Senaste nytt

Ung Pirat demonstrerar massövervakningens brister under Folk och Försvars Rikskonferens 2015

I skrivande stund är det ungefär en vecka sedan Rikskonferensen tog slut för i år, vilken Folk och Försvar arrangerar varje år. Det kanske mest uppmärksammade från konferensen handlar inte om en eller flera försvarsfrågor i traditionell mening, utan den signalspaningsaktion som Ung Pirat utförde under evenemanget.

Ung Pirats förbundsordförande Gustav Nipe skriver i sin debattartikel på Nyheter24 att syftet med aktionen var att uppmärksamma det säkerhetspolitiska etablissemanget på hur viktigt det är med informationssäkerhet. Vidare skriver han att: ”Den signalspaning vi har utfört under två konferensdagar i Sälen bygger på samma princip som de stora spionorganisationerna, som amerikanska NSA och svenska FRA, använder sig av” [1].

 

Aktionen genomfördes genom en öppen trådlös internetaccesspunkt, även kallad Öppen Gäst. Konferensdeltagare kunde därefter koppla upp sig till internet genom accesspunkten, där allas internetaktivitet loggades. Några av dessa konferensdeltagare valde bland annat att ansluta till mejl-servrar som tillhör myndigheter, på ett nätverk som under konferensen hölls helt öppen och okrypterad. Att göra detta innebär att trafiken enkelt kan avlyssnas av den som vill och har kunskapen om hur det ska göras. Några av dessa personer tillhörde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Precis som Nipe vill jag poängtera den problematik som bevisligen existerar när personal för en sådan myndighet av allt att döma inte är tillräckligt tränade i informationssäkerhet.

 

Det tar inte lång tid innan man förstår vilken makt dessa myndigheter har tillgodo och hur enkelt denna makt kan missbrukas. Nipe själv gör en mycket träffande slutsats om detta: Att vi kan identifiera myndighetspersoner, journalister och politiker med hjälp av ett trådlöst nätverk och deras mindre genomtänkta bruk av onlinetjänster visar på vilken oerhörd makt som finns i att kontrollera internet. Det visar även vilken risk som det innebär för offentliga personer och privatpersoner att verka och leva sitt liv på nätverk vars säkerhet är komprometterad”[2]. Visselblåsaren Edward Snowden visade bland annat att kryptering som myndigheter använder kan i flera fall vara skadad och mål för attack, vilket Ung Pirat ville göra en poäng av genom sin aktion under konferensen. I många program och tjänster finns bakdörrar och/eller medvetna säkerhetshål för att komma in i tillsynes ointagbara krypteringar. Därför är det på många sätt farligt att koppla upp sig på okända nätverk fast att du använder dig av SSL-kryptering.[3]

 

I Dagens Nyheter svarar Gustav Nipe på frågor om handlingens legitimitet. På reportern Linus Larssons fråga om aktionens legala ställning svarar Nipe: ”Ja, det är ju vårt öppna nätverk. Om något är olagligt så är det att folk ansluter till vårt nätverk utan tillåtelse”[4].

 

Aktionen väcker en tanke om vad vi ger upp i utbyte mot säkerhet, beroende på hur man väljer att definiera just det sistnämnda. Enligt Säpo-chefen Anders Thornberg ska två terroristattentat mot Sverige ha avvärjts ”i närtid”, med hjälp av information insamlad av FRA[5]. Även om detta inte är den primära diskussionen i denna artikel är det ett intressant uttalande. Piratpartiets egen Christian Engström, före detta Europaparlamentariker, kommenterade detta på sin blogg. För enkelhetens skull väljer jag här att citera Engströms egna ord: ” Om det är sant, vad gjorde Säpo i så fall med de skyldiga terroristerna? Slängde ut dem ur ett flygplan över Östersjön? Drogade dem och satte på ett CIA-plan? Eller lät dem gå fria, trots att de var bevisligen skyldiga? [..]För om det inte är något brottsligt som Säpo har upptäckt, då är det faktiskt inte sant att de har avvärjt något terroristangrepp. Terrorism är brottsligt, så saker som inte är brottsliga är inte terrorism”.[6]

 

Om det inte vore nog slutar inte dumheterna där. Nyligen publicerade jag själv och Joakim Book Jönsson varsin artikel på Frihetssmedjan gällande integritetsdebatten och staternas svar på de terrordåd som skakat oss de senaste åren. Efter nära på varje attentat som skett har storebror Staten kommit med samma trötta svar gång på gång; för att förhindra framtida terrordåd behövs än mer frihets- och integritetskränkning, först då har vi verktygen att säkra oss alla. Allt i namnet för terrorbekämpning. Två flygplan flög rakt in i Twin Towers i New York den elfte september år 2001 och markerade början för den övervakningsera som än idag fortlöper. Terrorattentat i bland andra Madrid och London följde därefter och ropen på bättre säkerhet gav stora starka Staten möjlighet att införa The Patriot Act, Terrorism Act/Counter-Terrorism Act, FRA, utökning av NSA och många andra saker, där registrering av romer i Sverige är ett uppmärksammat nationellt exempel.[7]

 

Trots dessa krafttag inträffade terrorattentatet mot Charlie Hebdos redaktion, med andra attentat före det. Frankrikes säkerhetstjänst har bekräftat att de kände till minst en av attentatsmännen, men gavs inte tillräcklig uppmärksamhet på grund av behovet av resurser på andra platser. Samma mönster sågs vid attacken mot World Trade Center där CIA hade spaning på några av förövarna. Trots detta inträffade det oönskade. Dagens massövervakning fungerar inte, det är helt enkelt för många att bevaka i relation till de tillgängliga resurserna. Även om man skulle chocköka resurserna skulle det inte på långa vägar räcka. Det är som att rörelsehindrad leta efter en nål i en höstack.[8]

 

Dessa inskränkningar av gemene mans frihet och integritet och utökning av statens makt har inte uppnått sina mål, men ändå ropas det på ytterligare satsningar av liknande form. Exempel på detta är Storbritanniens premiärminister David Cameron och chefen för unionens säkerhetsunderrättelsetjänst MI5 som i kölvattnet av förrförra veckans terrorattentat båda gick ut i media och krävde ännu hårdare reglering av internet och större befogenheter[9][10], som om den nyligen införda pornograficensuren inte var bevis nog för denna agenda[11]. Cameron har dessutom diskuterat förbud av kryptering som staten inte kan öppna upp, vilket väcker frågor om vi förbjuds från att ha ett privatliv. Säkerheten för företag skulle även den ryka om ett sådant förslag klubbades igenom. Utan avancerad kryptering kan andra företag ta del av både ett företags och din egen information[12]. Joakim summerar det hela klockrent: ” Attentat-Solidaritet-Inskränkning. Det har varit 2000-talets melodi och dess enda svar på terror”.[13]

 

Staten är ingen topprekryterad skara altruister, den är en organism som utgörs av egenintresserade nyttomaximister med mål att erhålla makt och behålla den.[14] Dessa angrepp på vår frihet och integritet har inte bara misslyckats med sitt övergripliga syfte, de innebär även potentiella hot från annat håll, vilket både Gustav Nipe och jag påpekat. Vi blir bland annat mindre benägna att avvika från det samhälleligt accepterade om vi vet att någon kanske tjuvkikar, och säkerheten som utlovas av bevakningssystemen riskerar att resultera i det motsatta.[15] Rädslan för staten och dess agerande ökar och resulterar i en slags egencensur av yttrandefriheten, vilket i sig är ett demokratiproblem med råge.

 

Med facit i hand påvisade Ung Pirat en mycket viktig säkerhetsbrist i de säkerhetssystem som stater idag har tillgång till. Frihet är ingenting givet, det är någonting vi måste kämpa för.

 

För mer information om Ung Pirats aktion och dess syfte berättar Gustav Nipe mer om bakgrunden i den debattartikel på Nyheter24 jag hänvisat till i texten[16]. Är ni intresserade av att läsa mer av de övriga artiklar och reportage som använts som underlag finns även dessa som fotnoter.

 

 

 

[1] http://nyheter24.se/debatt/786990-ung-pirat-darfor-har-vi-massovervakat-folk-och-forsvars-konferens-i-salen

[2] http://nyheter24.se/debatt/786990-ung-pirat-darfor-har-vi-massovervakat-folk-och-forsvars-konferens-i-salen

[3] Input av Gustav Nipe

[4] http://www.dn.se/nyheter/sverige/ung-pirat-avlyssnade-folk-och-forsvar/

[5] http://www.expressen.se/nyheter/sapo-tva-attentat-mot-sverige-har-avvarjts/

[6] https://christianengstrom.wordpress.com/

[7] http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6044835

[8] Input av Gustav Nipe

[9] http://www.bbc.com/news/uk-politics-30778424

[10] http://www.theguardian.com/uk-news/2015/jan/08/mi5-chief-charlie-hebdo-attack-paris-andrew-parker

[11] http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/03/david-cameron-internet-porn-filter-censorship-creep

[12] Input av Gustav Nipe

[13] http://www.frihetssmedjan.se/2015/01/valkommen-ater-till-overvakningssamhallet/

[14] http://www.frihetssmedjan.se/2015/01/recap-2014-bana-inte-vag-for-morgondagens-maktmissbrukare/

[15] Storebror ser dig: Edward Snowden och den globala övervakningsstaten, Glenn Greenwald, Leopard 2014

[16] http://www.dn.se/nyheter/sverige/ung-pirat-avlyssnade-folk-och-forsvar/

Robin Cederlund fördriver sin lediga tid med att plöja igenom diverse böcker och tidskrifter som berör ämnena psykologi, filosofi och ekonomi. Därtill föreligger ett stort intresse av teknik, bodybuilding, dåliga ordvitsar och World of Warcraft, där det senare är hans utan tvekan största ”guilty pleassure”. Ett av Robins livsmål är att få möjligheten att regissera en spelfilm eller dokumentär med temat psykisk ohälsa. Ambitionerna finns att inom överskådlig framtid påbörja psykologstudier i antingen Uppsala eller Stockholm.

Robin brinner för frågor som rör personlig integritet, fattigdomsbekämpning, intergration, miljö och sjukvård. Ideologiskt anser han att tvång är av ondo och att människan aldrig kan anses vara helt fri förrän den blir helt och hållet befriad av dem/dessa. Trots detta är han villig att göra ett undantag för pigouvianska skatter.

Med ett förflutet i LUF och Borås Stads Ungdomsråd samt ett pågående engagemang i CUF och Ung Liberal, tror han sig kunna bidra med ett strå eller två till stacken, sin unga ålder till trots.

Twitter: @robincederlund

%d bloggare gillar detta: