Senaste nytt

Varför är det ”Ship to Gaza” och inte ”Ship to Västbanken”?

Alla vänsterpolitiker, t.ex. Kalle Larsson och Dror Feiler, som deltar i Ship to Gaza brukar ta avstånd från nazismen. Det gör de ofta bra. Kalle Larsson tilhör mina favoriter i detta avseende. Golden Dawns valframgångar i grekland gör dem, med rätta, illamående. De brukar hålla med partier som Syriza i Grekland när de säger ”inget samarbete med nazisterna, nolltolerans mot nazisterna”. Själva är de med i ett parti, Vänsterpartiet, som förespråkar nolltolerans mot nazismen. Ändå stöder de Ship to Gaza trots att varken Ship to Gaza eller moderorganisationen Free Gaza Movement tagit officiellt avstånd från Hamas eller vägrar samarbeta med Hamas.  Detta trots att Hamas är VÄRRE än alla europeiska nazistipartier. 

Inget europeiskt nazistparti har inskrivet i sina partiprogram att de vill mörda judar och driva bort dem, det har Hamas, vilket jag skrivit om förr.

Jag har ofta kritiserat Israel och kommer att göra det igen. Precis som deras allierade, USA, driver Israel ett krig mot terrorn som inte alltid är speciellt humanitärt, det är ofta klantigt och gör ofta att terroristerna vinner stöd på det. Det är ju t.ex. behändigt att idag vara mot Iran och talibaner men under Iran-Contra affären exporterades vapen till både Iran och talibanerna från israel, t.ex.

Men hur mycket jag än kritiserar Israel kan jag inte komma ifrån att Israel ändå, trots allt, är demokrati och omges av diktaturer. Dessutom av diktaturer som tillåter och ofta stöder antisemitism.

Ship to Västbanken? 

Nu i dagarna kommer det att pratas mycket om Ship-to-Gaza. Men få ställer frågan varför det överhuvudtaget just Gaza som det bråkas om.

Israel blockerar Gaza. De har gjort så några år. Men varför blockerar de inte på samma sätt Västbanken? Varför heter det Ship to Gaza och inte Ship to Västbanken?

Svaret är att på Västbanken sitter Fatah. De har erkänt Israels existens, de tar avstånd från våld och antisemitism (även om det är lite si och så med fördömandet av antisemitism, det ska sägas). De vill dessutom driva förhandlingar med Israel. Det som är skillnaden mellan Västbanken och Gaza är att i Gaza sitter en regering som inte gör erkänner israels existens, som inte tar avstånd från våldoch antisemitism och som vägrar förhandla på ett sätt som Israel kan acceptera.

Israel ställer dessa krav, Hamas accepterar inte dessa krav och visar fingret åt Israel genom att skjuta raketer blint över Israels territorium för att utöva terror och mörda judar, helst civila sådana.

Att israel har en blockad mot Gaza och inte Västbanken beror på att det i Gaza sitter ett gäng terrorister och styr som är värre än Europas alla nynazistpartier. Därför har man en blockad mot just Gaza för att förhindra import av vapen.

Enligt min åsikt har Israel skött den blockaden mycket fel. Man har svarat på Hamas våld genom bombningar där cilvila gazabor dött. Det är givetvis helt åt helvete fel. Ändamålet helgar aldrig medlen. Israel har dessutom blockerat flera olika varor till Gaza. Här kritiserar jag israel. man svarar inte på blint våld genom att utöva ännu mer blint våld tillbaka. Och blockaden motverkar sitt syfte om anat än vapen beslagtas eller hindras.

Men faktum kvarstår. Det finns anledningar till att just Gaza blockeras och inte Västbanken…

Är Hamas den lagliga regeringen?

Ofta påstås det att Hamas är den lagliga regeringen i Gaza. Det är fel. Och för övrigt borde väl valet i Tyskland 1933 lärt oss att en regering inte är legitim bara för att den får majoritet.

Det var val 2006 i palestina. Hamas fick då flest röster. Hamas och Fatah bildade då en enhetsregering i ett år. Efter ett tumultartat år. Presidenten, som var från Fatah insåg att det inte var lätt att styra med nazister i regeringen och deklarerade ”nationellt undantagstillstånd” enligt lagen. Hamas struntade i detta och tog makten i ensamma Gaza mot konstitutionen.

Det var tänkt att det skulle hållits nya val 2010, det har det inte. Det är tänkt att det ska hållas val i år, men Hamas gör allt de kan för att störa valen, samtidigt som de flesta i Fatah på Västbanken är livrädda för Hamas.

Vad skulle du känt om du levde i ett land där ett terrorförespråkande naziparti som vill mörda judar försöker manipulera ett kommande val för att få majoritet? Hur skulle du känt om du var jude och det skedde i ditt grannland?

Folket i Palestina har inte fått säga sin mening sen 2006. Dessutom är Hamas inte ett legitimt parti, utan en rörelse som sa behandlas som en naziorganisation.

Alltså har Hamas ingen legitimitet.

Ship to Hamas eller Ship to Gaza?

Precis som Vänsterpartiet (som är Ship-to-Gazas främsta stöd) brukar säga om nazister, måste man visa nolltolerans, speciellt.

Jag har sett de interna dokumenten från Vänsterpartiet hur man bör hantera nazistpartier lokalt. Det var en del debatt om det i Karlskrona i och med att Nationalsocialistisk Front härjade där. Kalle Larsson, Dror Feiler och andra som arbetar med Ship to Gaza borde ta fram de dokumenten. Det som sägs där är en bra handlingsplan för hur man bör hantera Hamas. Samarbeta aldrig, aldrig, aldrig på något vis med nazisterna, kräv att alla tar avstånd, bemöt politiskt alla som samarbetar med nazisterna genom att ta avstånd från dem också, visa vad de säger för alla.

Bra tips. Vänsterpartiet har gjort väldigt mycket bra mot nazism och rasism de senaste åren. Det behövs ingen policyförändring från deras sida, allt som krävs är att de lever upp till sina ideal även när det gäller Hamas.

Hamas är naziliknande. Fortfarande kan man läsa detta i deras partiprogram:

Artikel 7
…Domedagen kommer inte förrän muslimerna nerkämpar och dödar judarna, förrän judarna gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer att ropa: Oh, muslimer! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom!

Artikel 8
Hamas slagord: Allah är målet, profeten är förebilden, Koranen är dess grundlag, Jihad är dess väg och döden för Allahs sak dess ädlaste tro.

Artikel 11
Palestina är en islamisk waqf: Den islamiska motståndsrörelsens tro är att Palestinas jord har varit en islamisk waqf (helig förläning) genom generationerna och intill den yttersta dagen, ingen kan avsvärja sig denna eller en del av den eller överge den eller en del av den. Inget arabiskt land eller de samlade arabländerna och ingen arabisk kung eller president eller dem alla tillsammans har denna rätt; inte heller har någon enda organisation eller alla organisationer tillsammans denna rätt, de må vara palestinska eller arabiska ty Palestina är en islamisk waqf genom alla generationer och till den yttersta dagen. Vem kan hävda sig tala för alla islamiska generationer intill den yttersta dagen? Detta är landets status i den islamiska sharian och den motsvarar det som råder i alla länder som erövrats av islam genom våld och därigenom gjorts till Waqf-jord genom erövringen för alla generationer av muslimer intill den yttersta dagen.

Artikel 22
De krafter som stöder fienden. Fienderna har planerat under lång tid och de har sammanfogat sina planer i syfte att uppnå det som de har uppnått. De har dragit fördel av nyckelelement i de händelser som utvecklats och samlat en väldig och inflytelserik förmögenhet som de har tagit i tjänst för att genomföra sin dröm. Denna förmögenhet har gjort det möjligt för dem att ta över kontrollen av världens medier såsom nyhetsbyråer, pressen, bokförlag, radio och TV med mera. De har också använt denna förmögenhet för att sätta igång revolutioner i olika delar av klotet i syfte att förverkliga sina intressen och plocka frukterna. De har stått bakom de franska och kommunistiska revolutionerna och bakom de flesta revolutioner vi hör talas om här eller där. De har också använt pengarna till att upprätta hemliga organisationer som sprider sig runt världen i syfte att förstöra samhällen och genomföra sionistiska intressen. Sådana organisationer är: Frimurarna, Rotaryklubbarna, Lionsklubbarna, B’nai B’rith och liknande. De är alla destruktiva spionorganisationer.

De har också använt pengarna till att ta över kontrollen av de imperialistiska staterna och fått dem att kolonialisera många länder i syfte att exploatera dessa länders tillgångar och +-eriella vinster och tog kontroll över många källor till välstånd. De erhöll Balfour-deklarationen och etablerade Nationernas förbund i syfte att styra världen genom denna organisation.
De stod också bakom andra världskriget där de skaffade sig väldiga fördelar från handel med krigsmateriel och förberedde etablerandet av sin stat. De inspirerade tillkomsten av Förenta Nationerna och säkerhetsrådet för att ersätta Nationernas förbund i syfte att styra världen genom sina ombud.

Inget krig har brutit ut någonstans utan deras fingeravtryck på det: ”lika ofta som de tänder en eld för krig utsläcker Allah den. Deras ansträngningar syftar till korruption i landet och Alla älskar inte den som korrumperar.” (Sura V, vers 64)

(Länk till hela Hamas partiprogram här! Svensk översättning tagen från Svensk Israelinformation.)

 Jag lovar att det ögonblick Ship to Gaza klart och tydligt som organisation säger att de tar avstånd från Hamas och varför, och klart deklarerar att de inte kommer att tolererar någon kontakt med, eller något som helst samarbete med Hamas, eller samarbete med någon som samarbetar med (eller vägrar att ta avstånd från) Hamas, så kommer jag att stödja dem. Israels  blockad slår snett just nu, så det behövs.

Men tills dess kommer jag att kalla Ship to Gaza för Ship to Hamas, för det är det. Att bryta blockaden utan att ta avstånd från nazi-Hamas är bara nåt som Hamas vinner på. Och om inte Vänsterpartisterna gillar detta kan jag leta rätt på de interna papper som de har i sitt parti om hur man bör bemöta nazister. DET och endast DET är min grund till denna artikel.

%d bloggare gillar detta: