Senaste nytt

31 kulturpersonligheter om säkerhetspolitik

31 kulturpersonligheter kan väl inte ha fel? De skriver på DN debatt om hur hemskt det är att Nato över på svensk mark.

“Stoppa nya avtalet. Om en dryg månad deltar sex Nato-länder i världens ­största f­lygövning i Norrland. Ett nytt avtal som snart börjar gälla för Sverige ännu närmare Nato. Vi tror inte på militär upprustning, och den nuvarande Nato-politiken gör Sverige till gisslan i det internationella spelet”

Nu är det ju tyvärr så att logiken i internationella relationer är att om ett grannland rustar för (möjligheten till) krig måste man själv också göra det. Det eller vara beredd på att domineras. Det är bara när man har tillräckligt stor tillit till grannlandet som man inte behöver det. Vi kan rätt lugnt säga att såväl Rysslands historia som de senare årens utveckling visar på att det vore dumt att lita på Ryssland. Våra intressen går helt enkelt inte ihop. Sverige, liksom resten av Västvärlden, står för det öppna fria samhället medan Ryssland allt tydligare visar stå för något slags postmodernt hopkok av radikal konservatism, imperietänkande och nyfascism. Frihet och öppenhet är dess motsats.

De 31 kulturpersonligheterna har två anledningar till sin upprördhet. Dels anser de att det är ett demokratiskt problem att vi inte diskuterat avtalet med Nato offentligt. Dels anser de att Nato är dumt. Att vi inte haft någon offentlig debatt om samarbetet med Nato är en rimlig sak att påpeka. Jag återkommer till det. Men först frågan om Nato-medlemsskap.

De 31 tar upp två egentliga argument för varför Nato-samarbetet är dumt. För det första undergrävs vår neutralitet – vilket så klart stämmer. För det andra så är det alltid är dumt med våld. Om våld skriver de:

Våld löser aldrig några problem. Det är en av de eviga sanningar som konsten förmedlat i alla tider. De skjuts bara på framtiden. Komplexa frågor kräver komplexa svar”. 

Just det komplexa frågor kräver komplexa svar och faktum är att internationella relationer och säkerhet är komplext och kräver mer komplexa svar än att våld aldrig löser problem. Vi behöver aldrig ägna oss åt våld om vi vet att ingen kommer att bruka våld. Problemet är att vi inte vet det. Vi måste alltså förbereda oss på våld. Så länge någon kan tänkas bruka våld så måste vi kunna försvara vår frihet med våld. Den som inte förstår det förstår helt enkelt inte säkerhetsfrågor.

När vi nu slagit fast att vi behöver våldsanvändning som ett verktyg så kan vi fråga oss om Nato-samarbete är bra för Sverige eller inte. De 31 anser med rätta att samarbetet undergräver Sveriges neutralitet. Problemet med det här argumentet är att Sverige sedan andra världskriget aldrig varit neutralt utan tydligt, för alla som velat se, stått på Västvärldens sida inte minst i Sovjetunionen och Rysslands ögon. Och det med rätta med tanke på att vi delar världsbild. Vi är redan med i Västvärlden och vi skyddas redan av Nato (i alla fall indirekt). Faktum är att det konstiga är varför inte fler är för Nato-medlemskap vilket leder oss till frågan om demokratisk förankring.

Problemet för svenska politiker – framförallt för socialdemokrater – är att man helt enkelt förlett folket och man har målat in sig i ett hörn. Neutralitetspolitiken är en återvändsgränd som man löst genom att hävda att Sverige är neutralt men i praktiken fört en annan säkerhetspolitik. Det här har blivit extra tydligt i och med att det blir allt dyrare att upprätthålla ett försvar. Det är helt enkelt mycket effektivare att samarbeta. Och det finns egentligen inget argument mot samarbete när vi så tydligt står på Västvärldens sida inte minst genom EU-medlemskapet. Jag antar att det är för att man insett detta men eftersom Nato-medlemskap är tabu för socialdemokrater så närmar man sig Nato så försiktigt och omärkligt som bara kan utan att deklarera medlemskap. Det är så klart inte så lyckat ur ett demokratiskt perspektiv men däremot nödvändigt ur ett försvarsperspektiv. Det skulle så klart var bättre om man vågade tala klarspråk om detta.

De 31 har också ett fint citat av Shakespeare som tyvärr inte är bättre än utsmyckning. De skriver:

I Shakespeares pjäs Othello finns en scen där Desdemona bedyrar för sin väninna Emilia att hon inte skulle kunna vara otrogen. ”Inte ens om bara himlen såg dig?” frågar Emilia. ”Särskilt inte då” säger Desdemona. ”Inte ens för all makt i världen?” ”Nej, inte ens för all makt i världen skulle jag göra orätt”, säger Desdemona. ”Men om du fick all makt i världen då skulle du ju bara kunna bestämma att fel är rätt. Så gör ju männen hela tiden.”

Citatet ger en bra bild av hur vi som undertecknar den här artikeln anser att Sveriges försvarspolitik bedrivs i dag. Med en fienderetorik som motiverar ökad upprustning och med ett tydligt närmande till Nato, vilket riskerar leda oss in i en återvändsgränd där ett fullgott medlemskap blir nödvändigt.”

De menar alltså att genom att samarbetet leder till upprustning. Problemet är ju att det anledningen till att Sverige behöver samarbeta med Nato är för att Ryssland är ett hot. Sverige och resten av Europas länder har rustat ner enda sedan Kalla krigets slut. Det är Ryssland som börjat rusta upp och bete sig hotfullt genom att hota och invadera sina grannländer.

Kulturen är viktig då den speglar och kritiserar samhället men det betyder inte att kritiken är befogad eller träffande.

Björn Axén

Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning.

https://bjornaxen.wordpress.com/

%d bloggare gillar detta: