Senaste nytt

Hur mycket lär sig hemundervisade elever – egentligen?

Det finns ingen chans att föräldrar skulle kunna stå för all den kunskapskompetens i alla sexton skolämnen som skolan kan erbjuda.” sa Jan Björklund i Rapport den 23/5-10.

På dessa grunder har inte bara utbildningsministern utan många andra avfärdat hemundervisning. Men stämmer det? Är det verkligheten helt omöjligt att elever som undervisas hemma får en undervisning som i närheten av den utbildning elever får i traditionell skola? Svaret är faktiskt att det inte går att veta. I alla fall inte om man tittar på Sverige; här har det inte gjorts särskilt mycket forskning om hemundervisade elevers kunskapsnivå.

För att få förståelse för hur mycket hemundervisade elever lär sig måste vi istället titta på forskning från andra länder. I USA gjorde Lawrence M. Rudner en stor studie 1998 på 20 760 hemundervisade elevers kunskapsnivå. Resultatet var tydligt. Det var inte, som Björklund verkar tro, hemundervisade elever som inte hade en chans att lära sig i närheten av lika mycket som elever som undervisades i traditionell skola. Tvärtom. Det var elever i en traditionell skola som hade betydligt sämre resultat.

I genomsnitt så var hemundervisade elever i klasserna mellan ettan och fyran ett år före traditionellt skolade elever. Efter årskurs fem så ökade denna skillnad. Rudner skriver att ”Home school student achievement test scores are exceptionally high”.

Denna bild bekräftas i studien ”Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream” som sammanfattar tidigare studier i bland annat Kanada, USA och England.
Det är alltså inte bara studier i Nordamerika som bekräftar denna bild utan även studier i England, som de gjorda av Paula Rothermel. Andra studier i Europa bekräftar denna bild. Henk Blok har jämfört vad hemundervisade elever i Holland presterar jämfört med traditionellt undervisade och kommit fram till att hemundervisade elever i genomsnitt når högre resultat.

Sammanfattningsvis verkar det inte finnas någon forskning som stödjer synen att hemundervisade elever skulle lära sig mindre än traditionellt skolade elever. Istället verkar forskningen tyda på att hemundervisning är överlägset vad gäller inlärning.

En version av denna text publicerades först i Miljöpartiets medlemstidning Grönt.

%d bloggare gillar detta: