Senaste nytt

Hur socialt är det med hemundervisning?

Hur ska de då träffa några kompisar?

Ett av de vanligaste skälen som lyfts fram till varför hemundervisning skulle vara något förskräckligt är att det gör det omöjligt för de hemundervisade eleverna att träffa några vänner. Många har egna erfarenheter av att de träffat vänner genom skolan och därför drar de slutsatsen att det är omöjligt att träffa vänner på något annat sätt.

För att undersöka detta påstående börjar vi med att vända oss till forskningen. I forskningsöversikten ”Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream” finner man inget fog för denna oro över hemundervisade elevers sociala förmåga. Man skriver att: ”Despite a widespread belief that home educated students are not adequately socialized, the preponderance of research suggests otherwise.”

Något intressant att notera är att ett flertal forskare inte bara hävdar att hemundervisning är bra för barns sociala förmåga, utan att de också är förvånade över att detta faktum går emot de allmännas fördomar. Forskarna som gjort studien ”Socialization Skills in Home Schooled Children” skriver att ”Although the results of our study are consistent with previous studies conducted in this area, they are contradictory to popular belief”.

Vid en jämförelse med europeisk forskning kan det dock finnas skäl att nyansera resultaten lite. I Henk Bloks forskning av hemundervisade i Holland kommer han inte fram till att hemundervisade nödvändigtvis skulle fungera bättre socialt utan enbart att de fungerar lika bra.

Inte ens den forskningen erbjuder något stöd för fördomen om att hemundervisade skulle sakna vänner och social kompetens. Även om de kanske inte träffar andra genom traditionell skola så visar forskningen att de umgås och har en hög social kompetens ändå.

Så, hur träffar de då sina kompisar? Jag vet inte riktigt, något sätt verkar de ju göra det på. En rimlig gissning är väl genom idrottsföreningar, familjernas gemensamma bekanta, olika hobbys eller genom organisationer där hemundervisade är aktiva.

%d bloggare gillar detta: