Senaste nytt

Självgoda Centerpartister?

I Sverige positionerar de svenska riksdagspartierna sig efter den klassiska höger-vänsterskalan. Uppdelningen har förändrats sedan de gamla Moderaterna bestämde sig för att bli de nya Moderaterna.
Historiskt var Moderaterna ett högerpartiet medan Folkpartiet och Centerpartiet benämndes och såg sig själva som mittenpartier. På andra sidan hittade man Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Kristdemokraterna, ett av de yngsta riksdagspartierna, såg sig länge som ett mittenparti. Miljöpartiet ansåg länge att höger och vänsterskalan spelat ut sin roll.

Sedan 2000-talet har uppdelningen förändrats, enligt många har förändringen varit radikal. Nya Moderaterna har positionerat sig som ett mittenparti. Kristdemokraterna, påhejade av sitt ungdomsförbund KDU, har tagit den plats som moderaterna lämnat. Till viss del kan samma sak sägas om Folkpartiet som anammat det gamla försvars och företagarpartiets politik i försvarsfrågor och arbetsmarknadsfrågor.

Centerpartiet ser sig som det liberala partiet att räkna med. Man har sedan Maud Olofsson tog över partiledarrollen varit för radikala förändringar, påhejat av ungdomsförbundet, CUF, har man i partiprogrammen föreslagit radikala förslag så som avskaffandet av AMS, LAS och kraftig sänkning av arbetsgivaravgiften för unga för att nämna några. Hur mycket som hamnade enbart i tryck och hur mycket som blev verkligt kan diskuteras.

Centerpartiets liberala yra har gett vissa centerpartister ett så pass stort självförtroende i sin liberalism att en del av de öppet ifrågasätter Folkpartiet som ett liberalt parti. Och till viss del finns det fog att ifrågasätta Folkpartiets liberalism speciellt med tanke på att det är enda riksdagsparti med prefixet liberal i sitt namn.
Men idag gavs våra riksdagspartier chansen att visa sitt motstånd mot onödigt förmynderi och byråkrati. Folkpartiet med Mathias Sundin och Birgitta Ohlsson i spetsen lade inför riksdagen fram en motion vars syfte var att avskaffa kravet om danstillstånd. Av åtta riksdagspartier var det bara tre partier som röstade för motionen.

Innan jag avslöjar vilka tre partier som röstade för motionen så ska jag skriva lite kort om Centerpartiets  Annie Lööfs senaste politiska utspel. I går hade riksdagen en omröstning om att sänka arbetsgivaravgiften för unga under 23 år, allianspartierna röstade för en sänkning, de rödgröna tillsammans med SD röstade emot. Alliansen förlorade och Lööf var den största förloraren då sänkta arbetsgivaravgifter för unga är en fråga som hon och hennes parti drivit hårt. Lööf gick till attack mot SD för att de röstat emot lagförslaget och utpekade SD som ett parti som är till vänster om Vänsterpartiet.

Åter till motionen om ett avskaffande av danstillståndet. De tre partier som röstade för ett avskaffande av danstillstånd var FP, Vänsterpartiet och SD. Smaka på det centerpartister och CUF:are som blivit självgoda liberaler som inte kan förmå sig göra något annat än att skryta om sin liberalism.

Telason Getachew

Rättelse:
Tidigare hade vi skrivit att det var två partier som röstade för borttagandet av lagen om danstillstånd, detta var fel. Det var tre partier, FP, V och SD, som röstade för.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: