Senaste nytt

Sexköpslagen sågas i ny RFSU-rapport

Sexköpslagen har länge varit omdebatterad. RFSU var redan från starten kritiska mot lagen och påpekade bland annat risken för att den skulle få negativa konsekvenser för sexarbetare. På kongressen 2013 debatterades återigen frågan om hur RFSU ska ställa sig till sexköpslagen och ur detta kom, istället för ett ställningstagande, ett beslut om att RFSU skulle genomföra en förutsättningslös, vetenskaplig studie av såväl internationell som inhemsk forskning på området, för att kongressen 2015 skulle ha en stabil vetenskaplig grund att stå på istället för att diskussionen skulle handla om löst tyckande, känslor och obekräftade referenser.

Nu har rapporten presenterats och, precis som många förväntade sig, är den starkt kritisk till dagens sexköpslag. Det finns få till inga belägg för att lagen minskat omfattningen av sexuella tjänster mot ersättning eller att människohandeln har minskat. Vad som däremot går att påvisa att stödet för att även kriminalisera försäljning, alltså ytterligare bestraffa sexarbetare, har ökat. Samtidigt är det tydligt att stigmatiseringen av sexarbetare ökat, likaså har otryggheten för dessa personer ökat av lagstiftningen. Slutsatsen är alltså att de flesta avsedda effekterna har uteblivit eller varit högst begränsade, medan negativa, oavsedda effekter varit långtgående.

– RFSU förstår intentionerna bakom dagens lagstiftning men det är långt ifrån självklart att lagstiftningen haft avsedd effekt, till exempel är den empiriska grunden svag för påståendet att omfattningen av sexköp har minskat som ett resultat av lagändringen. Däremot har lagstiftningen bidragit till att försäljningen av sex har flyttat till mer insynsskyddade arenor och satt människor som säljer sex i en mer utsatt situation. Det är även problematiskt att lagstiftningen har bidragit till en ökad stigmatisering av människor som säljer sex säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

Petra Östergren, forskare som bland annat skrivit boken Porr, horor och feminister, är inte förvånad över resultatet.

– Det är bra att Holmströms rapport kommit så att kunskapen görs tillgänglig till en bredare allmänhet. Detta är ju något som forskaresamhället – och sexarbetare – känt till länge. Det finns en hel del skrivit på engelska, men inte mycket på svenska, säger Petra Östergren i en kommentar till Frihetssmedjan.

RFSU nämner i sitt uttalande normkritik och att det finns ett genusperspektiv i diskussionen om sexarbete, en viktig poäng. Bland vuxna är det vanligare att kvinnor säljer sexuella tjänster till män, än någon annan relation. Samtidigt glöms hbtq-perspektivet ofta bort, vilket också påpekas. I Sverige är det exempelvis fler unga killar än unga tjejer som haft sex mot ersättning. Trots det är det nästan alltid bara argumenten som utgår från utsatta och utnyttjade kvinnor som hörs i debatten, när det argumenteras för att sexköpslagen är bra och nödvändigt – något som även märkts tydligt i flertalet diskussioner i sociala medier som uppkommit som följd av rapporten.

Kvinnojourernas riksförbund Unizon är dock extremt kritiska mot RFSU:s rapport och anser inte att den vetenskapliga genomgången motsvarar deras egna erfarenheter.

– Det känner vi absolut inte igen. De fördomar som finns mot de som säljer sex hade troligtvis varit ännu starkare utan lagstiftningen, säger generalsekreteraren Olga Persson till DN.

Unizons kritik har dock inget stöd i forskningen, utan grundar sig enbart i deras egna värderingar, erfarenheter och åsikter. Det är sannolikt dels ett fall av konfirmeringsbias, där de uppmärksammar det som stärker deras egen tes mer än det som säger emot den, dels så enkelt som att de som de träffar framför allt är de som sålt sex mot sin vilja, medan de som av egen fri vilja arbetar med sex aldrig kommer i kontakt med kvinnojourerna. Det är också där det stora problemet med lagstiftningen kommer in – även om den möjligen hjälper vissa av dem som hamnat i sexarbete mot sin vilja, så drabbar den många andra sexarbetare väldigt negativt, framför allt dem som gör det av fri vilja, men även många av de utsatta som gör det mot sin vilja.

Sexarbetarnas egen organisation, Rose Alliance, välkomnar däremot RFSU:s rapport.

– Vi välkomnar det stora steget att våga lyssna på vetenskapen i denna i Sverige ideologiskt laddade fråga och ha modet att stå upp för vad vetenskapen visar, och därmed ta frågan och faktiska behov hos de som lever med lagarna i sin vardag på allvar, säger styrelsen för Rose Alliance i ett uttalande till Frihetssmedjan.

Det stora problemet som funnits sedan tidigare, ett fel som även de större nyhetsmedierna gjort i samband med rapporteringen kring RFSU:s rapport, är att utelämna sexarbetarna när det gäller att kommentera dessa frågor. Istället är det kvinnoorganisationer som tillfrågas. I RFSU:s rapport kommer däremot brukarperspektivet fram ganska bra, enligt Rose Alliance.

– Rapporten lyfter fram forskning utifrån ett brukarperspektiv som visar verkligheten utifrån de som lever med lagarna och deras effekter i vardagen. Det visar vad brukare sagt i 15 år om ökat stigma, diskriminering och villkorat och svårtillgängligt samhällsstöd, säger Rose Alliance.

Inför RFSU:s kongress senare i vår finns det nu bättre vetenskapligt underlag för att fatta ett informerat beslut kring sexköpslagen, ett beslut grundat på vetenskaplig forskning. Däremot saknas det andra perspektiv kring sexarbete i rapporten, där det finns utrymme för vidare forskning.

– Uppdraget var att se över hur sexköpslagen fungerat, och det har Charlotta Holmström gjort på ett bra och objektivt sätt. Vi skulle gärna sett mer om andra lagar, ex. kopplerilagen och saknar material om migranter och hur de olika lagarna, inklusive utlänningslagen påverkar deras situation, men som det sägs i slutet så saknas det forskning på detta område, säger Rose Alliance.

RFSU:s rapport går rakt emot den utvärdering av sexköpslagen som presenterades 2010 – en utvärdering som kritiserats hårt från flera håll, bland annat av RFSU – och det gör att fältet nu är öppet för en diskussion om sexköpslagens effekter och dess själva existensberättigande. Det mest intressanta är att detta sker samtidigt som vänsterregeringen nyligen presenterade sin avsikt att även kriminalisera sexköp i utlandet, något som fått de flesta juridiskt kunniga att sparka bakut då det går utöver legalitetsprincipen, som innebär att länder bara har rätt att lagstifta om det som sker på det egna territoriet.

Var någonstans debatten landar är öppen, men närmare två decennier efter att lagen infördes är fältet åter helt öppet i den grundläggande sakfrågan.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: