Senaste nytt

Känd riskkapitalist vårdhjälte!

20121123-114751.jpgDen infekterade frågan om vinster i vården är nu löst för Grönköpings del. Vår lokala vårdjätte, Commandora Care AB, har nämligen fattat policybeslutet, att verksamheten skall drivas med förlust. Hr statsrådet Joel Eriksson (S) kan därmed lugnt förbjuda alla vinster i vården. Och hr riskkapitalist Donald Beaumaré, som kontrollerar Commandora Care, är nöjd, då konkurrerande vårdbolag nu tvingas lämna branschen.

I stora matsalen på Stadt påträffar GV:s utsände de båda framsynta vårdhjältarna, där de fira av den lyckliga utgången med en rejäl brakmiddag.

– Känns prima, utbrister hr riskkapitalist Beaumaré och lyfter grogglaset till hälsning.

– Hedgefonden Beaumaré Equity köpte, som bekant, ut ålderdomshemmet Haltero, komplett med pensionärer och allt, för några år sedan och stajlade om detta till dagens Commandora Care AB, erinrar hr adv. B.

Men med vår höga etiska nivå insågo vi strax, att det är omoraliskt att tjäna pengar på våra gamla. Alltså anpassade vi vår affärsidé till vård i förlustsyfte, och ha vi redan framgångsrikt förlorat åtskilliga miljoner. Och kunder/pensionärer strömma nu till i stora skaror, ty vem vill inte bli vårdad av ett bolag som inte ser å vad det kostar å sig, frågar den dynamiske entreprenören nog så retoriskt.

Allt för de gamla!
Hr stadsr. Eriksson (S), som inte hunnit längre än till punschen, är lika entusiastisk.

– När nu broder Beaumaré kom på den geniala idén med vård i förlustsyfte, var saken klar. Skönt att vi kunde få till ett vinstförbud, så att det blir tyst ute på vänsteryttern. Nu ser jag verkligen fram mot 1:a maj-demonstrationerna, där jag personligen skall bära ett plakat med krav på förbud mot vinster i vården, avslutar hr E. med något landsfaderligt i blicken.

– Men är det inte trist att förlora pengar, frågar GV. En förnärmad riskkapitalist Beaumaré reagerar snabbt:

– Vi sätta åldringarna främst, och vårdkvaliteten tumma vi inte på. Ha vi sålunda rekryterat toppkrafter till styrelsen i Commandora Care, såsom mig själv som ordförande och hr Eriksson (S) som vice d:o.

– Det blir dyrt, men vård måste få kosta! Och förstklassiga lokaler för våra gamla är nödvändiga; dem hyra vi av fastighetsbolaget Beaumaré Real Estate AB. Det kostar också, men det äro vi skyldiga våra åldringar.

Kommunala pengar!
Ett vackert lån från Grönköpings Sparbank, mot kommunal borgen, tryggar förlustverksamheten – in i nästa mandatperiod.

– Och då, när pengarna äro slut, kunna vi åräkna kommunala strukturpengar, ty ingen vill väl att våra gamla skola ställas på gatan, säger den framsynte hr Beaumaré.
Med en rysning försäkrar hr stadsr. Eriksson (S), att han – vid sin åldriga moders vördiga huvud – aldrig skulle medverka till något sådant.

OBS! Detta är en återpublicering av Grönköpings Veckoblad – en tidning för politisk satir. www.gronkoping.nu

sofia [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: