Senaste nytt

Knut Ramel om Vänsterpartiets och Socialismens förfall

I dagens SvD skriver Knut Ramel en brännande artikel om Vänsterpartiet som ideologiskt bankrutt, efter att ha satsat allt sitt politiska krut på sk ”Vinster i Välfärden” – och misslyckats. 70% av tillfrågade motsäger sig vinster i välfärden, men Vänsterpartiet lyckades bara attrahera 5,7% av väljarna.

Vänsterpartiet är ideologiskt bankrutt

Ramel förklarar på punkt efter annan att tvärtemot vad (V) påstår, håller välfärdsföretag inte lägre kvalitet (utan ibland tvärtom) samt genom bra planeringar sänker kostnaden för levererade tjänster – inte ökar dem. Han förklarar också i en bisats syftet med vinst i en marknadsekonomi; vinst är en signal till företag att man hanterat resurser på ett sätt som konsumenter värderar högre än de gjorde tidigare – de har alltså genom vinst ökat välståndet i samhället. Man kan se det som ett kvitto på att företagarna gjort bra saker.

Han fortsätter med att kritisera Sjöstedt och Vänsterpartiet för tankesättet att ekonomi är ett nollsummespel – den kanske viktigaste missuppfattning som finns i den politiska världen. Ekonomi är ett plussummespel där båda parter i en frivillig transaktion tjänar på transaktionen. Här måste liberaler och förespråkare av marknader ta ansvar för att inte förmedlat det tillräckligt tydligt; vi är inte rika idag för att vi stal våra iPads, bilar och fina hus från nu svältande hemlösa afrikaner, utan för att handel, frihet och rimliga incitament är plussummespel som sporrat innovationer, investeringar och utveckling. Det är för att (V) missförstår detta som de har sådan avsky mot företag och vinster (i sig självklart en rimlig hållning i ett nollsummespel, eftersom all rikedom då nödvändigtvis betyder lika mycket extra fattigdom). Romer formulerar det såhär:

Varför väljer då Vänsterpartiet en så innehållslös paroll? Jag tror att det beror på att Vänsterpartiet saknar en fungerande ideologi eller en fungerande idé om hur ett samhälle under dess styre realistiskt skulle se ut.

När Berlinmuren föll raserades hela Vänsterpartiets intellektuella verktygslåda. Detta parti med kommunistiska, ja stalinistiska rötter hade ingen beredskap för att hela det tankesystem som partiet byggt sin existens på plötsligt skulle avslöjas som djupt inhumant och korrupt.

Till den listan kan vi lägga att socialismen sedan länge bevisats underlägsen marknaden för att tillgodose en befolknings önskemål. Mises förklarade redan på 20-talet under kalkyleringsdisputerna hur socialism med nödvändighet förstör resurser och Hayek fördjupade resonemanget kring spridd kunskap i The Use of Knowledge in Society.

Att partier som Vänsterpartiet fortfarande existerar är resultatet av att liberaler misslyckats förklara värdet av marknader – inte bara materiellt, utan även moraliskt som Deirdre McCloskey skulle säga. 

%d bloggare gillar detta: