Senaste nytt

Den miljövänliga socialismen – en myt som drivits alldeles för långt

 

Ta hand om jorden, men ljug inte

Det finns en myt som har spridits över världen. Den har spridits i många kretsar, bland många folkgrupper, i många länder. Det är idén om att kapitalismen är den primära drivkraften för ett av de största hoten för mänskligheten och vår korta förekomst – miljöproblem och global uppvärmning. Många vänstervridna intellektuella, men också anti-vetenskapliga och icke-faktabaserade tramsjournalister, menar att det som driver den vackra blå pärlan i fördärvet är jakten på profit och att dess räddare är den välvilliga staten och dess räddande röda vingar. Men så är inte fallet. Jag har tagit på mig uppgiften att bevisa det motsatta. Att det är kapitalism och ekonomisk tillväxt som gynnar miljövänliga innovationer och att det är socialistiskt förtryck som för med sig den förödande miljöförstörande kraften.

Det första är egentligen tämligen simpelt. Alla som är någolunda insatta i liberal ekonomi – vare sig man är österrikare, neoklassiker eller lärling från chicago-skolan – vet att den fria marknaden bär med sig innovationer. Nya kreativa produkter föds på den fria marknaden. Det spelar ingen roll om det handlar om brödrostar, elbilar eller nya miljövänliga energikällor. Den fria marknaden främjar kreativtet och skapande. Dessutom är den som producerar tvungen, det vill säga om hen vill tjäna pengar, att följa efterfrågan. Idag har det blivit en trend att köpa miljövänliga produkter. På en fri marknad kommer då givetvis miljövänliga produkter att skapas. Svårare än så är det inte.

När det kommer till myten om att kapitalism är den miljöförstörande kraften och att socialismen räddar miljön är det endast en dum lögn utan någon som helst fakta till underlag. Faktum är dock att socialistiska republiker är bland de stater som har varit värst på att smutsa ner denna fantastiska planeten. Det finns oräkneligt många exempel. Världen verkar ha svårt att inse att fri företagsamhet är oförenligt med miljöskydd trots allt?

Sovjetunionen är till att börja med den första av många av de socialistiska stater som har lidit mest av miljöförstörelsen. För att citera ekonomen Marshall Goldman –”The attitude that nature is there to be exploited by man is the very essence of the Soviet production ethic.”Det är en minst sagt sorglig, men sann, företeelse.

Ett typexempel är hur sovjeterna förstörde och exploaterade Svarta havet i mitten av det förra århundradet. Det finns inget privat ägande som kunde hindra staten från att göra vad den ville. Och det gjorde den. Utan nåd. Längs Svarta havets kustremsa använde sig staten av allt möjligt de kunde hitta till material för att bygga. Till slut kom kustremsan att minska med ungefär 50% mellan 1920 och 1960. Byggnader, sjukhuset, hem och till och med ett vilohem för militärer kom att drivas ner i havet tack vare sovjeternas vårdslösa handlingar. Miljövänligt? Knappast.

Ett annat klassiskt exempel är ju olyckan på kärnkraftsverket i Pryptiat, Chernobyl, 1986 i var en hel stad på cirkus femtio tusen människor fick evakueras. Många fick permanenta skador, och dessutom så spred sig radioaktiviteten. Det är inget fel med kärnkraft per se; så länge kärnkraften är säker är det en fantastisk energikälla. Men ryssen var allt annat än säker.

Bajkalsjön, som är trodd att vara världens äldsta och djupaste sjö, är också ett exempel på hur lite socialisterna i Sovjet brydde sig om miljön. I sjön dumpade fabriker miljontals liter avfall i sjön, varje år. Resultatet blev att djurlivet i sjön har minskat med över 50% på femtio år.

Bajkalsön – vacker, men snart helt förstörd

 

Gång på gång visade ryssarna hur den stora välvilliga staten var oförmögen till att skydda miljön. Det slutar inte där. Det fortsätter i Kina, Polen, gamla Tjeckoslovakien och i Östtyskland. Om du vill ha mer underlag, läs gärna Thomas J. Dilorenzos fantastiska artikel om frågan.

Kapitalismen å andra sidan bringar välstånd, och välstånd är nyckeln till en god miljö. ” People love a clean, healthy, beautiful natural environment. The trouble is, not everyone can afford it” skriver Isaac M. Morehouse i en artikel på Mises Daily. Den som har råd med miljövänliga produkter och energikällor kan givetvis ha det, men i fattiga länder, som inte präglas av kapitalism och frihandel, har människor helt enkelt inte råd med det. Det är också en fråga om marginalnytta. Ett briljant exempel är på en liten fattig pojke. Hans prioritet på dagen är att hitta mat, sedan skiter han rent ut sagt i om han kan kan källsortera. Han slänger det på gatan. Men pojken är inte att beskylla; det hade varit annorlunda om han hade det gott ställt.

Givetvis behövs också information. Mycket kan tänkas bero på bristande kunskap. Men det kommer knappast direktiv och lagar skapa. I vilket fall kan vi dra slutsatsen att den miljövänliga socialismen är en myt, en myt som har drivits alldeles för långt.

 

 

andreas [at] frihetssmedjan.se

 • Robin

  Intressant tes, som jag håller med om. Men ett par exempel på sovjetisk miljöförstörelse och att kapitalismen har legat bakom miljövänliga produkter visar inte på att socialism är miljöförstörande.

  Norberg skriver i en av sina böcker (tror att det är ”Global rättvisa är möjlig”) om sambandet mellan kapitalism och miljöförstörelse. Intressant!

  • ”Intressant tes, som jag håller med om. Men ett par exempel på sovjetisk
   miljöförstörelse och att kapitalismen har legat bakom miljövänliga
   produkter visar inte på att socialism är miljöförstörande.”

   Roligt att du håller med mig. Läs gärn artiklarna jag länkar till, där ges många fler exempel på hur socialism är oförenligt med en god miljö.

 • Du har helt rätt i att socialism i sig inte är miljövänlig, och att många socialistiska stater har drivit en vidrig miljöpolitik. Däremot är det fel att säga att marknadsekonomi nödvändigtvis skulle vara miljövänlig. Tvärtom: marknadsekonomin idag fungerar som om det fanns en oändlig mängd resurser och som om klimatförstörande utsläpp inte får några konsekvenser – marknadsekonomin är kortsiktig. Därför behövs statliga styrmedel, så att företagen tvingas ta det miljöansvar de själva vägrar erkänna.

  • Det håller jag med om. Givetvis bör det finnas statliga regleringar för koldioxidutsläpp och dylikt. Sådant som skapar den tredje parten. Men jag är fortfarande övertygade om att marknadens innovationer, i alla fall delvis, kan bidra till en positiv miljöutveckling.

 • Jag tycker att frihetssmedjan brukar ha betydligt högre standard än denna artikel. För det första är det ganska få socialister som strävar efter en kommunistisk diktatur, eller anser att sovjetunionens hade en särskilt vettig miljöpolitik. Även om de såklart finns. Trots det har jag andå svårt att se hur de socialistiska idealen skulle vara särskilt omiljövänliga.

  Sedan tycker jag att det näst sista stycken är rent utsagt felaktigt. Välstånd är inte nädvändigtvis nyckeln till god mijö. Det är trots allt de rika som förstår våran jord. Jag tvekar på att du skulle hitta en enda socialist som inte står på pojkens sida i fallet du tog upp. Det socialister ställer sig imot är det såkallade slit och släng samhället, samt det tillväxtidealet som marknadsekonomin står för. Något som absolut inte gynnar ekonomin.

  • ”För det första är det ganska få socialister som strävar efter en
   kommunistisk diktatur, eller anser att sovjetunionens hade en särskilt
   vettig miljöpolitik. Även om de såklart finns. Trots det har jag andå
   svårt att se hur de socialistiska idealen skulle vara särskilt
   omiljövänliga.”

   Skilj på intentioner och konsekvenser. Jag tror att det är ganska få socialister som står för fattigdom och klasskillnader heller, men de socialistiska republikerna var ändå bland de fattigaste stater som någonsin existerat i kombination med de stater som haft störst klassskillnad någonsin genom historien. En liten elit badade i välstånd medan folket fick slita och lida.

   Är det vad de flesta socialister strävar efter? Tveksamt.

   ”Sedan tycker jag att det näst sista stycken är rent utsagt felaktigt.
   Välstånd är inte nädvändigtvis nyckeln till god mijö. Det är trots allt
   de rika som förstår våran jord.”

   Inte nödvändigtvis. Exemplet med Sovjet och andra socialistiska stater motbevisar det.

   Dessutom finns det många fler exempel än Sovjet. Läs gärna artiklarna jag länkar till också.

 • Klas hat

  Konsten att märka flisan i någon annans öga men inte bjälken i sitt eget!

  Att ta upp några exempel från Stalins Sovjet (som nog majoriteten av alla socialister tar avstånd ifrån) säger ingenting. På samma sätt finns det otaliga exempel på kapitalistisk miljöförstöring. Union Carbide-katastrofen i Bhopal, Coca-Cola och Pepsis uttorkning av vattendrag i Indien, Chiquitas(/United Fruit Companys) och Doles tunga bekämpningsmedel i b la Sydamerika, BP’s oljeskandal i Mexikanska golfen, McDonalds skövling av regnskog, Skanskas utsläpp av Rocha-Gil i Hallandsåsen och så vidare i oändlighet.

  Kapitalismen föder ha-begär efter saker som egentligen är helt onödiga för att leva ett lyckligt liv. Ta till exempel en lyxyacht – släpper ut extrema mängder koldioxid, och bara finns tillgänglig för den med enorma tillgångar. Ett helt onödigt utsläpp.

  Kapitalismen är målrationell, inte värderationell. Den strävar efter att maximera vinst – oavsett konsekvenserna. Många företag med, falsk marknadsföring, ”greenwashing” och falska miljömärkningar (typ Rainforest Alliance som fått kraftig kritik från flera håll).

  Någon nivå på researchen kan man väl ändå kräva.

  • Givetvis finns det även problem på marknaden. Den är inte perfekt men det är ingen jag har påstått. Endast att problemen löses bäst med någon typ av marknad, förmodligen reglerad.

   Läs gärna artiklarna jag länkar till. Där finner du många fler exempel. Jag skriver även i artikeln: ”Det fortsätter i Kina, Polen, gamla Tjeckoslovakien och i Östtyskland.
   Om du vill ha mer underlag, läs gärna Thomas J. Dilorenzos fantastiska artikel om frågan.”

   • Klas hat

    Halvbra svar. Du bemötte fortfarande inte målrationalitet vs värderationalitet. Det kapitalistiska systemet har bara ett mål, profit. Om profit är ett självändamål så blir de mål som hindrar profit sekundära. Till exempel miljö.

    PS
    Glömde förut: Att det i några få västländer finns en tillfällig ”trend att köpa miljövänliga produkter” stoppar inga kolkraftverk eller oljebolag.

    • Fast nu tycker jag bara att du håller på att bli otrevlig.

     Jag har aldrig förnekat att det kapitalistiska systemet bygger på profit och jag erkänner att marknaden inte är perfekt. Därför behöver den regleras. Givetvis stoppar marknadens krafter varken kolkraftverk eller oljebolag.

     Bolag som bidrar till global uppvärmning bör givetvis regleras. Har jag någonsin sagt emot dig?

     • Klas hat

      Varför tycker du att jag är otrevlig? För att jag tycker att din analys är grumlig?

      Hur ska man reglera de här bolagen menar du? Det fungerar ju uppenbarligen inte idag eftersom de flesta företagen i mina exempel fortsätter sina härjningar?

      Ett annat exempel på kapitalismens brist på långsiktighet är kärnkraftsfrågan. Kärnkraft bidrar mindre till koldioxidutsläpp, men det är fortfarande en ändlig resurs. Och avfallsprodukterna är skadliga för människa och miljö.

      Även när du skriver ”en som har råd med miljövänliga produkter och energikällor kan givetvis ha det, men i fattiga länder, som inte präglas av kapitalism och frihandel, har människor helt enkelt inte råd med det.”

      Lite som att man skulle bli en miljöhjälte av att köpa elbil eller ett modernare kylskåp. De verkliga miljöhjältarna är väl de som inte har råd att konsumera massa onödiga produkter?

      Dagens kapitalistiska system bygger på oändlig tillväxt. Och oändlig tillväxt funkar inte i en ändlig värld. Hur förklarar du till exempel att koldioxidutsläppen sjunker i kapitalismens kriser? Jag förklarar det genom – vad som är dåligt för kapitalismen är bra för miljön.

 • Klas hat

  Just det, en sak till – läs gärna på om ”planerat åldrande”. En kapitalistisk och oerhört miljötärande uppfinning.

 • Asystoli

  Genom koldioxidmyten som framgångsrikt spritts av klimatisterna flyttas fokus från tredje världens rovdrift på djur och natur. Se bara på slakten av elefanter i Afrika för att ta ett mycket sorgligt exempel. Eller att Brasilien har genomdrivit lagar som dessvärre ökar möjligheten till kalhyggen av regnskogarna. Politik som är fullständigt omöjligt i de västerländsk demokratierna. Men detta talas det inte om, nej istället så ska vår frihet begränsas och gammalt tugg om planekonomi dyker upp med nya (klimat-)kläder. Planeten kommer må så mycket sämre av denna kontraproduktiva vänsterpolitik.

  • Mippi

   Skyll på tredje världen bara, gör det. Och fortsätt ät dina härliga kapitalistiska McDonaldsburgare (som är en av de egentliga orsakerna till skövlingarna).

 • Lorentz Tovatt

  Oj. Det är onekligen en bedrift att prata så mycket om fakta i ett inlägg, därefter komma med påståenden och sedan inta kunna underbygga dom med fakta. Bra jobbat, eller nåt.

  Ger dig en retorisk fråga att fundera på: Hur mycket koldioxid per capita släpper kapitalismens högborg USA ut i jämförelse med andra nationer?

%d bloggare gillar detta: