Senaste nytt

Recension: Miljöpolitik för moderater

Miljöpolitik för moderater - Mattias Svensson

Miljöpolitik för moderater är Mattias Svenssons senaste bok, med den mastiga undertiteln Och för alla andra som missat att myllrande storstäder, växande ekonomi, ny teknik, global handel, skatteväxling och en riktigt god köttbit är vägen till en grönare framtid. I boken gör Mattias Svensson upp med myter om miljön och klimatet, myter som kommer både från vänsterhåll och från liberalt och konservativt håll.

Svensson själv erkänner villigt att han tidigare har gått på några av dessa myter, men att han inte är sämre än att han kan ompröva sina åsikter och fördomar när vetenskapen visar att han haft fel. Den enkla principen borde fler politiker ta till sig, på miljöområdet såväl som på andra områden. Men vad är det då för myter som behöver göras upp med? En av de större, som tyvärr florerar alltför ofta på högerkanten där vi på Frihetssmedjan rör oss, en myt som även Svensson säger sig ha gått på tidigare, är att den globala uppvärmningen kan skyllas på solens aktivitet. En annan att ozonlagrets uttunning skulle vara en omöjlighet. Båda dessa myter är grundligen undersökta och förkastade av all seriös vetenskap. Eller som Svensson själv skriver:

Att solaktivitet skulle förklara den globala uppvärmningen kan exempelvis avfärdas med en så enkel observation som att denna aktivitet avtagit de senaste femtio åren, när planeten alltså blivit varmare. Forskare har förstås tagit invändningen allvarligare än så och bland annat studerat solens inverkan tusen år tillbaka för att vara på den säkra sidan.

Från vänsterkanten hörs istället myter om att staten eller överstatliga företeelser skulle vara det enda som fungerar, att marknadsekonomin är ett hot mot miljön och att tillväxten måste stoppas eller till och med bli negativ för att rädda klimatet. Här går Svensson igenom forskning och empiriska observationer som motsäger detta. Snarast visar det sig att många statliga åtgärder är sämre på att åtgärda miljöproblem än marknadsekonomiska dito och att tillväxt och ny teknik är det som driver utvecklingen framåt på miljöområdet. Några enstaka undantag lyfts ändå fram, så som de åtgärder för att minska svavelutsläpp som infördes i bland annat Sverige för några decennier sedan, eller den successiva utfasningen av bly ur bensin som skedde genom lagstiftning. Ett av de stora problemen som Svensson identifierar med just statlig inblandning är möjligheten för lobbyister att antingen urvattna överenskommelserna, eller förmå politikerna att låsa sig vid en viss teknik för att minska miljöpåverkan, tekniker som då gynnar inhemska företag på olika sätt. De fungerande åtgärderna är istället teknikneutrala och premierar exempelvis låga utsläpp, oavsett hur de åstadkoms, för att på så sätt skapa en marknad för innovationer som kommer åt problemet så lönsamt som möjligt.

Miljöpolitik för moderater må vända sig till moderater i titeln, men den har en mycket bredare målgrupp än så. För egen del så har jag inte gått på några av de myter som Svensson går igenom i boken, kanske för att jag länge haft ett engagemang i miljöfrågor men utan att blint köpa alla påståenden, speciellt från vänsterhåll, kring miljön. Däremot får jag själv mycket mer fakta, källor och detaljer genom boken och jag lär mig många nya saker genom dess knappt 200 sidor. Historik och perspektiv dyker upp som inte så många känner till och ännu färre skulle avfärda som nyliberala fantasifoster om det inte vore för att källorna visar att de är sanna. Exempelvis gjorde såväl Margaret Thatcher som Ronald Reagan stora insatser för miljön. Det går inte att förneka för den som faktiskt går till källorna, till deras tal i parlament, FN och andra ställen samt till lagstiftning och avtal som åstadkoms under deras tid i ledande ställning.

Svensson går också igenom något som jag själv argumenterat för, nämligen det faktum att äganderätten både motiverar miljöpolitik och kan användas för att åstadkomma bättre miljö. Den som känner ett personligt ansvar för något tar också bättre hand om det, vilket visar sig exempelvis genom återhämtade fiskebestånd när individuella fiskerätter införs. Istället för överfiskade kvoter och EU-subventionerade fiskebåtar som får mer bidrag än hela deras fångst är värd på ett år, kan vi åstadkomma effektivt fiske som tar hänsyn till beståndens återväxt – och dessutom utan nationella eller överstatliga bidrag. Äganderätten motiverar också att förorenare får betala för sig, eftersom deras föroreningar drabbar andras äganderätt, vilket är vad jag brukar säga till exempelvis de libertarianer som är skeptiska till miljöregleringar.

Miljöpolitik för moderater är rekommenderad läsning för alla som är intresserade av miljöpolitik. Du måste inte köpa allt som står i boken, för även om alla fakta har goda källor så dras det givetvis slutsatser som i vissa fall bygger på ett ideologiskt resonemang. Du kan dock inte hävda, som vissa vänsterdebattörer gjort, att Thatcher och Reagan inte gjorde något för klimatet och miljön, för där har du helt enkelt källorna och verkligheten emot dig. Det du kan argumentera kring är hur viktiga deras avtryck varit, men avfärda dem helt går inte.

Och hur var det då med den där godare köttbiten? Nog är väl kött en miljöbov som borde få oss alla att bli veganer? Nej, men skär gärna ner på din köttkonsumtion istället för att slentrianäta kött till var och varannan måltid – så när du väl äter kött, se till att det är dyrt, vältillagat och riktigt gott, för då kommer du aldrig igen känna att din torra fredagsbiff med pommes är värt pengarna. Då gör du både miljön och dina smaklökar en tjänst.

Miljöpolitik för moderater ges ut av Fores och går att köpa från exempelvis AdLibris för 49 kronor.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016. Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter. per@frihetssmedjan.se

 • marlies beushausen

  Miljöpolitik och ekonomi, tillväxt räknas efter ett primitivt linjärt BNP, som inte håller.
  Sparande räknas inte som tillväxt i kvalitet och naturtillgångar. Produceras hållbara bilar, minskar tillväxten för mindre reparationer, trafikolyckor mm. Real tillväxt betyder att kvalitet och sparat
  kapital i naturtillgångar räknas in. Idag är det därför ett otroligt resursslöseri dagligen som inte
  räknas in som BNP.

 • marlies beushausen

  HELSJUKT TILLVÄXTRÄKNANDE. Om nya hållbara bilar krockar och skadar människor ökar tillväxten, i reparationer, sjukvård osv. Politiker är dårar.

 • marlies beushausen

  Eftersom vi alla bor i samma skokartong med samma mängd i tillgångar och sopor, samt ett begränsat utrymme upp till locket där vi får syre, är det viktigt med ett miljöekonomiskt planerande i allt som produceras. Jag rekommenderar att läsa Det Nödvändiga Steget, med färdiga tabeller och system i hur man utvecklar detta .Det är en Stiftelse vid namn Det Naturliga Steget, som startades av cancerforskaren Karl Henrik Robert på Huddinge Sjukhus. Stiftelsen beskyddas av Kungen, och forskare, vetenskapsmän, andra med specialkunskaper arbetar ur en gemensam grund, vilket är avgörande. Företag som använt detta har blivit rika på utvecklingen.
  I dag väntar alla på det första exemplet i ett större sammanhang. Eftersom vi har en större sammansättning i molekyler, fler mutationer måste man titta mer på hur nutiden ser ut.

 • marlies beushausen

  Varför ska man dammsuga klotet ? Allting sprids och ingenting försvinner. Det ändrar bara innehåll, och mixas .Det går åt lika mycket energi till maskinen, som att äta så man orkar, sedan svettas man, och man måste dricka och värme sprids. Dammet samlas i påse, kastas ut och kommer in igen i nya beståndsdelar. Idag står alla kranar på och folk torkar och svabbar golvet,
  och mäter tröskelns höjd, tar reda på hur lång tid det tar innan vattnet åker in i nästa rum. En annan mäter surhet, mögel, nästa funderar på om materialet i tröskeln ska bytas, och bli mer motståndskraftigt. Kanske ska tröskeln byggas högre. Ytterligare skador i läckage som sipprar sakta neråt. En hel kår kommer och gör utvärderingar. Så hålls det på. Idag måste molekyler bli biologiskt nedbrytbara, samt hålla koll på allt som kommer upp och ut.

 • marlies beushausen

  Jag bryr mej inte om det blir varmare eller kallare. Vi har haft både istid och savanner i Norden, utan dagens produktion. Jag ser globen som en sjuk patient, som nyss fått ett dödligt besked.
  Först kommer chockfas, sedan förnekelsefas med krydda att det var självförvållat och fylld med skam, efter kommer sorgefasen med mörkermoln. Men intressantast är den kreativa fasen, att nu
  måste man absolut hitta en effektiv medicin. som i början utgör en förändring i olika system. Med kraftiga biverkningar. En plötslig reaktion, enligt principen den kritiska massan. Som en minsta dos som gör att en infektion startar. En del är resistenta beroende på vad kroppen byggt upp. Som en influensa. Idag har vi astma, allergier,cancer njurproblem, diabetes. Den kritiska massan är viktig, den verkar i det fördolda, utan att träffa våra sinnen. Därför kändes hopplösheten lika stark strax innan Berlinmuren föll.. Den kritiska massan är viktig vid alla kulturella och i samhället stora förändringar. Man ska aldrig överdriva larmrapporter för det ger skador i samhället, inte heller förnekelse i oklara sammanhang. Så håller det på tills allt blivit bearbetat och ekosystemet kommit i balans igen. Influensan är över.

 • marlies beushausen

  Informationen nedan har politiker och näringsliv känt till via seminarier redan i början på 90 talet.
  Själv gick jag utbildning inför planering på ett företag som blev Krav märkt. Men sedan har politiker somnat in på sina stolar. Vi hade även utbildning för femteklassare.
  Som vanligt pratar dom strunt och vilseleder politiker. Ingen information om miljöarbete nu, bara exploateringar matas vi med. Linköping har haft stora miljösatsningar med stort engagemang.
  Ofta inom mindre verksamheter och företag. Tekniska Verken med läkemedelssanering. Men det händer minimalt på högre instanser. FY SKÄMS ! Det var inte gratis med alla seminarier och utbildningar.

 • marlies beushausen

  Vi måste snarast få loss pengar för ökad diabetes, alzheimer, fetma mm. I USA väger folk 250kg.
  Måste vi byta ut alla sängar, och hur kommer dom in i röntgen ? Allt friterat, Coca cola har satt sina spår plus allt socker i allting. Antar att Kungen är beskyddare av Stiftelsen av en anledning
  15 år har gått minst, utan övervakning av produktionen som allt låg till grund för.

 • marlies beushausen

  Det skulle vara intressant att få veta hur penningflödet sett ut, in och ut sedan Eu bildades tills nu.
  Vilka satsningar som gjorts i olika områden. Hur budgeten sett, ut totalt, samt skulder genom åren. TACK

 • marlies beushausen

  Det är inte klokt att göra om alla kunskaper till miljöbissnis på svenska sedan 90 talet, skrämma folk efteråt för alla konstiga mixade molekyler, importera hej vilt ,lägga ner landsbygd som är till för att odla på. Inte ha någon plan för kommande ökad sjukvård framöver.

 • marlies beushausen

  Idag måste folk få tillgång till naturen, djur för att få Micro bakterier till immunförsvaret som många saknar som grundstenar i kroppen. Därav astma, allergier och för nedbrytning av näring i tarmarna. Folk som kommer hit från andra länder har ingen grund alls, och blir jättesjuka när dom hamnar i en helt främmande miljö.

 • marlies beushausen

  Vad gäller en del av våra fiskar är dom förbjudna i EU på grund av höga gifter. Sedan har vi antibiotika och psyk mediciner i vatten som gör att fiskar både är starkare och inte stressade, så dom blir lättfångade.

 • Snobben

  Vi fortsätter att stirra på detaljer. Kontrollanter kommer ut i sina uniformer, skriker Aja baja ! Men näringslivet är dom som ska ta ansvaret. Direktiv kommer från EU, som naturligtvis har politisk makt att styra upp tillverkningen. Vissa kommer aldrig att utveckla, dom kör på så länge det går. Med katalysator på fordon. Det kostar energi att anstränga sej. Att det lönar sig i längd begriper dom inte. Dom tänker att företag läggs ner, att folk blir arbetslösa. Dom kan inte se innanför sina glasögon en helt ny intjänad utveckling.. En skylt framför alla städer med – Genom och infart enbart med
  miljötrevliga fordon., skulle tvinga igång hjärnor. Så är det med det mesta. Även en häst hoppar över hinder.

 • snobben

  Det är maffiametoder att komma med direkta förbud. Normala företagare som gjort stora inköp av material, använder upp det först, för DOM får väl inget skadestånd ?
  Man byter ut efter åtgång. Det är ekonomisk bas. Enkelhet utan reduktion som är grund för pengar fortsättningsvis. Välkommen alla idioter att läsa, andra har inte behov av det.

 • snobben

  Miljöpolitik handlar om vår globala ekonomi. Vi skapar produkter efter kassan i alla västländer .Därför sprutar vi och häller ut gifter och spränger atom där det inte heter väst. Därför har vi märkningar för ekologiska varor i bara väst. Vi vill enbart utveckla oss själva, utan hänsyn till andra. All skrot skickades till länder vi inte bryr oss om.
  Politiker är hybrider av sig själva. Idag tar vi ett större ansvar, men under förtäckning.
  Avgifter och kostnader läggs på folket. Vi förväntas betala dyrt för nyttig miljö. skulle något förändras måste forskare och vetenskapsmän för människan bli politiker. Regeringar bestå av högutbildade inom naturvetenskap. Dom fattar att hållbar ekonomi är allt naturligt omkring oss. Får alla vad dom behöver vi inga vapen

 • snobben

  Ansvar ligger i att skydda vår gemensamma tillvaro klotet,. Dom tror dom kan borra efter ny olja och spränga atomer, och sprida skit hur länge som helst, och plundra.
  Det tar miljoner år för multnande växter att bli olja. Jordskorpan, havsbottnar är ett skydd för allt liv. Det finns ett inre nervsystem inuti jorden. Den brinner på insidan.
  Alla fattar att hugger man tillräckligt länge vittrar saker sönder. Livsfarliga själexplosiva
  gaser väller ut, där folk jobbar på plattformar. Därför har vi nog med befintliga vulkaner, jordbävningar. Klimatet utanför utan skogar, drar iväg orkaner, tornados,,
  flodvågor av undervattensströmmar. Vi har katastrofer så det räcker med ständig ny
  utveckling i larm och säkerhetssystem.. Jorden förändrar sig därutöver av egen kraft,
  och följer förändringar i rymdförutsättningar.. Hög tid att sluta fokusera på antal kvarvarande växter, djur, partiklar.

 • snobben

  En uttänkt maktposition var väl att bilda LRF ? Sent ska folket vakna.
  Lantbrukarnas riksförbund. Grisar har sällan varit smutsiga.

 • snobben

  Lantbruk ska inte vara företag. Natur och djur är ett kapital som inte går att räkna i pengar. Värdet sitter i genetiskt innehåll. Värden behåller man, inte säljer.
  Idag är traktorer jättemonster, som snart måste ha dispens och avstängningar av vägar för att få färdas. I Småland arbetar fortfarande våra urtida hästar, perfekt lämpade för små åkrar med stenöknar. I mitt område arbetar hästar med gräsklippning. Att inte begripa orsak och sammanhang i miljöfrågor är inte klokt.
  Ett evigt ljugande för total sabotage.

 • snobben

  I Sverige har djur frihet att röra sig, få naturligt tillskott, få muskler och styrka.
  Ska ni bygga träningshallar utomlands till dom, som för individer ? Ni misshandlar både folk och natur samt djur i en stor galenskap. Våra barn lär sig grunden i skolan.
  Ni drabbas först i obefintliga kunskaper. Då hjälper inte Linas matkassar, samt leveranser av färdiglagad mat till enbart höginkomsttagare. Äldre äter ur plastbyttor,
  med en fattigmansdiet som dom dyrt får betala som service. En bas som hör till existens.

%d bloggare gillar detta: