Senaste nytt

Yttrandefrihet och hets mot folkgrupp

protest-155927_640I och med att främlingsfientliga och rasistiska krafter växer sig allt starkare har också yttrandefriheten kommit under allt större tryck. Det är just när kontroverserna om vad man får uttrycka växer som principen om yttrandefrihet blir som viktigast.

I ett idealt öppet och fritt samhälle förekommer inga inskränkningar i fråga om vilka idéer som får uttryckas. Så är det dock inte i Sverige och en del andra europeiska länder. Ett legitimt argument för detta är att de demokratiska principerna inte ska undergrävas. Problemet är emellertid att man då går emot en för det öppna samhället och demokratin grundläggande princip. För att en sådan inskränkning ska vara legitim krävs därför att den är väl avvägd. Det kan vi tyvärr inte säga att förbudet mot hets mot folkgrupp är. Den kan förstås ur ett historiskt perspektiv i de fall man velat skydda grupper som varit särskilt utsatta. Men dess utformning är djupt problematisk på två sätt. Lagen säger:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Den första invändningen kan göras mot “uttrycker missaktning” som är alltför brett och alltför godtyckligt för att legitimera inskränkningen i yttrandefriheten. Den andra är att lagen godtyckligt endast omfattar vissa grupper utifrån vissa kriterier. Anledningen är som sagt vissa historiska erfarenheter. Tyvärr har man glömt bort andra historiska erfarenheter som att de värsta brotten mot mänskligheten var ideologiskt motiverade. Utan att gå närmare in på det så kan det konstateras att de kommunistiska regimerna utrotade betydligt fler människor i en snabbare takt än nazisterna vilket borde innebära att även kommunistiska uttalanden skulle vara förbjudna. Men det är problematiskt eftersom vi då skulle behöva förbjuda just uttalanden om andra ideologier vilket är grunden för den politiska debatten. Istället för olika kategorier för vilka som kan omfattas av lagen bör alla människor omfattas.

Om vi tar bort “uttrycker missaktning” och i stället låter lagen omfatta alla människor så får vi en lag om att man inte får hota människor. En sådan lag skulle skilja sig från nuvarande beskrivning av “olaga hot” på så sätt att den i stället för att fokusera på individer fokuserade på grupper. Det skulle då vara olagligt att uttrycka exempelvis “död åt alla borgare”.

Det skulle dock antagligen fortfarande behövas någon form av precisering av vilken typ av hot som omfattas av förbudet. Men med en sådan förändring av lagen skulle jag säga att den blir godtagbar, om man nu anser att det är nödvändigt att begränsa yttrandefriheten i dessa fall.

 

Björn Axén

Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning.

https://bjornaxen.wordpress.com/

%d bloggare gillar detta: