Senaste nytt

Hur civilsamhället spelar en avgörande roll för integrationen och vikten av att låta nyanlända ta del av det

I dag pågår det flera allvarliga situationer i flera länder nära Europa. I Syrien pågår ett blodigt inbördeskrig som tvingat miljoner människor på flykt, och i samma land tillsammans med Irak bedriver den extrema islamistgruppen Isis en skoningslös förföljelse av grupper som är utpekade som fiender. Det drabbar både muslimer och kristna. Den kristna minoriteten i norra Irak hotas av folkmord.Detta, tillsammans med förtryck och förföljelse på andra håll i världen, gör att antalet människor som flyr till Europa och Sverige ökar.

Sverige har en solidarisk flyktingpolitik och en medmänsklig skyldighet att ge en fristad åt människor som flyr undan förföljelse och krig. Det är klart att detta kommer att skapa utmaningar den första tiden för Sverige, något vi som land dock klarat av förut. Under Balkankrigen 1991–1995 fick drygt 147 000 flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga uppehållstillstånd här. Flest kom 1994, då nästan 60 000 fick en fristad.

Problem som uppstår i samband med invandring är segregation, att de nyanlända inte kommer in i samhället och att olika, felaktiga, fördomar byggs upp gentemot svensk/icke svensk. Invandring är vitalt för ett lands välstånd men kan också inbringa mycket problematik för vederbörande land. Ett koncept som klarar av dessa utmaningar och istället ger upphov för invandringens positiva aspekter är det som kan trygga välfärden, idén om en humanitär stormakt och en välmående ekonomi.

Att stänga gränserna och inte ens våga möta utmaningar är ingen lösning. Då är landet redan förlorare – både från den empatiska aspekten som från synen från ett lands bästa välstånd.

Hur går man då till väga för att tackla de utmaningar som migration innebär? Svaret är självklart genom integration och ett väldigt framgångsrikt sätt att integreras som nyanländ är att komma i kontakt med det svenska civilsamhället.

Civilsamhället är den del av samhället där vi hittar människor som driver organisationer utan inblandning från staten. Exempel på aktörer är idrottsföreningar, kyrkan, välgörenhetsorganisationer och hembygdsföreningar.

Att som nyanländ i Sverige komma till och bo i ett invandrartätt område, umgås med andra nyanlända och undervisas i klasser med andra nyanlända ger inte mycket för integrationen. Integration behandlar att nyanlända och de som redan bor i landet ska smälta ihop i ”ett” – något som inte möjliggörs här och som i stället bidrar till segregering och fördomar.

Att som nyanländ komma till Sverige och komma i kontakt med det civila samhället ger i stället en helt ny division av integration. Att komma i kontakt med det civila samhället ger nyanlända möjligheter att träffa svensktalande människor samtidigt som de ägnar sig åt något som är tillfredsställande. Ett nyanlänt barn som kommer i kontakt med föreningslivet exempelvis får enastående möjligheter att integreras genom att träffa kompisar och få mersmak av det svenska samhället. Civilsamhället blir därför en avgörande länk mellan utanförskap och integration för många människor.

Civilsamhället är viktigt för integrationens gång och kan utveckla nyanländas språkkunskaper som vänskapskretsar. Varför är det så låg deltagarnivå av nyanlända i det civila samhället kan man då fråga sig. Svaret är ganska logiskt. Det är svårt att komma till ett nytt land med främmande språk. Det är svårt att ta reda på vart allt finns och vad man ska göra.

Man måste därför länka samman nyanlända och civilsamhället och göra det enklare för nyanlända att komma i kontakt med civilsamhället eller tvärtom. Som land har vi inte råd att inte göra det.

Därför startade vi företaget Integrera Mera UF – ett företag som säljer integrationsutbildningar till kommuner som sedan ska erbjudas till nyanlända. Det som integrationsutbildningen tar upp är om livet i Sverige, vad man hittar lokalt och hur man kommer i kontakt med civilsamhället med speciellt fokus på föreningslivet.

Företagandets startande har fått mycket positiv respons från politiker som själva anser hur kommuner är bakbundna i sina ageranden att integrera nyanlända. Vårt företag öppnar nya dörrar.

Den positiva responsen har mynnat ut i att kommunerna Fagersta och Norberg kontrakterat oss för att leda utbildningsgrupper för nyanlända ungdomar. Utbildningarna väntas starta i februari någon gång och vi (se fotnot) bakom företaget kan inte vara mer exalterade för att ta oss an uppgiften.

En utvärdering av vårt arbete väntas komma i augusti som ska ta upp huruvida vårt företag faktiskt spelat roll för integration och om vi lyckats sammanlänka civilsamhället med nyanlända. Vi är säkra på att vi kommer spela en betydande roll – minst en lika betydande roll som civilsamhället har för integrationen

Gustav Alé Svensson
Linnea Junno
Adam Abelt
Jennifer Myckelberg

www.integreramerauf.se

%d bloggare gillar detta: