Senaste nytt

Upphovsrätten: försvaga för att stärka?

Ibland dyker frågan upp: hur kan du som liberal hålla med Piratpartiet i fråga om immaterialrätt? Hallå, äganderätten? Jag brukar svara att det är självklart för mig som liberal. Vilket brukar sluta med att det krävs långa resonemang. Men egentligen är det inte så svårt, om nu bara den som ifrågasätter faktiskt lyssnar istället för att avbryta och komma med invändningar mot saker innan de har presenterats i sin helhet.

Det enkla argumentet, att dagens upphovsrätt kräver så långtgående ingrepp i personlig integritet, så långtgående övervakning och sådan inskränkning av yttrandefriheten att den är orimlig, det argumentet kan vi för tillfället lämna därhän. Det argumentet tror jag att de flesta av er har hört nog av. Ett argument som däremot sällan brukar hinnas till är argumentet att en bevarad äganderätt för idéer kräver att vi kraftigt reformerar dagens upphovsrätt och river ner stora delar av den.

Ja, du läste rätt. Om vi vill bevara och stärka immaterialrätten, måste vi riva ner stora delar av den. För att kunna förklara behöver vi göra en liten historisk tillbakablick.

Immaterialrättens ursprung finner vi omkring sekelskiftet 1700, där det i England stadgades rättigheter för författare att få del av vinster från försäljning av deras verk. Bakgrunden var att tryckare ofta plockade upp böcker som var populära, tryckte dem och sålde dem, helt utan kontakt med författaren. Upphovsrätten i dess vidare bemärkelse får vi gå tillbaka till 1800-talets andra hälft för att hitta internationella regleringar kring. Grunden som kvarstår är dock densamma: den som har framställt något har också rätt att få del av vinsten som görs på försäljningen.

Äganderätten är likadan oavsett den gäller en fysisk vara eller en immateriell vara, så som en bok eller musikstycke. I fabriker får arbetare lön för att framställa varan, vilket är samma sak som att de får en del av vinsten. När en bok säljs, får författaren en royalty på försäljningen, enligt ett eller annat avtal.

Däremot finns det med immateriella tillgångar ett specialfall: spridning utan någon vinst. En fysisk vara försvinner ju när den konsumeras, oavsett om den säljs, ges bort eller blir stulen. Men en immateriell produkt finns kvar. Den som lyssnar på ett musikstycke förstör inte skivan eller filen som spelas. Den som gör en kopia av en fil tar inte originalet. Hur ska detta hanteras?

Upphovsrättsbranschen svarar att alla kopior betyder utebliven försäljning – ett absurt resonemang som också avslöjades när RIAA i USA stämde Limewire på 72 biljoner dollar för uteblivna intäkter på grund av fildelning. Det är alltså mer än världens samlande BNP under ett år. Mer pengar än upphovsrättsindustrin tjänat sen Edison uppfann fonografen. Och detta bara för uteblivna intäkter från musikförsäljning på grund av en enskild fildelningstjänst.

Så vad är då mer rimligt? Och varför borde upphovsrätten rivas ner för att kunna stå stark?

Svaret är att en upphovsrätt som upplevs som absurd inte har stöd i de breda folklagren. Hur gärna vi än vill tro annat, så är det omöjligt att i längden ha lagstiftning som går emot det allmänna rättsmedvetandet. I vissa fall kan lagstiftningen fungera för att ändra detta medvetande, som när barnaga kriminaliserades och människor insåg att vad det än kallades så handlade det om misshandel. Eller när våldtäkt i äktenskapet kriminaliserades och människor insåg att sexuella övergrepp var lika illa oavsett om de begicks av en äkta make, en sambo, en tillfällig förbindelse eller en helt främmande människa.

Upphovsrätten fungerar inte så i dagsläget. Upphovsrätten kom till för att garantera att författare, precis som fabriksarbetare, kunde räkna med en del av kakan när deras arbete gav vinster. Det var normerande och människor insåg att ja, det är rimligt. Det är nog få – även om det finns exempelvis professionella pirater i Kina som tycker annorlunda – som skulle komma på tanken att piratkopiera verk för att sen trycka skivor av dem och sälja vidare för egen vinning, exempelvis. Där har vi den normerande effekten som uppnåtts genom en gammal lagstiftning. Idag har vi istället en situation där upphovsmän blivit styva i korken och bygger upp högre och högre murar för att garantera sig inkomster. Inkomster som inte finns, eftersom ytterst få nedladdningar av upphovsrättsskyddat material skulle leda till ett köp. För att ta en historisk analogi, tänk på regalskeppet Vasa. Kungen ville ha mer och mer kanoner, vilket resulterade i att skeppet blev instabilt, kantrade och sjönk. Samma är det med upphovsrätten – om regleringarna blir för hårda och branschen upplevs som absurt girig, hotas hela respekten för upphovsrätten. Kanske är piratvaror i Kina ett uttryck för en sådan utveckling.

Upphovsrätten måste reformeras och stora delar av de höga väggarna rivas ner för att inte riskera att hela bygget blåser omkull. Respekten för upphovsrätten måste återupprättas. Då måste vi släppa loss fildelning utan vinstsyfte och låta människor skapa saker baserat på tidigare verk mycket friare. Görs det någon vinst i det sistnämnda fallet bör det förstås lämnas en viss del av denna till originalets upphovsmakare. Dessutom måste skyddstiderna kortas. Människor förstår varför ett verk ska ge pengar till upphovsmakaren, men det är svårare att förstå varför detta ska fortsätta 70 år efter att hen har dött och pengarna istället går till ett företag.

Så helt oaktat om du tycker att den massövervakning av all datatrafik som krävs för att beivra upphovsrättsintrång är rimlig eller inte – vilket du i min åsikt inte kan tycka och fortfarande kalla dig liberal, men där finns ju skilda meningar – så borde du, om du vill säkra upphovsrättens och i förlängningen äganderättens överlevnad, ställa dig bakom en kraftigt reformerad upphovsrätt. Det går inte att fortsätta bygga kanondäck på regalskeppet Upphovsrätten, de är redan alldeles för många – och kastvindarna från den fildelande allmänheten har börjat dra i hennes segel.

 

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: