Senaste nytt

Borde folkskolan förbjudas?

I tre inlägg har vi nu undersökt vanliga uppfattningar om hemundervisning. Vi har kommit fram till att hemundervisade elever varken riskerar att hamna bakom i kunskapsutveckling eller i sina sociala liv. Det omvända verkade snarare mer troligt. Vi har även ifrågasatt argumentet om att hemundervisningen skulle kunna utnyttjas av vissa föräldrar genom att på grunden ifrågasätta olika begrepp.

Argumenten som använts för att förbjuda hemundervisning är oftast felaktiga och går emot forskningen på området. Hemundervisade lär sig mer, inte mindre, än elever i traditionella skolor. Barn som hemundervisas är minst lika sociala, enligt vissa studier mer, som andra barn.

Det enda som är intakt är någon typ av grundinställning som säger att allt som är sämre än något annat ska förbjudas. Och med tanke på att vi precis kommit fram till att traditionell undervisning inte alls är så bra i förhållande till hemundervisning som fördomarna hävdar ställs vi inför en ny fråga. Borde traditionell undervisning förbjudas?

Det är många som inte får en adekvat utbildning i traditionell undervisning. Mobbningsproblematiken är ständigt närvarande i landets skolor. Elever i traditionella skolor uppmuntras att helt okritiskt acceptera vissa påståenden. All form av individanpassning lyser med sin frånvaro.

Men detta är bara några objektiva iaktagelser. Alla mänskliga val är dock subjektiva, de utgår ifrån individens uppfattning om hur saker och ting är. Därför ska vi inte förbjuda traditionella skolor. Därför måste vi om frågan någon gång kommer upp, vilket av någon anledning säkert aldrig kommer hända, stå på barrikaderna för att verka mot ett förbud.

Enbart individen kan veta vad individen önskar, och detta syns genom handling. Genom att välja en viss skola framför en annan så är det en indikation på att den eleven tror att den skolan är bäst av allt möjligt. Trots att vi sett att traditionell skola rent objektivt har många nackdelar innebär inte detta att elever av subjektiva anledningar skulle föredra denna skolform. Och om de väljer detta och manifesterar sina preferenser genom sina handlingar då är det så. Vi kan aldrig exakt veta varför människor gör vissa val och hur vi skulle kunna förklara deras val. Däremot kan vi veta att om de väljer någonting framför något annat så är det för att de tror att det kommer vara bättre för dem. Om elever då väljer att undervisas i en traditionell skola trots att den verkar betydligt sämre sett ur både ett socialt- och ett utbildningsperspektiv så är det ingenting felaktigt. De verkar helt enkelt ha preferenser som inte fångas av just de mätningsmetoderna.

%d bloggare gillar detta: