Senaste nytt

Korkat av DN om transpersoner

Pregnant transgendered man
DN publicerade nyligen en osignerad ledare om transpersoner och rätten till skadestånd för dem som tvångssteriliserats som villkor för att få tillgång till behandling. Upprinnelsen är en debattartikel av regeringens expert i utredningen om män och jämställdhet, Inti Chavez Perez. Ledaren, som genom sin osignerade status måste anses vara tidningens officiella linje, innehåller så mycket faktafel, löst tyckande och underliga krumbukter att det är tydligt att vem som än skrivit den inte har minsta koll på sakfrågan.

Begreppet ”tvång” ges en ny innebörd. Det villkor som tidigare ställdes, att den som genomgick ett könsbyte också skulle göra sig av med det ”felaktiga” könets reproduktiva förmåga, kallas av Chavez Perez genomgående för ”tvångssterilisering”.

DN vill förstås begränsa definitionen av ordet tvång för att kunna driva sin linje att ”en man ska vara en man och en kvinna ska vara en kvinna”, men det ändrar inte det faktum att valet ändå sker under pistolhot, även om handen som håller pistolen tillhör transpersonen själv och inte staten – självmordsfrekvensen är hög bland transpersoner och ofta står valet mellan självmord och behandling.

Inte heller rör det sig om ”hälsovård”, som DN försöker få det till. Det är i allra högsta grad sjukvård, en behandling som ser till att korrigera ett tillstånd och skapa en frisk person. Även om det i vissa fall finns en fortsatt sjukdomsbild genom depressioner och så vidare även efter behandlingen, är det till största delen beroende på stigmatisering och samhällets diskriminering av transpersoner.

Som Sanna Rayman föredömligt beskrev det är det inte heller fråga om att både vara kvinna och man. Istället handlar det om att inte förvägras reproduktiva rättigheter. Transpersoner som vill behålla sina könskörtlar även efter en transition är försvinnande få. Däremot är det många som gärna vill kunna spara könsceller för att vid ett senare tillfälle skaffa barn genom assisterad befruktning på olika sätt – något som varit förbjudet. Den som haft nedfrysta könsceller har förvägrats könskorrigerande behandling då detta kunnat innebära reproduktion efter behandlingen, vilket inte varit önskvärt från lagstiftarnas sida, i samma tradition som att ”sinnesslöa”, romer och andra ”mindre värda” eller ”oönskade” grupper inte skulle skaffa barn.

Det mest korkade är antagligen följande argument.

Om man hårdrar Chavez Perez resonemang skulle även personer födda i ”rätt” kön kunna hävda sin rätt till sitt eget ”könsuttryck”. Som till exempel väldigt stora bröst, ett rejält manligt kön eller en hårig bringa.

Nej, DN, inte alls faktiskt. Det krävs en sjukdomsbild för att det offentliga ska lätta på plånboken. Därför kan faktiskt kvinnor få förstorade eller förminskade bröst på det offentligas bekostnad under vissa förutsättningar exempelvis, men för de allra flesta får det bli på egen bekostnad. Det är inte samma sak som att transpersoner kan välja att spara könsceller. Den som ska genomgå exempelvis cancerbehandling som medför sterilitet har rätt att få hjälp att frysa ner sina könsceller. För transpersoner har det tvärtom varit förbjudet att ens frysa ner dem på egen bekostnad. Samma villkor borde gälla, men det minsta man kan begära är att den som själv vill bekosta något också får göra det.

Det är självklart att även transpersoner som tvångssteriliserats ska kunna få skadestånd och det är lika självklart att praktiken måste upphöra omedelbart. DN visar på en människosyn som är förlegad och en insikt i frågorna som lämnar det mesta att önska. Det är obegripligt hur en ledande liberal ledarsida kan vara så konservativ, moraliserande och dessutom illa påläst.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: