Senaste nytt

Socialistiska luftslott och fabricerade sanningar om nyliberalism och den fria marknaden

Den 27:e september i år publicerade Murray Rothbard-institutet ett svar på George Monbiots krönika ”Är du trött på att marknaden styr världen?”[1], med rubriken ”Är du trött på det falska påståendet att marknaden styr världen?” [2]. Rothbard-institutets publicering väljer att tackla Monbiots påstående redan vid första meningen och gör det klart för läsaren att Europa är allt annat än just nyliberalt och marknadsfundamentalistiskt. Nedan följer ett utdrag ur institutets publicering som syftar till att motbevisa Monbiots tes:

”Kan EU:s 28 medlemsländer sägas ha små stater, givet att deras offentliga utgifter nådde 49% av BNP under 2013 (3,5% ökning från 2007)?[3]

 

Kan EU:s 28 medlemsländer sägas ha få regleringar, givet att World Economic Forums senaste version av ”Global Competitiveness Report” (baserad på intervjuer med 13,000 företagsledare i 148 länder) indikerade att 7 av de 12 länder vars ranking har sjunkit mest är EU-länder, samt att ett antal av EU:s kärnländer befinner sig i absoluta botten av listan (Spanien (125:e plats), Frankrike (130:e), Portugal (132:a), Grekland (144:e) och Italien (146:e))?

 

Kan EU:s 28 medlemsländer sägas ha låga skatter, givet att den genomsnittliga löntagaren i EU betalar 45% av sina inkomster till staten[4] och att skatterna i EU 2012 motsvarade39.4% av BNP[5]?”Tax Rate för typical workers in EU

Hur man än vrider och vänder på det är fakta fortfarande fakta och utifrån det kan vi konstatera att svaren på alla tre frågorna ur ovanstående utdrag är ett klart och tydligt ”nej”. Därmed faller hela Monbiots övriga resonemang, då premisserna han sätter upp inte stämmer överens med verkligheten.

 

När vi ändå är igång med att fälla kritik mot Monbiot och de vänsterorienterade åsikter han representerar kan vi ta upp ytterligare exempel på den engelske författarens och kolumnistens uttalanden i den redan nämnda krönikan, som på ett eller annat vis får en höja ett ögonbryn eller två:

”… samtidigt som vi gratulerar oss själva till framgången lägger vi skulden för vårt misslyckande på oss själva, även om vi inte hade så mycket med det att göra. [.] Det var meningen att marknaden skulle befria oss och erbjuda självständighet och frihet. I stället har den levererat splittring och ensamhet.”[6]

 

Monbiots första påstående är ett exempel på en uppfattning som många på vänsterkanten delar; nämligen att individens framgång eller motgång har väldigt lite med dess fria vilja och handlingar att göra, utan är ett resultat av det strukturella förtryck mot ofördelaktiga parter som den fria marknaden verkställer. Någon form av pragmatism eller förståelse för komplexa förklaringsmodeller tycks inte rymmas i Monbiots socialismklingande teori. När det gäller hans andra påstående får jag impulsen att ta mig för pannan och skaka på huvudet. Den fria marknaden kan inte ha levererat splittring och ensamhet om den aldrig existerat från första början. Att påstå något annat skulle snabbt bli märkt som uttryck för ignorans och okunskap.

 

Ur socialistiska luftslott och fabricerade sanningar om nyliberalism och den fria marknaden väcks en stark motreaktion med målet att blotta dess lögner för allmänheten att se. Denna krönika är ett exempel på detta.

 

Robin Cederlund

[1] http://www.etc.se/kronika/ar-du-trott-pa-att-marknaden-styr-varlden

[2] http://rothbardinstitutet.se/2014/09/ar-du-trott-pa-det-falska-pastaendet-att-marknaden-styr-varlden/

[3] http://www.bloombergview.com/articles/2014-08-19/european-austerity-is-a-myth

[4] Rogers & Philippe, ”The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28: 2014 Edition (även tillhörande graf)

[5] Eurostat, “Taxation trends in the European Union: The overall tax-to-GDP ratio in the EU28 up to 39.4% of GDP in 2012”

[6] http://www.etc.se/kronika/ar-du-trott-pa-att-marknaden-styr-varlden

Robin Cederlund fördriver sin lediga tid med att plöja igenom diverse böcker och tidskrifter som berör ämnena psykologi, filosofi och ekonomi. Därtill föreligger ett stort intresse av teknik, bodybuilding, dåliga ordvitsar och World of Warcraft, där det senare är hans utan tvekan största ”guilty pleassure”. Ett av Robins livsmål är att få möjligheten att regissera en spelfilm eller dokumentär med temat psykisk ohälsa. Ambitionerna finns att inom överskådlig framtid påbörja psykologstudier i antingen Uppsala eller Stockholm.

Robin brinner för frågor som rör personlig integritet, fattigdomsbekämpning, intergration, miljö och sjukvård. Ideologiskt anser han att tvång är av ondo och att människan aldrig kan anses vara helt fri förrän den blir helt och hållet befriad av dem/dessa. Trots detta är han villig att göra ett undantag för pigouvianska skatter.

Med ett förflutet i LUF och Borås Stads Ungdomsråd samt ett pågående engagemang i CUF och Ung Liberal, tror han sig kunna bidra med ett strå eller två till stacken, sin unga ålder till trots.

Twitter: @robincederlund

%d bloggare gillar detta: