Senaste nytt

Menar Örebro tingsrätt att transsexuella inte kan våldtas?

Många har nu på dagen läst, och upprörts över, domen i Örebro tingsrätt där en transsexuell kvinna (med de manliga könsorganen kvar) utsattes för ett våldtäktsförsök men där domen endast blev försök till misshandel eftersom förrövaren ”trodde det var en kvinna”.

I NA läser vi:

Men nu frias 61-åringen av Örebro tingsrätt – trots att domstolen anser det bevisat att mannen var ute efter att våldta kvinnan. Han var inte ute efter vem som helst utan hade siktat in sig på henne.

Men det var just i egenskap av kvinna som han ville våldta henne, skriver tingsrätten i sin dom. Nu visade det sig att offret rent fysiskt var en man – något som 61-åringen inte hade en aning om. När han överföll henne var hon klädd i kvinnokläder och under rättegången talade han hela tiden om henne som ”hon”.

Till saken hör också att hon genomgått en hormonbehandling under flera år för att uppnå rätt könsidentitet.

Alltså dömer tingsätten annorlunda

Det här gör att våldtäktsförsöket aldrig hade kunnat leda till en fullbordad våldtäkt, menar tingsrätten. –Vi tror att han var ute efter att våldta just den här kvinnan. Men eftersom hon visade sig vara en man hade hans brottsplan aldrig gått att genomföra, säger domaren i målet, Dan Sjöstedt. Det juridiska uttrycket för det här är att brottet är ”otjänligt”. Begreppet är ovanligt och enligt Sjöstedt är det inte exakt definierat vad som avses med detta. –Det finns olika teorier om hur man ska hantera det här så därför ser vi fram mot hovrättens dom, säger Sjöstedt. Du är alltså säker på att domen kommer att överklagas? –Ja, det skulle i alla fall jag göra om jag var åklagare eller försvarare. 61-åringen döms nu i stället för misshandel. Straffet blir fyra månaders fängelse och han ska dessutom betala 15 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Om man tittar på domen, som Frihetssmedjan har beställt ser man att domen är mycket egendomlig. Tingsrätten konstaterar att våldtäktsförsök begåtts men säger att våldstäktsförsök inte begåtts. Jag citerar ur domen:

Enligt tingsrättens bedömning ger också målsägandens och vittnenas uppgifter sådant stöd för påståendena i gärningsbeskrivningen att det är styrkt att B misshandlat målsäganden i avsikt att våldta målsäganden.

Försöket har dock inte fullbordats, enligt åklagaren på grund av tillfälliga omständigheter. Målsäganden, som enligt vad målsäganden själv uppgivit fysiskt är en man, har varit klädd som kvinna, en könsidentitet som målsäganden också under ett antal år försökt uppnå genom hormonbehandling. B har i sitt förhör hela tiden omnämnt målsäganden som ”hon”. Det har för övrigt också vittnena. Det finns inget i målet som tyder på att Bs avsikt, hans ”brottsplan”, varit annan än att våldta målsäganden i hennes egenskap av kvinna. Det finns vidare i målet inget som tyder på att B haft för avsikt att angripa vem som helst. I stället synes han, av för tingsrätten okänd anledning, ha kommit att angripa just målsäganden. När nu målsäganden varit en man har detta inneburit att Bs avsikter, så som tingsrätten uppfattat dem, aldrig skulle kunna leda till fullbordat brott. Försöket har därför, enligt tingsrättens bedömning, varit otjänligt. Åtalet för försök till våldtäkt kan därför inte bifallas. I stället ska B dömas för den misshandel som hans otjänliga försök innehållit….

Straffvärdet för misshandeln, som i och för sig inte lett till några allvarliga skador men varit av överfallskaraktär, motsvarar fängelse i åtminstone fyra månader. Brottet är också av den arten att påföljden i första hand ska bestämmas till fängelse.

Skulle en man som försöker våldta en kvinna men inte lyckas kunna dömas till misshandel så här, med grunden i ”otjänligt försök”? Knappast! Inte heller män som utsätts för våldtäktsförsök av andra män. Hur kommer det sig att transsexuella kan diskrimineras så här? I ett normalt mål borde väl förrövaren ha dömts till både våldtäktsförsök och misshandel. Nu blev det bara misshandelsdom.

DET är diskriminering! 

Tänk på att det faktiskt kan ha varit ett hatbrott men att mannen skyller ifrån sig med att säga att ”jag trodde det var en kvinna”.

Målets nummer är B 2931-12 och domen finns på Örebro Tingsrätt. Domarens namn är Dan Sjöstedt.

%d bloggare gillar detta: