Senaste nytt

Privatisera gärna – men inte till reapris

I dagarna har det rapporterats att Alliansen i Stockholm stoppar avknoppningarna av kommunal verksamhet. Reaktionerna har varit förutsägbara. Från vänster kommer skadeglada kommentarer och från höger försvaras avknoppningarna som skett.

Avknoppningar av kommunal verksamhet, i syfte att få privata utförare av tjänster och därmed mer konkurrens, är inte en i grunden dålig idé. Genomförandet har dock varit under all kritik. Verksamheter har sålts ut till priser som knappt täckt inventarierna som följt med verksamheten. Värdet på kundkrets, varumärke etcetera har inte tagits med i beräkningen av priset. Inte heller har den juridiska hemläxan blivit gjord och bland annat Regeringsrätten har underkänt vissa avknoppningar som olagliga. Huruvida avknoppningar som sådana per definition måste vara olagliga är dock ännu inte helt klarlagt och en rapport från Statskontoret från 2008 konstaterar att rättsläget kräver fler domar från såväl nationella domstolar som EG-domstolen för att bli helt klarlagt.

Alliansen i Stockholm borde ha stoppat avknoppningarna redan för flera år sedan, när det stod klart att rättsläget var oklart och det uppmärksammats att priserna som sattes var på tok för låga. Bättre sent än aldrig förstås, men inte är det snyggt skött. Nu återstår att be EG-domstolen att granska avknoppningarna och genom domar ge tydligare riktlinjer för när detta sätt att privatisera kommunal verksamhet kan vara förenligt med EG- och EU-rättens bestämmelser. En möjlig utgång av detta är givetvis att ett avknoppningserbjudande måste utsättas för fri budgivning. Det vore kanske inte en helt dålig lösning heller – privat drift av välfärdstjänster är inte något i grunden negativt, men när det gäller privatisering av en verksamhet som byggts upp med offentliga medel måste det offentliga se till att få tillbaka så mycket pengar som möjligt vid en försäljning. Det finns ingen anledning att göra en dålig affär bara för att de som i slutänden kräver ut ansvar är väljare istället för aktieägare.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: