Senaste nytt

Både Frp, RF och AFA exkluderar

Solveig Horne
Solveig Horne

Antifeministisk fascist eller populistisk jämställdhetsminister?

På Twitter – och även utanför bubblanupprördes många över det feministiska Nordiskt forums agerande, när de bjudit in Solveig Horne, Norges jämställdhetsminister, som talare. Det kan ju låta som självklart, att ett nordiskt forum för att tala feminism och kvinnors rättigheter bjuder in jämställdhetsministrarna från de nordiska länderna. Det problem som sågs med Horne är att hon kommer från Fremskrittspartiet, ett populistiskt parti med vissa invandringskritiska förtecken. Partiet har många otrevliga och ibland något obehagliga åsikter, men står långt ifrån exempelvis Sverigedemokraterna. Trots det hördes ord från vissa Twitterdebattörer om att Horne, eftersom hon är fascist enligt deras definition, ”vill döda sådana som mig”.

Det diskussionen kokade ner till var att en talare från Frp på scenen exkluderar stora grupper människor från att över huvud taget delta på forumet, då denna närvaro av en person gör dem otrygga. Trots att personen kommer från ett parti som är långt mer rumsrena än exempelvis Sverigedemokraterna och inte har några kopplingar till våldsutövning. De höjda rösterna kom till största delen, möjligen till och med uteslutande, från vänsterhåll.

Ungefär samtidigt hamnade jag själv i en kort twitterdiskussion, inte alls med lika högt tonläge, om antirasistiska demonstrationer. Kritiken, från vänsterhåll, var att liberaler och andra till höger om politikens mittpunkt på senare tid arrangerat egna antirasistiska demonstrationer. Det skulle inte behövas, då antirasismen förenar våra båda sidor av politiken. Vad vänstern tycks förbise i detta sammanhang är den otrygghet människor till höger om mitten kan känna av att se inte bara en talare, utan stora grupper av människor från exempelvis AFA eller Revolutionära fronten delta i dessa manifestationer. Detta är grupperingar som har mycket mer extrema åsikter om allt till höger om Vänsterpartiet och som inte tvekar att ta till våld för att föra fram sina åsikter. På Nordiskt forum exkluderas stora grupper av människor som känner sig otrygga av att en jämställdhetsminister från ett nordiskt land står på scenen, men det saknas förståelse för att liberaler kan känna sig exkluderade i sammanhang där människor som glatt utövar våld mot liberaler är välkomna.

Denna dubbelmoral eller möjligen hemmablindhet är tyvärr något jag ofta ser i vänstersammanhang. Den yttrar sig även i att vi liberaler får utstå spott och spe från vänsterhåll för att vi är konsekventa, då vi inte tycker att åsikter ska förbjudas bara för att vi inte själva gillar dem. Samtidigt som vi förstås får utstå spott och spe från främlingsfientligt håll för att vi använder vår egen yttrandefrihet till att säga emot dem när de kommer med sina korkade åsikter. Yttrandefrihet innebär nämligen att även åsikter du inte gillar får yttras, så länge de inte går över gränsen för exempelvis hot om våld eller uppvigling, men det innebär samtidigt inte att du har rätt att stå oemotsagd eller att du har rätt att bli publicerad i vilken privatägd kanal du vill.

Det stora problemet är just våld och speciellt politiskt sådant. Dels råder det inte en entydig definition av ordet; jag har flera gånger hört vänsterdebattörer kalla olika delar av Alliansens politik för våld mot arbetarklassen som det är legitimt att försvara sig mot med fysiskt våld. Dels finns det en kultur av att det just är ok att bruka våld i självförsvar mot politik du inte gillar, det vanligaste exemplet varande att antifascistiskt våld är självförsvar, även i preventivt syfte.

På senare tid har dock fler och fler tagit avstånd från detta, nu senast avbröt Vänsterpartiet i Västmanland allt samarbete med Ung vänster i Västmanland då dessa försvarar RF och AFA. Det är bra och bäddar för större öppningar för gemensamma manifestationer över blockgränserna mot exempelvis rasism och politiskt våld. Men så länge det finns våldsverkare som anses rumsrena och så länge det saknas en förståelse hos vänstern för att även liberaler kan känna sig hotade och exkludera på grund av vissa deltagares våldsromantik, så kommer det finnas problem med vissa gemensamma aktioner. Då kommer det att fortsätta dyka upp liberalt arrangerade demonstrationer mot rasism och annat som vi egentligen är överens om med våra kolleger på andra sidan blockgränsen.

Fotnot: Enligt Wikipedias definition är fascism i överförd bemärkelse ”icke-demokratiska styrelseformer som betonar våldets rätt över demokratin och friheten”, i mer stringent mening ”palingenetisk (återfödelsebetonad) och populistisk ultra-nationalism”. Mussolini beskrev fascismen som ”negationen av socialism, demokrati och liberalism”. 

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: