra opinionsundersökningsföretagen som rekryterar via riksrepresentativa undersökningar till sina paneler. 

Till skillnad ifrån de traditionella partiernas väljarbas är sverigedemokraternas aktiva väljarbas >> skrivbordskrigarna<< väldigt aktiva på nätet och på kvällstidningarnas kommentarsfält. De är även väldigt aktiva i bloggsfären, samt sociala medier som Facebook och Twitter med #svpol som den dominerande hashtagen för att få ut sitt budskap.

Utöver den stora aktiviteten på allmänna medier och forumutrymmen har den sverigedemokratiska rörelsen skapat egna medier och forum. Man är väldigt duktig på att få ut budskapet, en del mer lyckade än andra samt en del som är mer knutna till partiorganet än andra.

I diskussioner  om hur det kommer sig att SD får så höga siffror så bör man i sin analys ha i åtanke partiets storhet på nätet, speciellt när det kommer till opinionssiffror som är komna ifrån opinionsundersökningsföretag med paneler där respondenterna självregistrerar sig.

Partierna bör invänta seriösare undersökningar än de som kommer ifrån paneler där respondenterna registrerar sig själva innan de tar för stora intryck av dess resultat. Eller så bör de likt Sverigedemokraterna sporra sin väljarbas till att använda sina tangenter som politisk ammunition för fram till riksdagsvalet 2018 är det politiska slagfältet en krigsskådeplats där det finns en stor risk för att ett av de traditionella partierna åker ut.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: