Senaste nytt

Löfvens siffertrixande når nya höjder

Utfärdade examensbevis

Stefan Löfven har varit i Sydkorea och inspirerats över deras skolmodell. Dock är beskeden både otydliga och osammanhängande. Som grädden på moset är det inte heller faktabaserade.

DI Debatt konstaterar han följande:

”Regeringen har de senaste två åren tagit bort 16.000 utbildningsplatser och planerar att ta bort ytterligare 10.000.”

Det stämmer, men lösningen är inte så lätt som Löfven vill framställa det. Inför hösten 2009 ökade antalet sökande studenter till universitet och högskolor med 30 procent i jämförelse med föregående höst. Fler sökte och fler kom in. 2009 studerade kom 23 000 fler studenter in på den utbildningen de ville. Även här i jämfört med hösten 2008.

2010 fortsatte denna positiva utveckling. Antalet nya studenter var större än någonsin. Under hela 2000-talet första decennium har antalet platser ökat från 72 000 till 109 000. Det är rekord.

Det finns alltså stora skäl att vara mer optimistisk än vad Löfven är. Orsakerna till uppgången är delvis stora årskullar, men också att regeringen har tagit fram 10 000 nya platser som en konjunkturåtgärd.

2011 minskade platserna något och fram till 2013 har platserna minskat med ungefär 10 000 platser. Samtidigt minskar årskullarna och därmed även efterfrågan. Att platser ändras från år till år är inte vare sig anmärkningsvärt eller konstigt. Utbildningar ska spegla både arbetsmarknaden och efterfrågan. Det har gjorts.

2006 fanns det 276 500 platser. 2013 fanns 291 300 platser. Alltså faller Löfvens tes om att Alliansen har minskat platserna. Fakta visar tvärtom. 2002 var 385 391 studenter registrerade på universitet eller högskola. 2011 var den siffran 430 905.

Och inte bara detta. 2013 lägger Alliansen 1,2 miljarder kronor mer på högre utbildning än 2006.

Det är kanske inte så konstigt att Stefan Löfven sällan kan tala om vad Socialdemokraterna faktiskt vill  – utan fakta kan man inte skapa och bedriva en hållbar politik. Vi hoppas för deras skull att det blir bättring.

Avslutningsvis presenterar vi några diagram på hur saker förändrats i högskolan sedan Alliansen tog över 2006.

jessica [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: