Senaste nytt

Recension av Den nya jämlikheten

Fredrik Segerfeldt sätter i sin nya bok, Den nya jämlikheten – Global utveckling från Robin Hood till Botswana, åter staten och dess institutioner i centrum för det liberala argumentet om välstånd och ekonomisk utveckling.

Ibland går jag i tankarna om att skriva en bok som sammanfattar hur jag ser på politik och politiska institutioner. Nu behöver jag inte göra det längre då Fredrik Segerfeldt vänligt helt enkelt gjort det åt mig. Nu finns min syn på hur välstånd skapas i en enkel behändig lättläst skrift på mindre än 150 luftiga sidor. (Han hänvisar till och med till en av mina favoritpassager i Nozicks Anarki, stat och utopi och  tar också upp Francis Fukuyamas irriterande halmgubbe om liberalism i dennes annars emininenta bok The Origins of Political Order).

Segerfeldt skriver om statens och institutionernas roll för att människor ska kunna skapa välstånd. Han visar att det är den klassiskt liberala idén som gäller. Först krävs en grundläggande trygghet som garanteras av staten. Men det är bara första steget. Grundläggande trygghet mot skatt är det samma som att köpa beskydd av en maffiaboss som Don Corleone. Makten måste också fördelas till folket. Det krävs först och främst en rättsstat som begränsar maktutövandet och ser till att makten inte utövas godtyckligt. I och med detta öppnas möjligheterna upp för människor att investera i sina liv och förbättra sina livsförhållanden. Det leder till välstånd och staten blir mäktigare när skatteintäkterna ökar. Staten och folkets relation förändras från att ha handlat om staten som en utsugande parasit som tar så mycket som möjligt utan att offret ska dö till ett symbiotiskt förhållande där båda parter stärker varandra. Staten ger sina medborgare möjligheten att öka sitt välstånd som sedan kan fördelas med hjälp av välfärdsinstitutioner. Först måste alltså samhällets produktion bli effektiv därefter kan välfärdens institutioner byggas ut. Annars finns det helt enkelt inga resurser att fördela.

Segerfeldt samlar de senaste decenniernas forskning om nödvändigheten av goda statliga institutioner för samhälleligt välstånd och presenterar detta lättillgängligt med bra jämförelser och enkla och tydliga resonemang. Det är en viktig bok som åter sätter staten och dess institutioner i centrum som nödvändiga för ekonomisk utveckling. Ett perspektiv som förlorats under de senaste årtiondena då argument om ekonomi dominerat det liberala perspektivet.

Boken är alltså perfekt för liberaler som vill få en bra sammanfattning av statens roll för välstånd eller som gåva till någon som behöver en tankeställare om hur välstånd skapas.

 

Björn Axén

Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning.

https://bjornaxen.wordpress.com/

%d bloggare gillar detta: