Senaste nytt

Fria moderata studentförbundets relation till skattepengar

Fria Moderata Studentförbundet

Idag släpptes Fria moderata studentförbundets (FMSF) rapport ”5,3%”. När Frihetssmedjan intervjuar vice förbundsordförande Alxenadra Ivanov beskriver hon rapporten som ett försök att väcka en medvetenhet i samhället om att man inte måste tänka i sedvanliga tankebanor när det gäller en möjlighet att sänka skattetrycket till 5,3%. Hon hoppas kunna påverka makthavare genom att dels väcka debatten som sådan, dels skicka budskapet vidare med de FMSF-medlemmar som är aktiva inom partipolitiken.

När vi senare pratar med förbundsordförande Victoria Nilsson framkommer det att FMSF delvis finansieras av statliga bidrag från Ungdomstyrelsen. På frågan om huruvida rapportens krav på lägre skattetryck samspelar med denna skattebaserade inkomst svarar hon att hon helst hade sett att inga sådana bidrag hade utgått över huvud taget. När hon vidare förklarar varför de ändå brukar skattepengar tills de klarar av att stå på egna ben beskriver hon bidraget som ”enkla pengar att få”. Frihetssmedjan frågar då om det är okej att tills man uppnått total privat finsnsiering bruka skattemedel. Nilsson blir därefter något handfallen, men replikerar sedan att FMSF i alla fall använder pengarna för att motverka staten och att de flesta ungdomsförbund söker bidrag på det här viset.

Summa summarun tycks FMSF vara väldiga motståndare till de pengar de själva brukar, utan att ha några tyngre argument som legitimerar själva brukandet. De ska dock ha en eloge för anordnandet av ett mycket trevligt rapportsläpp av en skattekritisk rapport som delvis finansierats av – just det – skattepengar.

sara [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: