Senaste nytt

Vänsterns märkliga förhållande till lobbyism

Det finns en alldeles särskilt intressant aspekt av vänstertänkande inom realpolitik: lobbyism. Få debattörer är så upprörda som vänstersidans över lobbyismens framfart, storföretagens makt över politikerna och det odemokratiska EU fyllt av sagda lobbyister. De slänger sig med ord som ’plutokrati’ – den med mest pengar vinner! Låt oss undersöka det här påståendet lite närmare och vilka slutsatser som logiskt följer av en sådan kritik.

ETC beskrev inför EU-valet i våras finansbranschens representanter i EU (”Ett Problem för Demokratin” ) och hur mycket inflytande de har över den förda politiken. ETC:s argument och slutsats; det är odemokratiskt – pengar och storföretag ska inte kunna köpa sig politiska fördelar. Bra så långt.

Kritik mot partiers finansiering, särskilt Moderaterna, är sedan flera år tillbaka ett återkommande tema i svensk politik och mutor/korruption är illa omtyckt.

Samma diskussioner har förts i många kretsar, även bland amerikanska ekonomer och libertarianer. Luigi Zingales, Chicago-school ekonom, säger till exempel  i en intervju ( (från 16:05):

“Lobbying has changed: It’s no longer ’get the government off my back’; it is ’get the government in my pocket’”

Han ger ett exempel där ett storföretags lobbying skyddade bolaget mot extra beskattning på 4 miljarder dollar. Kostnad för lobbying? 4 miljoner dollar. Avkastning på investerade pengar; 1000:1 – Inte procent, utan tusen gånger investerat kapital. När det inte finns någon verksamhet som ens är i närheten lika lönsam, samlas storföretag och intresseorganisationer kring sådana maktcentra som Bryssel och Washington, D.C. Crony Capitalism, helt enkelt, där företag betalar staten för att få igenom just sina fördelar. 

Det låter förvånansvärd likt Vänsterpartiets partiprogram, förresten, även om de kanske inte syftar på just den här aspekten av kapitalismen som ondska.

”I alla utvecklade länder har statens roll i samhällsekonomin förstärkts. Staten är inte neutral. Dess grundläggande funktion är att upprätthålla de ekonomiska, sociala och politiska maktrelationerna i samhället. Kapitalismen är därför långsiktigt beroende av staten.” [Min markering]

Låt oss sammanfatta

Individer, företag och särintressen kan genom politiska kontakter, donationer eller lobbying få ofattbar utväxling på sitt investerade kapital – inte genom att tillfredsställa konsumenters önskemål som vanligtvis är fallet på en fri marknad, utan genom att uppmuntra stater till lagstiftning som gynnar dem, delvis på bekostnad av andra. Ekonomer kallar sånt beteende för rent-seeking.

All sådan lobbying/rent-seeking, alla försök att tillskansa sig politiska fördelar sker på basis av en enda premiss; Staten har makt att genomföra sagd lagstiftning.

Säg att sådant beteende är dåligt, orättvist, omoraliskt och icke-önskvärt – vad bör vi då göra åt det?
Låt oss ställa frågan till våra upprörda vänstervänner; i vilket samhälle kommer vi ha flest sådana aktiviteter? Ett Vänstersverige med stor stat, mycket makt och mycket regleringar – eller ett friare Sverige med minimal stat, inga sådana regleringar och ingen makt att förfördela vissa företag framför andra?

Ogillar man orättvisa, politiska kontakter som valuta och effekter av lobbying är ju slutsatsen att ta bort sådan makt från stater – inte att ge staten mer makt. Någonstans tänker vänstersidan fel och landar i att en stor stat med mycket makt nog säkert kommer minska den politiska korruptionen, nepotismen och rent-seeking. Vänsterregeringar är ju nånstans bättre än alla andra. Jo, lycka till med det.

 

%d bloggare gillar detta: