Senaste nytt

”Oberoende” är ett oanvändbart argument i tv-licensdebatten

SVT - Fri television?

SVT - Fri television?Idag meddelade regeringen att tv-licensen blir kvar, i alla fall tills vidare. Debatten kring dess vara eller icke vara är dock oftast baserad på helt fel premisser.

Public service och dess finansiering har debatterats under lång tid. Nyligen föreslog Public Service-kommittén att licensavgiften i dess nuvarande form skulle ersättas av en avgift liknande begravningsavgiften. Ramaskriet har varit stort och idag meddelade regeringen att nuvarande licensavgift blir kvar tills vidare.

Vissa, som Ville Nordström, har haft sunda argument för varför nuvarande licensavgift ska vara kvar – nämligen att de som inte tittar på SVT kan bryta mot lagen och hävda att de inte äger en TV, när Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) frågar om de händelsevis inte har en TV som alla andra. De flesta har dock dragit en lättnadens suck för att SVT:s oberoende nu är säkrat.

Problemet är att SVT:s oberoende varken skulle bli större eller mindre med en avgift via skattsedeln istället för via RIKAB.

Nu har det slagit slint hos grabben, tror ni säkert. Vi vet ju alla att public service är oberoende, det har vi ju sett i reklamspottar i public service-kanalen SVT. Om ni orkar med lite juridik kommer jag dock snart att ha övertygat er om motsatsen. Processen för att SVT ska kunna sända sina program är nämligen längre och mer politisk än ni tror och ser ut på följande sätt.

Sändningstillstånd

För att över huvud taget få sända radio och TV i Sverige krävs ett sändningstillstånd. Reglerna för dessa sätts upp i Radio- och TV-lagen (2010:696). För den som ska sända kommersiell radio eller TV meddelas tillstånd av Myndigheten för radio och TV. För den som ska tilldelas licensmedel ur public service-potten meddelas däremot tillståndet av regeringen (4 kap 3 §). Med andra ord är det politiskt tillsatt regering som bestämmer vilka regler som gäller för vad SVT ska sända. Under de allra flesta mandatperioderna har vi dessutom haft minoritetsregeringar, även under Socialdemokraternas långa maktinnehav, vilket innebär att en politisk minoritet haft bestämmanderätt över sändningstillståndet. SVT:s nuvarande sändningstillstånd meddelades 2009 av Alliansregeringen under Fredrik Reinfeldt och gäller 2010-2013, vilket innebär att även nästa sändningstillstånd kommer att meddelas av Alliansregeringen.

För säkerhets skull finns också en möjlighet att upphäva sändningstillståndet, i enlighet med 11 kap. 1, 2 och 7 §§ radio- och TV-lagen.

Insamling av licensmedel

Enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, ska alla som har en TV-mottagare betala radio- och TV-licens. Med andra ord finansierar alla människor som har en fungerande TV också verksamheten i radion, medan den som bara lyssnar på radio kan göra detta på TV-tittarnas bekostnad.

I lagen framgår också (7 §) hur stor radio- och TV-avgiften är. Eftersom detta är en lag så är det riksdagen som beslutar om ändringar i den, normalt sett efter att regeringen lämnat en proposition. Det är alltså politikerna i riksdagen som bestämmer hur mycket pengar som public service-bolagen ska ha att dela på.

Licenspengarna betalas in till RIKAB, inte till SVT eller något av de andra bolag som bedriver public service-verksamhet. RIKAB i sin tur betalar minst månadsvis in pengarna till Riksgäldskontoret, så att de kan förvalta pengarna (29 §). Med andra ord är det ett statligt verk, vars huvudsakliga uppgift är att vara statens internbank, som hanterar pengarna, fram tills de betalas ut till publice service-bolagen.

Utbetalning av licensmedel

Om någon nu trodde att pengarna sedan går ut till SVT när de behöver dem, så är det i högsta grad en sanning med modifikation. För att få ut pengarna måste SVT och de andra public service-bolagen uppfylla ett antal villkor, fastställda i deras anslagsvillkor. Anslagsvillkoren lämnas av regeringen som en proposition till riksdagen, som därefter fastställer dem. Detta görs årsvis. I dessa villkor står dels hur mycket pengar de olika public service-bolagen har rätt att få ut, dels vilka villkor som ska vara uppfyllda för att respektive bolag ska kunna få ut pengarna. Riksdagen fastställer alltså villkoren för att SVT ska få ut några pengar, vilket alltså är extra villkor utöver de som gäller för att de alls ska få sända TV.

SVT kan för tillfället lyfta medel från det så kallade rundradiokontot tidigast den 7:e varje månad. Pengarna betalas ut, efter inkommen rekvisition från SVT, månadsvis i förskott. SVT måste alltså be om pengarna, de kommer inte automatiskt.

Oberoende?

Om vi rekapitulerar inser vi att regeringen i ensamt majestät bestämmer villkoren för hur, var, när och vad SVT och de andra public service-bolagen får sända. Därefter tas licenspengarna in, i enlighet med ett politiskt beslut av riksdagen. De samlas in av RIKAB, ett statligt ägt företag som kontrolleras av regeringen. Pengarna stannar dock inte hos RIKAB utan hamnar hos statens internbank Riksgäldskontoret. Där ligger de tills SVT eller de andra bolagen skickar in en rekvisition för att få ut lite pengar, där tilldelningen sker i enlighet med ett beslut i riksdagen och med en kontroll av att bolagen uppfyllt de politiskt fastställda villkoren för detta.

Hur tycker du att public service ska finansieras?

View Results

Loading ... Loading ...

Om jag räknat rätt betyder det att ett regeringsbeslut och två riksdagsbeslut måste följas för att ett public service-bolag ska få en utbetalning av licenspengar. Plus att både Radio- och TV-lagen och lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst stiftats av riksdagen.

Det finns några små skillnader mellan att ha nuvarande system för licensavgift och att övergå till en gemensam finansiering via en särskild avgift på skattsedeln. Oberoendet, däremot, skulle inte påverkas nämnvärt, och är därför ett helt irrelevant argument i debatten om avgift via RIKAB eller skattsedeln.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: