Senaste nytt

Beatrice Asks politik saknar vetenskaplig förankring

Vi behöver tydliggöra hur samhället ser på den här typen av kriminalitet.

Så säger justitieminister Beatrice Ask i en intervju i torsdagens DN, efter att ha gjort klart att hon vill skärpa straffen för narkotikabrott. Justitieministern anser att vi bör skärpa straffen i preventivt syfte, för att det skulle båda gott för moralen mot narkotika i Sverige. Men Asks syn grundar sig inte i något annat än missförstånd, dogmatik och moralism. Hårdare straff är inte vägen till en god narkotikapolitik. Det är två frågor hon verkar missa helt och hållet i sin hållning till narkotika i samhället: varför kriminalisering och varför just de här substanserna?

Det är två frågor vi förmodligen aldrig kommer få svar på. Inte från Ask. Tyvärr bygger den svenska narkotikapolitiken på allt annat än en rättfärdigad vetenskaplig hållning, utan mer på tyckande och har lite förankring i statistik och forskning. Om det var så att Beatrice Ask faktiskt tog sig tiden att titta på statistik skulle hon förstå att förbud inte är lika självklart som det först verkar.

En hel uppsjö av empiriska belägg pekar på att det bästa sättet att minimera narkotikans skadeverkningar är att avkriminalisera, legalisera eller på något sätt genomföra en narkotikapolitisk reform i den riktningen. Men redan här blir det fel. Asks utgångspunkt skiljer sig redan från skademinimeringsprincipen. Hon vill inte ha skademinimering, hon vill ha nolltolerans. Med sådana principer kommer vi aldrig skapa en en god narkotikapolitik som hjälper människor ifrån missbruk och missär.

Ask ser inte missbrukarna utan endast drogerna. Det är drogerna hon vill eliminera, inte skadeverkningarna av dem. Därför blir hennes medel och slutsats förbud och nolltolerans medan mina redskap blir avkriminalisering och legalisering.

marijuana-dbc04668ba596d1d11bbfdcab899d5bdcf6b293a-s6-c10

Sedan mitten av 90-talet har antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige mer än fördubblats, trots det extensiva förbudet och kriget mot droger. 2010 dog 420 personer. Detta är den högsta siffran i svensk historia och långt över EU-genomsnittet . Under samma period har även det tunga missbruket ökat. Idag beräknas ungefär 29 500 individer lida av ett tungt missbruk, det är en ökning på 10 500 individer.(Sveriges knarkförbud är i otakt med tiden, SVT Debatt, 130312. Hämtad 120312, från: http://debatt.svt.se/2013/03/12/sveriges-knarkforbud-ar-i-otakt-med-tiden/#comments.)

Med den här statistiken i bakhuvudet är det svårt att hävda att vår narkotikapolitik är lyckad. Samtidigt verkar avkriminaliseringen ge helt andra konsekvenser. Man skulle kunna tänka sig att Nederländernas liberala inställning till narkotika leder till högre cannabisbruk. Men jämför man med till exempel USA, där den genomsnittliga livstidsprevalensen för cannabis år 2005 låg på 40.6%, så låg den i Nederländerna, samma år, på 22.6%. (Netherlands vs US. Hämtad: 130105, från: http://www.drugwarfacts.org/cms/netherlands_v_us.)

Givetvis har vi också Portugal som 2001 avkriminaliserade allt tänkbart drogbruk. Tio år senare var missbruket nere på 50% av vad det varit innan. Cirka 100 000 missbrukare blev cirka 50 000. Förbudsivrarnas profetior var helt fel. När de hade empirin svart på vitt var det svårt att komma med något svar över huvud taget.

Ståndpunkten om en narkotikapolitisk reform är inte något som ett par få drogliberala svenskar stödjer; det är en ståndpunkt som har tagits av många stora internationella företrädare. Däribland återfinner vi namn som Kofi Annan, Bill Clinton, Jimmy Carter, Morgan Freeman och Mario Vargas Llosa.

För mig är det här inte bara en fråga om om en given politiks konsekvenser utan en fråga om etik och moral. Det är ett argument som faktiskt underskattas i debatten. Är det verkligen rätt att kriminalisera brukare av vissa substanser som vissa grupper i samhället har dömt ut, och är det verkligen rätt att kriminalisera så många?

Enligt en studie som har gjorts på avloppsvattnet i Malmö brukar 10700 personer cannabis en vanlig lördagkväll. 1340 använde amfetamin. Var tjugonde person i Lund och Malmö var påverkad av något narkotikaklassat ämne enligt studien.

Om detta är ett genomsnittstal i hela Sverige är än så länge oklart, men man kan gissa på att antalet brukare av cannabis och andra droger en vanlig kväll i både Stockholm och Göteborg också är tämligen stort. Det skulle i sin tur innebära att man vill kriminalisera var tjugonde person. Utifrån dessa premisser kan man ställa sig två frågor: är det verkligen rätt att statens mål ska vara att kriminalisera var tjugonde person i en stad? Kan man verkligen anse att narkotikalagstiftningen upprätthålls?(Så många knarkar en vanlig lördag i Malmö. Hämtad: 130526. Från: http://www.expressen.se/kvp/sa-manga-knarkar-en-vanlig-lordag-i-malmo/.)

Enligt CAN(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) svarar 150 000 svenskar att de i alla fall har rökt cannabis en gång under senaste året. Förutsatt att det stämmer är lagen och polisens mål att, om de vill upprätthålla dagens narkotikalagstiftning, kriminalisera 150 000 svenskar för att de har inhalerat en substans som vi, i vår kultur, anser ska vara illegaliserad. Är det rimligt?(Hur många använder narkotika i Sverige? Hämtad: 130526. Från: http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Narkotika/#6.)

En använd spruta. Något som sprutbyten skulle kunna förändra. Missbrukare behöver vård, inte straff.

Det är uppenbart att Beatrice Asks politik inte fungerar. Skärpta straff är inte vägen till en bättre och mänskligare politik, en avkriminalisering och en narkotikapolitisk reform är det. Tänk om, Beatrice Ask, tänk rätt.

beatrice-ask_734821c

 

 

andreas [at] frihetssmedjan.se

 • Drogpolisen

  En avkriminalisering må gynna de trasigaste missbrukarna men saken är den att de redan erbjuds omfattande hjälp och vård för drogmissbrukare. T.ex i Stockholm så kan en missbrukare byta sina använda sprutor mot nya. Problemet med att legalisera viss typ av drogbruk ligger i att man ”uppmuntrar” och bjuder in nya grupper till bruk. Drogbruket ökar alltså. Vilket kommer leda till fler missbrukare och fler förstörda liv.

 • Andreas Eriksson

  Det är alltid trevligt med teoretiska resonemang. Men dessa håller inte om man inte har empiri som backar upp dessa. Var är empirin att drogbruket och framför allt missbruket skulle öka? Den finns inte. Tittar man på verkligheten tenderar det snarare att leda till motsatsen.

 • The D

  @Drogpolisen

  Tobak är ju lagligt, men det är ju inte särskilt mycket uppmuntring till tobaksbruk i Sverige… Snarare tvärt om.
  Systembolaget har som uppgift att minska alkoholbruket.
  Dessutom är cannabisanvändningen så utbredd att en legalisering inte skulle kunna påverka folk till att börja bruka cannabis, då så många redan gör det.
  Sveriges narkotikapolitik är ett misslyckande så stort att väldigt mycket annat bleknar i jämförelse.
  Det är dags att tänka om och fokusera på att hjälpa de som hamnar i missbruk istället för att kriminalisera dem. Oavsett vilken drog.

 • Jamal

  Att cannabis är olagligt är ett brott mot mänskligheten. Motivering? Prova röka cannabis i 2-3 månader och upplev själv vad jag menar. Din livskvalitet kommer öka med mer än det dubbla.

  • Andreas Eriksson

   Det är å andra sidan precis den drogromantik man bör undvika. Vi måste ha en narkotikapolitik bortom moralism och drogromantik. En vetenskaplig sådan som inte bygger på varken flum eller tyckande.

   • Jamal

    Nu ska jag berätta en väldigt rolig sak för dig, som mest troligen kommer vara svårt för dig att smälta med den inställningen du har, men jag skall försöka att göra mitt bästa för att poängen skall vara så pass tydlig att även du kommer kunna förstå det igenom ditt vilseledda, dimmiga medvetande.

    Väldigt få personer som röker cannabis gör det för att enbart ”bli hög”. Det är inte att bli ”påtänd” som är charmen. Det är en helt annan sinnesstämning, medvetandegrad man kommer till. Dina tankebanor förändras markant. Ett exempel är att du blir mer kritisk för vad som egentligen försiggår och granskar t.ex problem ur ett helt annat perspektiv. Genom att tankeverksamheten ökar i din hjärna, blir du inte bara smartare, du blir också ödmjukare och mer kärleksfull till dina medmänniskor. Du lär dig förstå saker ur mer än ett perspektiv. Man kan nästan säga att man lär sig hitta den objektiva sanningen, också känt som den sanning som är oberoende utav människan.

    För ett par år sedan när jag började röka cannabis för första gången var jag en trångsynt människa. Jag hade väldigt lite medlidande och förståelse för andra människors orsak. Jag saknade också kärlek i mitt liv. Inte utav andra människor, utan jag saknade känslan utav kärlek i min kropp och själ. Jag var egocentrisk och till och med trakasserade andra människor. Jag hatade.

    Efter ett par månaders bruk utav denna helt naturliga substans så var det som klippt och skuret. Jag hade hittat rätt spår i livet. Nu är jag en väldigt ödmjuk person, jag har enormt mycket medlidande för andra människor som till exempel inte har samma lott i livet som jag har. Jag känner kärlek. Ett tomrum i min själ fylldes när dessa insikter kom till mig. Jag vet inte det korrekta ordet för motsatsen till egoist. Men min egoism är helt borta. Jag kan till och med göra gärningar till totalt främmande människor utan att ens ha en antydan till att kräva något tillbaka. Jag gör det för att jag nu älskar min gemene man.

    Detta är bara en fraktion av det som hänt i mitt liv sedan jag introducerades till cannabis. Jag tror nog att jag hade kunnat skriva en bok med minst 500 sidor i detalj med alla stegen jag gått igenom.

    Ur samhällets syn så är jag bara en ”Hippie pundare” jag ”rögar hasch”. Tyvärr så är det helt fel och ett indoktrinerat sätt att se på saken.

    Jag vill människor väl genuint. Jag är fylld utav kärlek. Hur kan att vara snäll, vilja andra människor väl och låta dem också få uppleva denna enormt banbrytande psykologi jag själv fått uppleva något negativt? Sedan när började positivitet bli negativt? Det är bland de sjukaste och mest groteska saker som har börjat hända i vår tid.

    Jag tycker helhjärtat synd om dig Andreas Eriksson. Jag önskar helhjärtat att du kunde få chansen att tänka de tankarna och förstå logiken i dem på det sätt jag gör. Det önskar jag varje människa på jorden.

    Även om du och andra som kommer läsa detta inlägg kanske inte förstår det helt och hållet ut, så har åtminstone ett tanke-frö planterats i era medvetande och längtar efter att få slå rot.

    Ta hand om er.

    • Andreas Eriksson

     Jag har inget emot cannabisrökare, alls. Det uppmuntrar jag till. Men jag tycker att det är naivt att godtyckligt ta cannabis för en dundermedicin som löser alla samhällsproblem, så är det inte.

     Cannabis fungerar kanske för dig. Och det är bra. Då ska du få röka cannabis. Men det är långt ifrån vetenskapligt rätt och riktigt att det fungerar som en fantastisk kur mot alla sociala problem för alla människor.

     Om du är inte ett troll eller inte har jag också svårt att tyda. Får hoppas på att du är seriös med goda intentioner.

    • marlies beushausen

     Många människor har bortträngda känslor, av sorg, misslyckande, för lite kärlek och bygger upp murar i själen, för att inte skadas av gömda negativa tankar. Ibland finns hat med i bilden. När muren faller måste man bearbeta, vilket hjärnan gör med allt. Då brukar man kunna se saker ur ett nytt perspektiv som gör att lusten kommer tillbaka, vilket cannabis hjälpt till med. Ett evigt bruk hoppas jag inte behövs.

 • Göran Benedicks

  Det är väl bra om svenska straffsatser harmoniseras med omvärlden. Då lockas inte fler kriminella att agera i Sverige. Vi har väl aldrig trott att de som sysslar med bland det sämsta hos människan skulle bli bättre eller sämre av ett långvarigt straff. Det handlar väl mer om att se till att de är ur cirkulationen!

  • marlies beushausen

   Ja. Men preparaten tillverkas i skymundan, och hittar nya vägar, ändrar form och utseende. Dom som utvecklar skiten hittas sällan. Dom har underhuggare, langare som lockas av pengar. Så fort något får rubriker kommer nytt med nya namn och påhittade användningar. Så att trolla bort det med straff tror jag inte på. Det har inte fungerat hittills.
   Det måste till förebyggande information. Alla preparat påverkar hjärnan, som är centralstation för resten av kroppens funktioner. Att plötsligt bli pigg och aktiv i övermått tröttar ut hjärnan. Ännu värre om den var trött innan. Förminskade tankefunktioner framåt har ingen blivit tänd på.

 • marlies beushausen

  Jag tycker det är konstigt med en sida för reklam av narkotika nedan. Droger har förändrats över tid. Från hasch, heroin, LSD, kokain. Skillnaden idag är tablettform med kemikalier som ingen vet hur individer kommer att reagera på, som spice. Ingen vet sin känsligaste gräns, därför dör folk.
  Droger löser inga grundproblem till varför folk behöver dom. Jag tycker att det är där poängen ligger.

 • Pingback: Beatrice Ask vill se längre straff för narkotikabrott |()

%d bloggare gillar detta: