Senaste nytt

Reflektion på LUF:s kongress

Kongresstider! Förra helgen hade både Liberala Ungdomsförbundet (LUF) och Socialdemokratiska Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund(SSU) kongress. Några särskilt kontroversiella beslut har inte synts särskilt mycket i media, till skillnad från CUF:s stämma tidigare i år, men det finns en del som är värt att referera, kommentera och sammanfatta. Först ut för inspektion är LUFs kongress, som ägde rum på Öckerö i Göteborg.

luf_logotype_WITH_wordmark_orange_rgb

Ordförande Linda Nordlund får sitta kvar, ännu ett år. LUF har nu tagit ståndpunkt för att avskaffa sexköpslagen och för att legalisera produktion och försäljning av cannabis(även om de tog ståndpunkt för att avkriminalisera bruk 2011), något som kan tänkas glädja många liberaler. De är även för att avskaffa alla punktskatter, frånsett de på miljöfarligt bruk och utsläpp. Likt moderpartiet har man tagit ståndpunkten av att min återförstatliga skolan. På utbildningsfronten har man även beslutat att vara för religiösa friskolor, något som är omdiskuterat, även bland liberaler. Frågor som kan anses vara liberala men inte gick igenom var till exempel frågan om LUF bör verka för att avskaffa riksbanken. Man valde även att inte verka för att avskaffa public service.

Generellt verkar stämman ha fört förbundet i positiv riktning. Det är hoppfullt att två riksdagspartiers ungdomsförbund officiellt stödjer legalisering av cannabis och inte bara avkriminalisering. Att verka för att avskaffa alla punktskatter är också ett steg ytterligare i en trend av motstånd till förmynderi. Ett återförstatligande av skolan må rent fonetiskt inte låta liberalt, men det kan faktiskt vara en god idé om man vill styra upp det byråkratiska helvete som idag råder när kommuner och statsdelsnämnder får bestämma och besluta. Visst är den decentralistiska makten i demokratin viktigt, men att alla får rätt till samma undervisning under samma vilkor må betraktas som än viktigare. Detsamma gäller faktumet att man ställer sig för religiösa friskolor. Ett barns rätt att få en vetenskapligt grundad utbildning är viktigare än att föräldrar tvingar in barnen i ett utbildningssystem i var de präglas av religion och tusenåriga sagor. Föräldrar har ett ansvar för barn och har inte något ägande över barnen, likt saker, mark eller hus. Utöver dessa diskussioner bifölls en motion om möjlighet att utträda ur staten, vilket givetvis är ytterligare ett liberalt steg.

Kongressen var överlag lyckad, med många väldigt intressanta inlägg i debatterna. I ett förbund med sådan bredd som LUF kan åsikterna emellertid skilja vitt i fråga till fråga, och även om vi är konsekvent liberala finns det ideologiska skillnader från sakfråga till sakfråga, säger Josefin Croneld, ordförande LUF Skåne.

Jag är glad över många punkter som gick igenom, bland annat att LUF numera står för att sexköpslagen ska avskaffas och för att produktion och försäljning av cannabis ska avskaffas.” tillägger hon, “Jag är också besviken över att debatten om Riksbankens avskaffande till slut blev en diskussion om huruvida det skulle vara försvarbart utåt eller ej, eftersom jag finner det orimligt att ungdomsförbund som är kända för att vara provokativa och ideologiska anpassar sig till hur de uppfattas i tv-sofforna.

André Frisk, nyvald förbundsstyrelseledamot, är av uppfattningen att förbundet är någorlunda enigt vad gäller den ideologiska aspekten oavsett de olika andelarna socialliberaler och libertarianer. Trots eventuella mindre ideologiska motsättningar anser han att man ofta hittar gemensam mark och fattar beslut utifrån den. På frågan om de tyngre liberala besluten var talande för kongressen svarar han att det överlag var en rätt liberal kongress, även om de sex- och narkotikarelaterade frågorna var av den mer liberala klassen.

Med dessa liberala beslut i bakgrunden har LUF onekligen potential att utvecklas till en än mer liberal organisation. Att anta klart liberala åsikter är viktigt för förbundets identitet, och med ställningstaganden mot sexköpslagen samt för legalisering av cannabis ser det ljust ut. Emellertid är det alltid oroväckande när en politisk organisation med uttalad ideologi avstår från att driva vissa frågor av hänsyn till allmänhetens uppfattning. Det ska bli mycket spännande att följa den nya styrelsen och åt vilket håll LUF kommer utvecklas under deras ledning.

Andreas Eriksson. 

Sara Graner Tyllman. 

 

andreas [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: