Senaste nytt

Borgerlig kritik av vinster i vården

Att Alliansen naivt och onyanserat inte tar tag i frågan om vinster i vården och istället planlöst försvarar vinsterna är inte bara oseriöst men kan faktiskt vara en bidragande faktor till en förlust i nästa väl. De senaste opinionsundersökningarna från SCB tyder på att Socialdemokraterna troligtvis kan komma att vinna valet, och för oss liberala och borgerliga frihetsvänner vore det ett stort nederlag att förlora en ytterst välfungerande regering. Det tycker i alla fall Ida Enfeldt(m) som i dagsläget håller på att skriva en rapport i frågan  om vinster i vården för Moderata Studenter(MST).

Ida Enfeldt

Ida Enfeldt

Spontant är min reaktion att Ida har en poäng. Vinster i vården är kanske inte fullt lika liberalt som det först verkar. Det är per definition inga genuina “vinster” som vårdföretagen tar ut men istället överskott av skattepengar. Hur får man då ett sådant överskott? Endast genom att skära ner på andra utgifter, så som löner och lokalkostnader. En vinst däremot skulle vara om företaget själva investerade ett belopp som växte. Men detta är inte vad som menas med “vinst” i debatten om vinster i välfärden.

Den enskilda aktören inom välfärdssektorn får en viss summa av kommun eller landsting för varje patient eller brukare som nyttjar verksamheten. Den enskilda aktören har därmed samma mängd kapital som en kommunal eller landstingsdriven verksamhet. Ett vårdföretag får inte in en täckande summa av kostnaderna för vården av brukaren, endast en mycket liten del betalas direkt av brukaren medan kostnaderna till stor del finansieras med hjälp av skattemedel även när det är en enskild aktör som driver verksamheten. En verksamhet inom välfärdssektorn som drivs av en enskild aktör går därmed inte med vinst genom att verksamheten får in mer kapital av sina brukare, en sådan verksamhet går med vinst antingen genom att bli effektivare eller sänka kvalitén.  Verksamhetens så kallade vinst är i själva verket ett överskott på de skattemedel som verksamheten erhållit av kommun eller landsting.

Så skriver Ida Enfeldt till oss i ett pressmeddelande. Men missförstå inte varken Ida eller mig. Jag vill inte förbjuda dessa vinster i vården. Det är fullt möjligt att det är positivt ur många synvinklar och att den den vinstdrivande vården som den ser ut idag bidrar till en god sjukvård och välfärd. Och vikten av valfrihet ska inte underskattas. Men det är verklighetsfrånvänt att okritiskt acceptera och förespråka dagens modell utan att gå till botten med vad “vinst” egentligen betyder.

För vinst i den konventionella meningen är ju nästan alltid positivt. Att ett företag får vinst på risktagande och investeringar genom att erbjuda bästa möjliga vara eller tjänst är ett viktigt fundament i marknadsekonomin.

Men visst kan dagens konkurrens också vara positiv, det är inget varken jag eller Ida Enfeldt förnekar. Statistiken talar ju nämligen för att privata bolag i välfärden ofta rankas högre än kommunala när det gäller mycket. Studier visar att ju högre andel friskolor i en kommun, ju bättre blir prestationen i alla skolor, det inkluderar de kommunala. Kommunals
undersökningar visar att de anställda värderar privat äldreomsorg högre bland annat vad gäller trivsel, inflytande och möjligheten att ägna tid åt de äldre.1 Dessutom verkar svenskarna inte alls förespråka förbud, utan snarare tvärtom. Den stora massan anser att det bör finnas vinstdrivande bolag i välfärden men att de bör regleras. Det visar i alla fall en analys från Demoskop, 2013.2

Från-DemoskopPanelen-2013

Att de olika högerpartierna har försvarat vinst oavsett hur den uppstår under en längre tid är för mig oförståeligt. Vi skall driva en ansvarsfull politik och vi skall värna om att skattemedel skall nyttjas ansvarsfullt. Detta är inte ansvarsfullt. Dock så bör man vara väl medveten om att införandet av Lag (2008:962) om valfrihetssystem, har lett till ett ökat utbud och en möjlighet för brukaren att välja som tidigare inte existerade. Detta är av största väsentlighet i ett samhälle där individens valfrihet är av största vikt.

Det tillägger Ida i sitt meddelande till Frihetssmedjan. Det finns idag ingen klar lösning på problematiken. Men Ida Enfeldt håller just nu på att skriva en rapport för MST i var hon är fast besluten till att komma fram till en lösning om att just reglera och styra upp välfärden, inte förbjuda den och att faktiskt leverera precis det svenskarna vill.

andreas [at] frihetssmedjan.se

  1. http://www.metro.se/kolumner/inget-fel-med-vinst-pa-valfard/EVHmdc!PsOuY9hNPxwZ2/ []
  2. http://www.demoskop.se/aktuellt/nyhet/valfardsfragans-tre-dimensioner-kvalitet-den-avgorande-fragan-for-valjarna/ []

%d bloggare gillar detta: