Senaste nytt

Sluta ljuga om fattigdomen, SvD!

20120802-163926.jpgSvDs Erik Paulsson Rönnbäck skriver den 30/7 2012 om fattigdomens utveckling och påverkan från hyresrättsombildningar. De senaste månaderna har företrädare för Rädda Barnen och Fredrik Segerfeldt diskuterat fattigdomsbegreppet. Sveriges Radio gjorde ett omdiskuterat program om Fattiga Frida, utan att meddela att hon ägde en lågt belånad bostadsrätt. Det är dags att syna debatten och fråga sig om det är fattigdom att inte ha ett xbox och en stadsjeep, eller om det är viktigare att bekämpa den absoluta fattigdomen. I alla fall om man vill höja människors reella inkomster över tid genom att låta dem behålla sina pengar och låta marknaden växa naturligt.

Diskussionen har präglats av en retorik som bottnar mycket i rättspatos med fokus på orättvisor. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson lämnade ett par barnglasögon på under sitt tal på scenen i Almedalen under årets politikervecka, med syfte att få Reinfeldt att uppmärksamma och åtgärda barnfattigdomen. Retoriken är bekant och vanlig, men Romson skiljer sig från till exempel RB genom att lyfta ett verkligt problem med utanförskap. Det är viktigt att diskutera verkligt utanförskap och hur man kan förbättra människors levnadsvillkor, även om vi alla har olika idéer om hur det ska gå till.

Att diskutera relativ fattigdom utan att fundera över begreppet kan vara kontraproduktivt, som i fallet med Frida. Backlashen mot de som verkligen har det svårt blir tydligt, eftersom exemplet möjliggjorde att man kunde sopa problemet under mattan, eftersom det inte var någon ”riktig fattigdom”.

På något märkligt sätt har SvD och Paulsson Rönnbäck lyckats visa hur medelinkomsten i vissa ytterförorter har minskat med så mycket som 30% på 30 år. Men hur är det egentligen med statistiken? SvDs faktakollen lär se rött ljus när de synar sina egna, eftersom statistiken inte stämmer. Utöver att det relativa fattigdomsbegreppet är tvetydigt och svårt att röra sig med av olika anledningar, har man alltså gjort tabben att understryka sin egen ståndpunkt med felaktig återgivning av statistiken. Vi återkommer till detta.

Paulsson Rönnbäck inleder med en kort intervju med Viveka Zuhr, som bytte sitt radhus i Sollentuna mot en lägenhet på Södermalm:

– När jag flyttade hit tyckte folk att jag bodde lite off. Då var det fortfarande småstadsaktigt och folk hejade på varandra, nu har det blivit mycket fler kafémänniskor, säger Viveka Zuhr.

Agendan hos Paulsson Rönnbäck understryks med denna intervju. Det är tydligt att han vill visa hur ombildningar av hyresrätter skapar fattigdom och utanförskap. Något obehagligt är det att det finns en underliggande ton av avsky mot att människor tjänar pengar i allmänhet, och att vissa tjänar mer än andra i synnerhet, något som är mycket vanligt i retoriken kring ombildningskritiken såväl som i diskussioner om fattigdom. Det är så att säga andra sidan av myntet hos omfördelningsivrare med mersmak för ”rättvisa” och låga inkomstskillnader.

Citatet lämnar en minst sagt annorlunda eftersmak, det är tydligt att skribenten föredrar en innerstad konserverad i klasskampsanda. Folk med stadsjeepar och rika kafémänniskor är något dåligt, det är bättre att bibehålla ett lantligt småstadsideal där alla tjänar lika lite.

Men åter till statistiken. Martin Borgs skriver i sitt blogginlägg om att statistiken som källan Sweco/Stockholms stad, som även SvD använder sig av i sagda uppslag, inte återgivs på ett riktigt sätt.

Problemet är att SvD sprider osanningar om fattigdom, eftersom tidningen redovisar statistiken felaktigt.

SvD skriver att ”slantarna” har blivit färre i ytterförorterna, och att genomsnittslönen i Bredäng, Kista, Vårberg, Sätra och Skärholmen har minskat med 51 procentenheter. SVT och SR citerar SvD och skriver att ”medelinkomsten minskat med mellan 20 och 30 procent i stadsdelar som Tensta, Vårberg och Skärholmen”.

I verkligheten ser utvecklingen av medelinkomsten ut så här (1991-2010):

Bredäng: ökning från 130.048 kr till 175.447 kr
Sätra: ökning från 140.808 kr till 192.655 kr
Skärholmen: ökning från 125.654 kr till 165.234 kr
Vårberg: ökning från 136.810 kr till 183.376 kr
Kista: ökning från 154.215 kr till 214.394 kr

Genomsnittslönen i dessa stadsdelar har alltså ökat med mellan 32 och 39 procent.

Statistiker och ekonomer får gärna vidareutveckla detta. Ett exempel som Borgs tar upp är Kista:

Även med hänsyn taget till inflationen har det tvärtemot vad SvD skriver blivit fler ”slantar” i plånböckerna i fem av de sex stadsdelarna ovan. I Kista har exempelvis medelinkomsten ökat med 8.371 kronor, efter inflation. Är det ökad fattigdom? Att ha mer pengar i plånboken?

Avslutningsvis vill jag återkomma till det relativa fattigdomsbegreppet. Det är nämligen så att om Kistas medelinkomstökning efter inflation uppgår till 8.371 kronor, och den påhittade ytterförorten Bertilsberg ökat samma medelinkomst med 10.371 kronor, så innebär det att Kista blivit 2000 kronor fattigare relativt Bertilsberg.

Det är skillnaden mellan absoluta och relativa sätt att se på det, något som SvD borde ha lyft fram, såväl som att de borde ha redovisat statistiken på ett korrekt sätt. Att människor tjänar olika mycket är i alla fall de flesta liberaler inte kategoriskt hatiska mot, så motståndarsidan borde sluta se sig som motståndare och istället diskutera verkligheten. I debatten tjänar ingen på att inte diskutera samma fråga. Och absolut inte de människor man talar om.

sofia [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: