Senaste nytt

Häng byråkraterna, inte ministern

Annie Lööf blir hårt ansatt av Mediesverige just nu.

Nils Funcke, sekreterare i Yttrandefrihetskommittén, har satt igång Mediesverige i ett drev mot näringsminister Annie Lööf. Anledningen är att det tog två dagar för Aftonbladet att få ut kvitton och fakturor från Näringsdepartementet, något han hävdar är ett blatant grundlagsbrott.

Två dygn kan framstå som expressfart jämfört med den snigelgång som kännetecknar utrikesdepartementet när det gäller utlämnande av uppgifter. Men det är trots allt för långsamt med tanke på att grundlagen talar om ”genast” (inte skyndsamt) vilket ska tolkas som på studs, omgående, medan personen som begär ut uppgifterna väntar. Vi talar här om timmar eller i vart fall samma dag som begäran framställs.

Begäran skedde i början av augusti, med andra ord är det inte speciellt förvånande om hälften av departementets stab var på semester. Att leta rätt på en stor mängd kvitton och fakturor tar tid och mindre än två dygn är inte alls orimligt, speciellt inte när Fucke själv säger att en dag kan vara acceptabelt.

Den huvudsakliga frågan här är dock juridiken. Funcke talar om att handlingar genast ska lämnas ut. Vad han glömmer, eller kanske låtsas glömma, är att grundlagen i den aktuella paragrafen säger att ”Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas”. Förutom att det står ”eller så snart det är möjligt”, stipuleras också att det gäller allmän handling som ”får lämnas ut”. Det är nämligen tillåtet enligt grundlagen att begränsa tillgången till allmänna handlingar av olika anledningar. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar närmare detta och ibland finns ytterligare begränsningar i andra lagar. Med andra ord ska det göras en bedömning av vilka handlingar som kan lämnas ut efter att en begäran inkommit. Att en sådan bedömning tar tid om begäran gäller en större mängd handlingar är inte alls konstigt.

Annie Lööfs pressekreterare talar om ”skyndsamt”, vilket Funcke snäser av med att det ska vara ”genast”. De talar då om två olika saker. Handlingar i original ska tillhandahållas genast. Begäran om kopior av desamma ska däremot behandlas just skyndsamt. Exakt vad Aftonbladet efterfrågat framgår inte, men är det kopior för att kunna ta med och granska, inte möjlighet att på plats sitta och titta på alla fakturorna, så har Lööfs pressekreterare helt rätt i sitt uttalande.

Detta är dock inte någon enskild företeelse – Funcke själv skriver ju att Näringsdepartementet är snabbare än UD, men tycker ändå att det är Näringsdepartementet och näringsministern som ska hängas. I själva verket jobbar alla myndigheter på samma sätt. Den som någon gång haft med utlämnande av allmänna uppgifter att göra vet att man på alla sätt försöker göra det så svårt som möjligt att komma åt alla handlingar som inte är regelrätta protokoll, beslutsunderlag och så vidare. Brev, e-post, fakturor och liknande handlingar ska vara svåra att ta del av. Detta är det inofficiella regelverket på i princip alla myndigheter och det är inte enbart för att skydda cheferna och politikerna – ju svårare det är att få ut allmänna handlingar, desto mindre jobb för administrationen och därmed också lägre kostnader för myndigheten.

Funcke i det närmaste kräver Annie Lööfs avgång och han vet mycket väl att det drev han satt igång kan få just den effekten. Han är inte dum, han vet precis vad han gör och hur han ska manipulera medierna för att uppnå sitt mål. Det mål han satt upp har dock ytterst lite med yttrande- och tryckfrihetens försvar att göra. Departement kan vara tacksamma måltavlor, eftersom deras chefer är politiker och lätta att avsätta genom att piska upp negativ publicitet. Kulturen som säger att det ska vara så svårt som möjligt att få ut allmänna handlingar, så länge lagens bokstav följes, står och faller inte med en minister som sannolikt inte hade någon kunskap alls om vad som skedde längre ner i organisationen. Den kulturen kräver mycket mer än en politikers avgång för att förändra. Om Funcke på allvar var orolig för offentlighetsprincipens tillämpning skulle han inte jobba för att avsätta Annie Lööf, utan för att förändra myndighetskulturen i hela Sverige, inklusive på kommunal nivå. Detta görs genom att sätta press på tjänstemännen och de opolitiska cheferna, inte i första hand på politiker. Så frågan är varför Funcke valt Lööf som sin måltavla.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: