Senaste nytt

Flöjtspelarna i Hellenska parlamentet och bristen på goda institutioner

"Hellenic Parliament-MPs swearing in" av ΠΑΣΟΚ - http://www.flickr.com/photos/pasokphotos/4011077299/in/photostream/. Licensierad under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.

För lite mer en vecka sen höll Grekland ett nyval. Resultatet blev en skrällseger för det socialistiska, antikapitalistiska och antiglobaliserings partiet Syriza.

Vinstreceptet hade bland annat följande ingredienser: Motsätta sig trojkans (EU, IMF, ECB) krav på budgetdisciplin och hushållning med de medel som Grekland lånat. Mer statliga utsvävningar av pengar man inte har. Samt att man också skulle kräva att landets skulder till trojkan skulle avskrivas avsevärt helt utan motprestation ifrån den grekiska staten.

Att lova guld och gröna skogar är inget nytt fenomen som Syriza introducerat i sin strävan att vinna makt och val. I det romerska riket hände det att kejsarna gav extra bröd och upprättade gladiatorspel åt folket att förtära och skåda när riket omgärdades av dystra tider. Taktiken bröd och skådespel är en tradition som levt kvar i vår tid, dock kanske inte lika subtilt som de romerska kejsarnas tilltag.

Ett annat sätt att dölja den bistra verkligheten och som går mer i linje med hur Syriza agerar är att köpa väljarkåren genom att utlova större sociala satsningar, utan att meddela om de framtida kostnaderna för väljarkåren. Tilltaget är en beprövad metod i grekisk – också i europeisk politik – och något som höger- och vänsterregeringar har ägnat sig åt under en lång tid. Men, som den liberala ekonomen Milton Friedman sa, så finns det inget som heter en gratis lunch; någon måste betala och i detta fall blir det tyvärr det grekiska folket som alltför länge låtit sig förtrollas av flöjtspelarna i Hellenska parlamentet.

Räddningen och vägen ur detta tillstånd för det grekiska folket är som Johan Norberg i sin Metro kolumn är inne på. Reformer och goda institutioner. Enligt den institutionelle ekonomen Douglas North är goda institutioner svaret till varför västerlandet så länge varit det område som har haft hög välstånd i både relativa och i absoluta tal. Den långt pågångna investeringen i goda institutioner har lett till västerländernas framgångssaga. Greklands nya regering bör arbeta för fler goda institutioner. Enligt antikorruptionsorganisationen Transparency international är Grekland tillsammans med Italien och Rumänien de mest korrupta länderna inom den Europeiska unionen.

Enligt Heritage Foundation årliga index över företagsfrihet hör Grekland till ett av de sämsta länderna vad gäller att garantera äganderätter men ett av de bästa när det kommer till statlig spendering. Helhetsbetyget för landet blir plats 130, mellan Surinam och Bangladesh. För att vara ett land som tillhör den Europiska unionen borde landet ha mycket bättre siffror än en plats mellan två länder som inte har lyxen att vara inkluderande i en union som för med sig välstånd. Kraven är att man följer de regler som är utformade och investerar i de goda institutionerna.

På samma kolumnplats som man kunde läsa Johan Norbergs tankar, kunde man någon dag innan läsa vänsterdebattören Göran Greiders tankar om Greklands tillstånd. Greiders recept löd; flöjtspelarna i Hellenska parlamentet gör bäst i att fortsätta spela.

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: