Senaste nytt

Varför är det ”Ship to Gaza” och inte ”Ship to Västbanken”?

Alla vänsterpolitiker, t.ex. Kalle Larsson och Dror Feiler, som deltar i Ship to Gaza brukar ta avstånd från nazismen. Det gör de ofta bra. Kalle Larsson tilhör mina favoriter i detta avseende. Golden Dawns valframgångar i grekland gör dem, med rätta, illamående. De brukar hålla med partier som Syriza i Grekland när de säger ”inget samarbete med nazisterna, nolltolerans mot nazisterna”. Själva är de med i ett parti, Vänsterpartiet, som förespråkar nolltolerans mot nazismen. Ändå stöder de Ship to Gaza trots att varken Ship to Gaza eller moderorganisationen Free Gaza Movement tagit officiellt avstånd från Hamas eller vägrar samarbeta med Hamas.  Detta trots att Hamas är VÄRRE än alla europeiska nazistipartier. 

Inget europeiskt nazistparti har inskrivet i sina partiprogram att de vill mörda judar och driva bort dem, det har Hamas, vilket jag skrivit om förr.

Jag har ofta kritiserat Israel och kommer att göra det igen. Precis som deras allierade, USA, driver Israel ett krig mot terrorn som inte alltid är speciellt humanitärt, det är ofta klantigt och gör ofta att terroristerna vinner stöd på det. Det är ju t.ex. behändigt att idag vara mot Iran och talibaner men under Iran-Contra affären exporterades vapen till både Iran och talibanerna från israel, t.ex.

Men hur mycket jag än kritiserar Israel kan jag inte komma ifrån att Israel ändå, trots allt, är demokrati och omges av diktaturer. Dessutom av diktaturer som tillåter och ofta stöder antisemitism.

Ship to Västbanken? 

Nu i dagarna kommer det att pratas mycket om Ship-to-Gaza. Men få ställer frågan varför det överhuvudtaget just Gaza som det bråkas om.

Israel blockerar Gaza. De har gjort så några år. Men varför blockerar de inte på samma sätt Västbanken? Varför heter det Ship to Gaza och inte Ship to Västbanken?

Svaret är att på Västbanken sitter Fatah. De har erkänt Israels existens, de tar avstånd från våld och antisemitism (även om det är lite si och så med fördömandet av antisemitism, det ska sägas). De vill dessutom driva förhandlingar med Israel. Det som är skillnaden mellan Västbanken och Gaza är att i Gaza sitter en regering som inte gör erkänner israels existens, som inte tar avstånd från våldoch antisemitism och som vägrar förhandla på ett sätt som Israel kan acceptera.

Israel ställer dessa krav, Hamas accepterar inte dessa krav och visar fingret åt Israel genom att skjuta raketer blint över Israels territorium för att utöva terror och mörda judar, helst civila sådana.

Att israel har en blockad mot Gaza och inte Västbanken beror på att det i Gaza sitter ett gäng terrorister och styr som är värre än Europas alla nynazistpartier. Därför har man en blockad mot just Gaza för att förhindra import av vapen.

Enligt min åsikt har Israel skött den blockaden mycket fel. Man har svarat på Hamas våld genom bombningar där cilvila gazabor dött. Det är givetvis helt åt helvete fel. Ändamålet helgar aldrig medlen. Israel har dessutom blockerat flera olika varor till Gaza. Här kritiserar jag israel. man svarar inte på blint våld genom att utöva ännu mer blint våld tillbaka. Och blockaden motverkar sitt syfte om anat än vapen beslagtas eller hindras.

Men faktum kvarstår. Det finns anledningar till att just Gaza blockeras och inte Västbanken…

Är Hamas den lagliga regeringen?

Ofta påstås det att Hamas är den lagliga regeringen i Gaza. Det är fel. Och för övrigt borde väl valet i Tyskland 1933 lärt oss att en regering inte är legitim bara för att den får majoritet.

Det var val 2006 i palestina. Hamas fick då flest röster. Hamas och Fatah bildade då en enhetsregering i ett år. Efter ett tumultartat år. Presidenten, som var från Fatah insåg att det inte var lätt att styra med nazister i regeringen och deklarerade ”nationellt undantagstillstånd” enligt lagen. Hamas struntade i detta och tog makten i ensamma Gaza mot konstitutionen.

Det var tänkt att det skulle hållits nya val 2010, det har det inte. Det är tänkt att det ska hållas val i år, men Hamas gör allt de kan för att störa valen, samtidigt som de flesta i Fatah på Västbanken är livrädda för Hamas.

Vad skulle du känt om du levde i ett land där ett terrorförespråkande naziparti som vill mörda judar försöker manipulera ett kommande val för att få majoritet? Hur skulle du känt om du var jude och det skedde i ditt grannland?

Folket i Palestina har inte fått säga sin mening sen 2006. Dessutom är Hamas inte ett legitimt parti, utan en rörelse som sa behandlas som en naziorganisation.

Alltså har Hamas ingen legitimitet.

Ship to Hamas eller Ship to Gaza?

Precis som Vänsterpartiet (som är Ship-to-Gazas främsta stöd) brukar säga om nazister, måste man visa nolltolerans, speciellt.

Jag har sett de interna dokumenten från Vänsterpartiet hur man bör hantera nazistpartier lokalt. Det var en del debatt om det i Karlskrona i och med att Nationalsocialistisk Front härjade där. Kalle Larsson, Dror Feiler och andra som arbetar med Ship to Gaza borde ta fram de dokumenten. Det som sägs där är en bra handlingsplan för hur man bör hantera Hamas. Samarbeta aldrig, aldrig, aldrig på något vis med nazisterna, kräv att alla tar avstånd, bemöt politiskt alla som samarbetar med nazisterna genom att ta avstånd från dem också, visa vad de säger för alla.

Bra tips. Vänsterpartiet har gjort väldigt mycket bra mot nazism och rasism de senaste åren. Det behövs ingen policyförändring från deras sida, allt som krävs är att de lever upp till sina ideal även när det gäller Hamas.

Hamas är naziliknande. Fortfarande kan man läsa detta i deras partiprogram:

Artikel 7
…Domedagen kommer inte förrän muslimerna nerkämpar och dödar judarna, förrän judarna gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer att ropa: Oh, muslimer! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom!

Artikel 8
Hamas slagord: Allah är målet, profeten är förebilden, Koranen är dess grundlag, Jihad är dess väg och döden för Allahs sak dess ädlaste tro.

Artikel 11
Palestina är en islamisk waqf: Den islamiska motståndsrörelsens tro är att Palestinas jord har varit en islamisk waqf (helig förläning) genom generationerna och intill den yttersta dagen, ingen kan avsvärja sig denna eller en del av den eller överge den eller en del av den. Inget arabiskt land eller de samlade arabländerna och ingen arabisk kung eller president eller dem alla tillsammans har denna rätt; inte heller har någon enda organisation eller alla organisationer tillsammans denna rätt, de må vara palestinska eller arabiska ty Palestina är en islamisk waqf genom alla generationer och till den yttersta dagen. Vem kan hävda sig tala för alla islamiska generationer intill den yttersta dagen? Detta är landets status i den islamiska sharian och den motsvarar det som råder i alla länder som erövrats av islam genom våld och därigenom gjorts till Waqf-jord genom erövringen för alla generationer av muslimer intill den yttersta dagen.

Artikel 22
De krafter som stöder fienden. Fienderna har planerat under lång tid och de har sammanfogat sina planer i syfte att uppnå det som de har uppnått. De har dragit fördel av nyckelelement i de händelser som utvecklats och samlat en väldig och inflytelserik förmögenhet som de har tagit i tjänst för att genomföra sin dröm. Denna förmögenhet har gjort det möjligt för dem att ta över kontrollen av världens medier såsom nyhetsbyråer, pressen, bokförlag, radio och TV med mera. De har också använt denna förmögenhet för att sätta igång revolutioner i olika delar av klotet i syfte att förverkliga sina intressen och plocka frukterna. De har stått bakom de franska och kommunistiska revolutionerna och bakom de flesta revolutioner vi hör talas om här eller där. De har också använt pengarna till att upprätta hemliga organisationer som sprider sig runt världen i syfte att förstöra samhällen och genomföra sionistiska intressen. Sådana organisationer är: Frimurarna, Rotaryklubbarna, Lionsklubbarna, B’nai B’rith och liknande. De är alla destruktiva spionorganisationer.

De har också använt pengarna till att ta över kontrollen av de imperialistiska staterna och fått dem att kolonialisera många länder i syfte att exploatera dessa länders tillgångar och +-eriella vinster och tog kontroll över många källor till välstånd. De erhöll Balfour-deklarationen och etablerade Nationernas förbund i syfte att styra världen genom denna organisation.
De stod också bakom andra världskriget där de skaffade sig väldiga fördelar från handel med krigsmateriel och förberedde etablerandet av sin stat. De inspirerade tillkomsten av Förenta Nationerna och säkerhetsrådet för att ersätta Nationernas förbund i syfte att styra världen genom sina ombud.

Inget krig har brutit ut någonstans utan deras fingeravtryck på det: ”lika ofta som de tänder en eld för krig utsläcker Allah den. Deras ansträngningar syftar till korruption i landet och Alla älskar inte den som korrumperar.” (Sura V, vers 64)

(Länk till hela Hamas partiprogram här! Svensk översättning tagen från Svensk Israelinformation.)

 Jag lovar att det ögonblick Ship to Gaza klart och tydligt som organisation säger att de tar avstånd från Hamas och varför, och klart deklarerar att de inte kommer att tolererar någon kontakt med, eller något som helst samarbete med Hamas, eller samarbete med någon som samarbetar med (eller vägrar att ta avstånd från) Hamas, så kommer jag att stödja dem. Israels  blockad slår snett just nu, så det behövs.

Men tills dess kommer jag att kalla Ship to Gaza för Ship to Hamas, för det är det. Att bryta blockaden utan att ta avstånd från nazi-Hamas är bara nåt som Hamas vinner på. Och om inte Vänsterpartisterna gillar detta kan jag leta rätt på de interna papper som de har i sitt parti om hur man bör bemöta nazister. DET och endast DET är min grund till denna artikel.

 • goranlundbom

  Torbjörn J kanske skulle kika på en karta? Då ser han att det inte är så lätt att komma till Västbanken med fartyg…
  😉
  Kommunisterna kanske skulle köpa ett gammalt flygplan och kalla det ”Plane to Västbanken”?

 • Intressant notis om Fatah på Västbanken. Jerlerup menar att dom uppträder korrekt och visar förhandlingsvilja mot Israel. Möjligen korrekt, men vad har Fatah i så fall fått i gengäld från den israeliska regeringen? Inte ett skit, någon som helst seriös förhandlingsvilja uppvisar inte den israeliska regeringen. Och jämförelsen med det tyska valet 1933 är ju något märklig, och att den då valda regimen inte skulle vara legitiim. Jag antar att Jerlerup menar att den då valda regimen inte skulle vara legitim eftersom den kränker mänskliga rättigheter, i så fall är ju inte heller den nuvarande israeliska regimen legitm..Och vad menas med att Hams inte ”vill förhandla på ett sätt som Israel accepterar? Varför ska en part i en konflikt ha större rätt att ställa förhandlingskrav än den andra parten?

  • Tomm

   Tja, ett grundkrav inför ett samtal är kanske att den ena parten inte ser det som sin orubbliga religiösa skyldighet att mörda den andra…

   • Palestinablog

    Visst, är dom obehagliga bosättarna…

    • Arabiska bosättare på mark stulen från judar har alltid varit obehagliga….

     • Micke

      Vid 1900 talets början bodde ett fåtal procent av alla världens judar i nuvarande Israel så vad som är stulet är en tolkningsfråga där det är en självklarhet att judiska israeler inte är objektiva.

     • Tomm

      … Och även ett fåtal procent av världens araber bodde i nuvarande Israel (om ens det). Så din poäng är..?
      Däremot var antalet judar betydligt fler än ett fåtal procent av befolkningen i det gamla palestinamandatet. En landyta som till mer än 4/5 gavs till araberna.

     • Micke

      Att poängen är att massiv judisk invandring har trängt bort den befolkning som fanns i området är uppenbart.

      Att undanträngadet av den befolkning som fanns i ortmådet dessutom skett både under utövande av våld och terrorism initierat och sanktionerat av judiska ledare som senare kom att leda nationen gör inte grinandet om det våld och den terror som dom undantränga ägnar sig åt roligare att höra.

     • Tomm

      1950 bodde det ca 165 000 araber inne i Israel. Idag bor det mer än en miljon där.
      (1860 bodde det ca 400 000 araber totalt i Israel, Gaza och Västbanken varav färre än 50 000 i det som idag är Israel.)
      Väldigt ineffektiv ”undanträngning”…
      En betydligt mer effektiv undantränging var de mer än en halv miljon orientaliska judar som slängdes ut ur arabländerna, efter att deras ägodelar konfiskerats, och som därför flydde till Israel. I de länderna finns det bara en handfull judar kvar.
      (Fast jag antar att du tycker att det är lika kul som att höra om när judiska barn sprängs av terrorister inne i Israel.)

     • Micke

      Kanske prova att adressera det jag säger i sak och konsekvenserna av dessa fakta och att snacka mindre skit om vad som är kul?

     • Micke

      Effektiv undantränging är i det här fallet om en folkgrupp som är i absolut minoritet vid början av 1900 talet tränger undan en annan och bildar en ny stat som exkluderar den befolkning som var i majoritet.

     • Jonas Gustavsson

      Du verkar inbilla dig att bara för att man är i majoritet så har man rätt och är demokratisk osv. Det krävs lite mer än så.

     • Jonas Gustavsson

      Att palestiner ”flydde” beror på krigen araberna startade.

    • Tomm

    • Jonas Gustavsson

     Palestinerna har mördat betydligt fler civila med sina självmordsbombare, bosättarna har sin tur kastat lite sten och gormat.

  • Jonas Gustavsson

   Israel har alltid haft dörren öppen för förhandlingar, palestinerna har dock vägrat för de vill ha saker som man ska förhandla om. Säger du till den chef när du ska löneförhandla att du kommer till förhandlingen om du får 5000 kr mer i lön?!

 • ”på Västbanken sitter Fatah. De har erkänt Israels existens, de tar avstånd från våld och antisemitism”

  Ingenting av detta är sant. Fatah har fortfarande i sina stadgor utplånande av staten Israel. Abbas paraderar med kartor där Israel inte existerar. PA TV sänder hatfyllda program om judar, t.o.m. program avsedda för för mycket små barn. De tar inte avstånd från våld mot judar på ett annat sätt en ”hudnas”, d.v.s. tillfälligt, och det säger t.o.m. Abbas. Abbas förvägrar judar bo i s.k. Palestina och vägrar erkänna Israel som judisk stat. Snacka om fredsvilja!

  • Palestinablog

   Trams! Fatahs stadgar ändrades av PNC vid deras möte i Gaza i december 1998!

   • Lögn!
    ”…personal statements by Arafat have no legal effect; only a vote of 2/3 of the PNC can ammend the Covenant (Article 33). On December 14, 1998, the Palestinian National Council, in accordance with the Wye Memorandum, which required compliance with the earlier agreements, convened in Gaza in the presence of US President Clinton and voted to reaffirm their decision to amend the Covenant. But, again, this was insubstantial window dressing. Their action didn’t actually amend the Covenant and the Palestinian Authority remained in violation of the lengthening series of agreements.

    Although the Palestinian National Council (PNC) has twice taken formal decisions to revise the Palestinian National Covenant (1996 and 1998) calling for Israel’s destruction, the PNC Chairman, Salim Za’anoun, stated on February 3, 2001, in the official Palestinian Authority newspaper, that the Palestinian Covenant remained unchanged and was still in force [Al-Hayat Al-Jadida, 3 February 2001, as translated by MEMRI].

    Former CIA Director James Woolsey said:

    Arafat has been like Lucy with the football, treating the rest of the world as Charlie Brown. He and the PNC keep telling everyone they’ve changed the charter, without actually changing it.

    This saga of the Covenant revision is an example of the lack of good faith on the part of Arafat and the Palestinian Arabs in the course of the Oslo peace process. But, it probably does not make a difference whether the Covenant is actually revised or not. The hatred and violence directed against Israel by the Palestinian Arabs does not originate with the piece of paper called the Palestinian National Covenant.”

    http://www.palestinefacts.org/pf_1991to_now_plo_charter_revise.php

   • Lögn!

    ”Thursday, November 8, 2007 [Archives] Kaddoumi: PLO charter was never changed Kaddoumi said that, contrary to what many people believe, the PLO charter

    was never changed so as to recognize Israel’s right to exist. ”The

    Palestinian national charter has not been amended until now,” he explained.

    ”It was said that some articles are no longer effective, but they were not changed. I’m one of those who didn’t agree to any changes….”
    http://www.imra.org.il/story.php3?id=36715

 • christoffer

  Torbjörn jag undrar om du kräver samma avståndstagande från andra organisationer som skickar bistånd till gaza (tex röda korset.). och kräver du samma avståndstagande från organisationer som aggerar i andra länder med mer eller mindre totalitära styren ?

  Annars anser jag att det vi ser här är ännu ett fall av dubbelmoral i denna konflikten. Och som vanligt är min kommentar ”A plague a’ both your houses”

  • Tomm

   Ingen motsätter sig humanitär hjälp till Gazas befolkning. Inte ens Israel som dagligen kör in massor med ton förnödenheter. (Vilket annat land hade gjort det till en region de ligger i krig med och som uttalat vill utplåna dem?)
   Ship to Gaza handlar inte ett dugg om bistånd. I så fall hade det ju varit bättre att använda pengarna till just bistånd istället för att köpa dyra fartyg och slösa pengar på mat och uppehälle till vänsterfånar från Sverige. Tidigare har man ju t o m färdats med tomma lastrum!
   Ship to Gaza handlar uteslutande om att häva Israels fullt lagliga blockad/vapenembargo. Allt annat är lögn och propaganda.

 • Micke

  Är det demokrati om man med våld hindrar utfallet av demokratiska och internationellt erkända val?

  • Tomm

   Nej, och just därför är inte regimen i Gaza demokratiskt vald. F ö hindrar inte Israel utfallet av ”valet” på Gaza. Däremot finns det väl inget som säger att Israel måste samarbeta och respektera styrande som inte erkänner Israels rätt till existens överhuvudtaget.

   • Micke

    Regimen i Gaza VAR demokratiskt vald men hindrades liksom den islamististiska VALDA regimen i Algeriet att utöva sitt mandat av internationella terrorister.

    Svårare än så är det inte.

    • Jonas Gustavsson

     Är det någon som hindrat Hamas från att förhandla om fred istället för att beskjuta civila israeler?!

   • Palestinablog

    Nu var den lilla detaljen att valet gälde även Västbanken, där Hamas också vann.
    Och ja, Israel obstruerade det demokratiska valet, och fortsatte med att sedan spärra in demokratiskt valda politiker.

    • Tomm

     Så du menar att Israel skulle ge terrorledare, ansvariga för mord på civila i Israel, immunitet för att de fått en position i organisationen som ligger bakom attackerna?

     • Palestinablog

      Jag förutsätter att du känner till att Hamas har olika grenar.
      De som arresterades var med i den p o l i t is k a delen, och anledningen var att de medverkade i valet 2006.
      Innan dess brydde Israel sig inte ett dugg om dessa personer.

      För övrig är Israels hela historia nedlusad med judiska terrorister och krigsförbrytare som getts framstående positioner i samhället.
      Exempelvis Shamir som dog för ett par dagar sedan…

     • Tomm

      ”Hela israels historia” är kanske en aning överdrivet, men oavsett vilket så hyllas naturligtvis Israels ”terrorister” i kampen mot t ex brittiska soldater som frihetskämpar i israel precis som palestinierna som sprängt israeliska skolbussar i luften hyllas som hjältar av palestinierna. Det är inget konstigt. Men vad du ondgör dig över är att de anhöriga till dessa terroristers offer inte delar den synen. Och det är lite väl magstarkt!
      För att dra en parallell till Hamas p o l i t i s k a del (Se deras politiska program ovan) så har jag svårt att se hur Al Qaidas ”politiska” flygel skulle vara mindre involverade än vad deras självmordsbombare är. Dessutom är jag tämligen övertygad om att t ex Mossad har betydligt bättre koll på vem som varit ansvarig för vad än vad en terroristkramare i Sverige har.

     • Jonas Gustavsson

      Och ingen av dessa har som policy att de vill mörda alla palestiner på samma sätt som Hamas vill mörda alla judar i hela världen. Och dessa attackerade soldater och politker inte civila barn och kvinnor som Hamas gör.

  • Jonas Gustavsson

   ”Det var val 2006 i palestina. Hamas fick då flest röster. Hamas och Fatah bildade då en enhetsregering i ett år. Efter ett tumultartat år. Presidenten, som var från Fatah insåg att det inte var lätt att styra med nazister i regeringen och deklarerade “nationellt undantagstillstånd” enligt lagen. Hamas struntade i detta och tog makten i ensamma Gaza mot konstitutionen.
   Det var tänkt att det skulle hållits nya val 2010, det har det inte. Det är tänkt att det ska hållas val i år, men Hamas gör allt de kan för att störa valen, samtidigt som de flesta i Fatah på Västbanken är livrädda för Hamas.”

 • Pingback: Är det verkligen fred de vill ha? « Truthandfiction()

 • Pingback: Vissa semesterseglar medan andra försöker sprida information och kunskap | Kim Milrell.com()

 • Jonas Gustavsson

  Israel för inte blint våld mot Gaza, Israel försöker likvidera de som är ansvariga för våldet mot Israels civila. Att de med flit beskjuter Israel från tätbefolkade civlia områden gör inte saken bättre. Och ansvaret för eventuella skadade civla när Israel försvarar sig ligger hos dessa militanta palestiner.

  Och vad är det för livsnödvändiga varor Israel inte tillåter?! Kan man bygga lyxgallerior och sportarenor har man så man klarar sig. Och behöver man något annan kan Egypten föra in det. Det är inte Israels ansvar att ta hand om palestinerna.
  Gazaborna röstade på Hamas vetandes att Hamas inte vill ha fred med Israel och för en väpnad kamp mot Israel och röstar man på de som är emot fred så får man ta konsekvenserna av detta.

  Och ”västbanken” är inte ockuperad, den är precis som Gaza tidigare var erövrad i ett FÖRSVARSKRIG av Jordanien respektive Egypten. Israel har alltså inte erövrat något från palestinerna.

%d bloggare gillar detta: