Senaste nytt

Gabriel Wikströms överförmynderi för en jämlik folkhälsa

Gabriel Wikström gillar förbud. Gabriel Wikström gillar förbud.

Folkhälsominister Gabriel Wikström gick i dagarna ut med att man ska minska hälsoklyftorna i landet. Skälet till detta är enligt Wikström själv att lågutbildade i huvudsak har sämre levnadsvanor.

Detta innebär främst att Wikström vill införa ännu större restriktioner inom den redan nu noga kontrollerade alkohol- och tobaksförsäljningen. Han vill även införa rökförbud på allmän plats, såsom busshållplatser och perronger. Med andra ord vill Gabriel Wikström förminska det egna ansvaret över sin egen kropp och förhindra friheten för individen. Folkhälsa i all ära, men är verkligen dess jämlikhet så viktig att man måste agera överförmyndare och begränsa möjligheterna till det egna valet? Den som nu väljer att röka bör få göra det, men samtidigt naturligtvis vara beredd på att ta konsekvenserna av sitt egna val.

Samtidigt som man ser den tillhörande debatten kan man inte sluta fundera på hur detta kommer att sluta. Det här är varken det första, andra eller sista steget i denna fråga. För tillfället kommer kraftiga restriktioner inom bruk av hälsovådliga produkter – för att sedan följas av ännu mer restriktioner och i sinom tid kommer snabbmat, alkohol och tobak vara ett minne blott.

När TT frågar Wikström hur mycket man egentligen kan komma åt med politiska verktyg svarar han:

De data vi har visar tydligt att skillnaderna i hälsa är strukturella och inte kan förklaras av individens enskilda val eller preferenser (vår understrykning). Jag tror att politiken kan spela en oerhört stor roll för att sluta klyftorna.

Vi anser att det naturligtvis kan förklaras med individens enskilda val och preferenser. Skulle det inte finnas individer som väljer och tycker om att använda tobak, dricka alkohol och äta chips skulle det inte heller finnas något strukturellt problem.

Folkhälsoministern har även tidigare lagt fram förslag på att förhindra valfriheten och privatiseringen inom vården, genom att slopa lagen om vårdval. Karolinska Universitetets rapport om vårdval Stockholm pekar på många, stora förbättringar inom vården sedan införandet 2008.

En jämlik folkhälsa kan inte vara viktigare än individens eget val och ansvarstagande. Wikström kanske tror att alla har som mål att leva tills de blir 100 år – men även det skiljer sig mycket åt från individ till individ. Vi tror att de som väljer att röka, dricka alkohol och äta fet mat är fullt medvetna om att det kan förkorta några år av ens liv – men att man bedömer det vara värt det.

/Andrea Daleflod och Andreas Hallqvist

 

 

Andrea Daleflod är medlem i Liberalerna och har en kandidatexamen med inriktning på professionell svenska och lingvistik. Politiska hjärtefrågor är integration, skola, jobb och företagande.

%d bloggare gillar detta: