Senaste nytt

Vilda Tyresö – en berättelse om väljarförakt

Demokratifail. I helgen var det en folkomröstning i Tyresö kommun i södra Stockholm. Frågan var om kommunen skulle fortsätta med redan införda införda taxor i äldreomsorgen. Detta val fick stor uppmärksamhet som de nog inte hade väntat sig.

Den 28 oktober 2011 lämnades en begäran in om folkomröstning för avgifter i vården för äldre och personer med funnktionsnedstättning. Begäran bestod av 4546 namnunderskrifter och lämnades in av oppotionspartierna och PRO.

Orsaken till detta var att pröva ett beslut som togs den 14 oktober 2011. Den 8 mars 2012 bestämdes det att en folkomröstning skulle hållas.

Så här långt är jag med på det spåret och alla parter är nöjda med läget.

Strax innan valet lanserar oppositionspartierna kampanjen ”Gilla Trygghet”, vilket får som följs att Alliansen skapar kampanjen ”Gilla Trygghet”. Dock erkänner de att ”lånat” idéen. Fast de ändrar sig sen.

Två veckor innan valet väljer Alliansen att visa exempel på hur den nya taxan gynnar de äldre. Oppositionen konstaterar att informationen är fel:

– Det är bedrövligt att kommunen går ut med medvetet felaktig information. Vi har påtalat att det är fel siffror och ändå låter man informationen hänga kvar, säger oppositionsrådet Anita Mattsson (S).

Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande, replikerar:

– Socialdemokraterna har fel. Det här exemplet är inte ett exempel, utan ”Nils” är faktiskt en verklig människa av kött och blod som bor här i kommunen. Uppgifterna i exemplet är korrekt.

Exemplerna är sanna, men utvalda. Väl utvalda.

Så här långt hänger jag inte riktigt med. Inför ett val måste man ju få oberoende information från båda håll. Här har man fått absolut ingenting.

Valresultatet slutar med följande resultat:

Ja 1287
Nej 7865
Blanka 208
Ogiltiga 96

Totalt bor det 32 568 röstberättigade personer i Tyresö. 9456 valde att gå och rösta, alltså 29 procent. Detta går inte att se på något annat sätt än en tyst protest. En protest för att medborgarna i Tyresö inte har fått möjlighet att ta ett beslut, på grund av partipolitisk övertygelse som går före demokrati.

Utifrån siffrorna kan vi lätt se at de som röstade inte röstade på Alliansen. Trots 57.33 % i valet 2010 med ett röstdeltagande på 84.50 %.

Frågan är vi ställer oss är därför, varför sviker kärnväljarna Alliansen? Eller har de endast 1287 kärnväljare.

Vad tror då de förtroendevalda?

MUF Tyresös ordförande visar tydligt att SO-ämnerna i skolan inte verkar ha så stor inverkan på vissa människor. Inte sunt förnuft heller.

 

Fredrik Saweståhl menar att få är missnöjda med Alliansens ledarskap.

Valresultatet kan tala för sig själv. Varför sviker väljarna Alliansen?

Alliansen i Tyresö ska få ett tips från mig:

Prioritera demokrati och tro på människors förmåga att ta egna beslut utifrån oberoende information. Det finns vettigare saker än att tramsa och kompromissa med demokratin. Lycka till.

jessica [at] frihetssmedjan.se

 • Torhild

  70 % av Tyresöborna menade kanske att de valt kommunalpolitiker för att fatta just sådana här beslut. Så när socialisterna ville höja valtemperaturen genom att kasta bort ett antal miljoner på en meningslös kommunal folkomröstning i en struntfråga, var det enda rimliga att röstskolka. En icke avlagd röst är också en röst.

  Och själv har jag härmed avlagt min röstförklaring.

  • Oskar Lindgren

   Man kan kanske dra den slutsatsen, men det går ju inte att veta. Du pratar ju endast om den egna röst.
   Sedan undrar jag hur en folkomröstning kan vara meningslös när man har två tydliga val att välja emellan?

   • Torhild

    Jag talar för mig, men knappt nån jag känner har röstat, och med motiv liknande mina. Det var socialisterna som tvingade fram denna kostbara omröstning, där finns så klart ett engagemang mot varje förslag från ”borgarna”. Inte konstigt att de blir överrepresenterade bland den minoritet som röstat!

    Vad gäller tydliga val, är det ungefär lika tydligt som kärnkraftsomröstningen, där det inte fanns något riktigt nej-alternativ, som man kunde rösta på om man ansåg kärnkraften ”livsfarlig”, ej heller ett riktigt ja-alternativ, om man ansåg att kärnkraften var säker och borde byggas ut kraftigt.

    Dessutom har bägge sidorna ägnat sig åt kampanjande med desinformation, skillnaden mellan alternativen är som linje 1 och linje 2 i kärnkraftsomröstningen, liten skillnad, verkligheten styr. Och kommunalpolitikerna borde ta sitt ansvar och styra efter mandatfördelningen enligt de ordinarie val som skett.

    Tycker jag.

    • Torild: 1. Är SPF socialister? 2. Är MP socialister? 3 .Är alla de som skrivit på, mer än 4000 personer socialister?
     4. Vad har nej-sidan användt för desinformation?
     5. Tycker du att det är ok att ljuga i valrörelsen för att sedan få makten och göra som man vill?

  • Alliansen hade all makt att använda pengarna till omsorgen om äldre och funktionsnedsatta istället för till folkomröstning. Men det ville de inte.
   En struntfråga tycker nog inte de äldre att de är som drabas av de krafitga avgiftshöjningarna. Inte kanske heller deras anhöriga som också får ta smällen.
   Jag håller med dig, en icke avlagd röst är också en röst. Alla har rätten att påverka valresultatet. Det gjorde fler än 9 000 personer och nästan 8 000 tyckte att avgifterna ska sänkas. Ett rungande nej för de höjda avgifterna.
   Trots de dåliga förutsättningarna för ett bra valdeltagande är det ett klart och tydligt besked.

 • Major_Stofil

  Det som inte röstat röstade inte. Punkt. Att sitta och gissa varför är ganska ointressant, eftersom det bara reflekterar den enskilde tolkarens preferens.
  I övrigt är det väl så att egenintresset talar, här. Vem vill ha högre avgifter? Den svenska modellen är ju ständigt att låta ngn annan betala…

 • Några kompletteringar:

  1. Folkomröstningen/folkinitiativet är en kritik mot dels de kraftiga avgiftshöjningarna och dels att alla partier (inklusive allianspartierna) i
  valrörelsen 2010 lovade pensionärerna att inte höja taxorna. Några månader senare
  höjde man dem mycket kraftigt, utan någon konsekvensanalys. Man har alltså gått
  till val på en lögn och har inte mandat för höjningarna.

  2. Även
  pensionärsorganisationen SPF (som är kopplade till de borgerliga) var med vid
  insamlandet av namn och vid överlämnandet av namnunderskrifterna. Också
  enskilda individer från bl a handikapporganisationer (vid insamlandet).

  3. Folkinitiativet
  gällde ”Stoppa avgiftshöjningarna inom omsorgen om äldre och
  funktionsnedsatta”.

  4. Majoriteten blev så
  tvungna att acceptera folkomröstningen, men beslutade sen att göra om och ludda
  till frågeställningen till ”Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya
  taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som
  beslutades i april 2011?”.

  5. Nätverket
  ”Gilla trygghet” (- rösta nej) har funnit i 1,5 år, men bestämde
  namnet på valkampanjen i juni. Det finns/har funnits en facebooksida och en
  blogg. Valmaterial, knappar, affischer och trycksaker har tagits fram och
  delats ut (även när Moderaterna varit närvarande).

  6. 8 september registrerade
  Moderaterna internetdomänen ”gillatrygghet.se”, och ett par dagar
  därefter fanns det en hemsida med samma namn. Gilla trygghet – rösta ja.
  Moderaterna nöjer sig inte med att kopiera valslogan, utan använder också ”tummen
  upp” en symbol som nej-sidan använt, men en annan bild.

  7. Därutöver har
  valnämnden (som ska syssla med genomförandet av folkomröstningen, rösträkning,
  vallokaler, information kring detta) tagit fram ”neutral”
  kommuninformation. Utan att ha fått något uppdrag vare sig ifrån
  kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

  8. Detta beslut är
  överklagat till Förvaltningsrätten av bl a mig. Förvaltningsrätten bad kommunen att yttra
  sig och som ”neutral” handläggare från kommunen svarar Li Björk – som
  varit förtroendevald för Moderaterna i många år i Tyresö.

  9. Den s k neutrala kommuninformationen är vinklad och
  tendentiös. Man framställer det som att det bara är äldre med goda inkomster som
  drabbas. Så är inte fallet. Kommunen har annonserat i Mitt i Tyresö, haft utställning
  i kommunen och information har till och med gått ut med röstkorten. Denna information har upplevts väldigt otydlig av Tyresöborna.

  10. Kommunen borde ha skickat ut neutral information redan innan sommaren om att folkomröstning skulle hållas och att det gällde frågan om avgiftshöjningar inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta. Det är det det demokratiska folkinitiativet gäller.

  11. När det sedan uppdagas att kommunens
  exempel med Nils som ska visa att han som har låg inkomst inte drabbas så
  hårt, är detta ”verkliga” exempel mycket missvisande. Det visar sig att Nils
  har en förmögenhet på mist 250 000 kr och får därför mer än 500 kr lägre i
  avgiftshöjning än om han inte skulle haft det. Ja, läs LÄGRE. Kommunen och
  Moderaterna vägrar dock att komlettera med denna information.

  Moderaterna
  har inte haft mycket till valkampanj, utan – det är mest nej-sidan som synts. De
  har luddat till frågeställningen, valinformationen och förvillat
  Tyresöborna genom att kapa nej-sidans valkampanjnamn/slogan. Troligtvis har Moderaternas strategi varit att få till ett lågt valdeltagande. För då kan man ju strunta i valresultatet….

 • Jag glömde en detalj: Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl skriver på Moderaternas hemsida att oppositionen försökt stoppa kommuninformation
  och att ”Förvaltningsdomstolen avslog överklagandet nyligen med motiveringen
  att de inte kan stoppa Tyresö Kommun från att informera om ett val och hur
  folkomröstningen genomförs efter beslut i kommunfullmäktige.”

  Saweståhl borde känna till att Förvaltningsrätten ännu inte
  avgjort målet. Alltså finns det inte någon motivering. http://www.tyresomoderaterna.se/visa-nyhet/items/oppositionen-foersoekte-stoppa-information-om-folkomroestningen.html.
  Att kommunen har brustit när det gäller att informera klart och tydligt och i ett tidigare skede att vi ska ha en folkoröstning och hur det ska gå till beror knappast på oppositionen. Det är inte det denna fråga gäller, utan valnämndens mandat att fatta beslut om vinklad och tendentös information.

 • Carina

  Jättebra att Marie kom med tydliga förtydliganden om den politiska processen… Förhållningssättet och kulturen i Tyresö…
  Tack! 🙂

 • Pingback: Fortsättningen om vilda Tyresö « Jessica Schedvin()

%d bloggare gillar detta: