Senaste nytt

Liberala Partiet: Sälj ut public service!

Liberala Partiet logotyp
Liberala Partiet logotyp

Sälj ut public service och avskaffa tv-avgiften, skriver Liberala Partiets företrädare idag på Frihetssmedjan.

Grundproblemet är idén med statligt kontrollerad och finansierad TV och radio. Genom TV-avgiften säger staten att alla ska betala för något som bara vissa använder sig av eller har något som helst intresse för. När det kommer till skola, vård och omsorg finns det en acceptans för detta hos befolkningen, men när det kommer till ”Allsång på Skansen” och ”Vem vet mest?” anser de flesta att det är rent förolämpande. Varför ska en grupp statligt utsedda styrelseledamöter bestämma vilka TV-program du betalar för?

Det enda som är nytt med de domar som kommit är att det hela dragits till sin spets. Problemet har alltid varit detsamma, men när nu domstolar faktiskt slagit fast att även surfplattor och datorer ska omfattas är det tydligt precis hur orimlig lagstiftningen är. Antagligen har mer än en person som reflekterat över det faktum att de flesta som köper en dator eller surfplatta knappast gör det för att se på SVT.

En och annan politiker tittar nu antagligen på möjligheten att skylla på domstolarna. Ingen vill väll ansvara för att utbytesstudenter med surfplattor ska betala tusentals kronor varje år för att de kan ta emot TV-sändningar på ett språk de ibland inte ens förstår? Rent rättsligt är de domar som meddelats dock enkla att förstå. Enligt ”Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst” ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift. ”TV-mottagare” definieras som ”sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustning också kan användas för annat ändamål”. Kort sagt blev frågan i domstolen om man kan ta emot en utsändning av TV-program på en dator eller surfplatta och svaret på den frågan är uppenbart för alla som faktiskt har en internetuppkoppling. Oavsett vad man tycker om jurister i övrigt så är det alltså, för en gångs skull, inte deras fel. Det var riksdagspolitiker som antog lagen och det är sittande riksdagspolitiker som ansvarar för det. Visserligen är själva lagen från 1989 men de relevanta paragraferna uppdaterades 2006 respektive 2009.

Det absolut största problemet med Public Service är dock varken TV-avgiften eller det faktum att den omfattar mer än vad den var tänkt att göra från början. Det största problemet är istället att några av landets största TV- och radiokanaler styrs av en grupp politiskt tillsatta tjänstemän. SVT försöker alltid utmåla sig som ”fri och oberoende”. Det är dock svårt att ta detta på allvar när styrelseordföranden tidigare varit en högt uppsatt socialdemokrat och ledningen utses av en förvaltningsstiftelse vars styrelse till stor del består av mer eller mindre avdankade politiker. Det absolut första steget, strax innan “självständigt finansierat”, när vi ska prata om oberoende television måste ändå vara att det inte sitter en massa politiker och styr över det hela. När har en politiker någonsin inte lagt sig i mer än vad som är lämpligt?

Det är bra att Public service uppmärksammas som det har gjort den sista tiden, det leder förhoppningsvis till att vi avvecklar det hela lite snabbare. Liberala partiet anser att SVT och Sverige Radio bör säljas ut, att Radiotjänst i Kiruna AB läggs ned och att staten ska sluta driva medieföretag. Som ett första steg vore det rimligt att lagen skrivs om så att människor som inte vill titta på SVT inte behöver betala TV-avgiften. Skriv på namninsamlingar, maila politiker och gör din röst hörd. Riksdagen kommer aldrig att lösa ett problem om inte väljarna tydligt visar att vi inte accepterar status quo.

Emil Tisell, ordförande Liberala partiet
Ambjörn Hedblom, vice ordförande Liberala partiet
Christian Hallebro, sekreterare Liberala partiet
Daniel Lindsäth, styrelseledamot Liberala partiet

%d bloggare gillar detta: